Bejegyzések

Bölcsesség, igazság

Vizsgálj meg, Istenem!

A mennyei vezetés áldása

Győzelem az ígéretekbe vetett hit által

Nem végez félmunkát

Gondoskodni a családunkról

Burokban

Krisztus meghalt értünk

Dicsőséges átváltozás

Ne rémítsen meg a próba!