Bejegyzések

Helyes ítélet

Kép
  “Jézus ezt mondta: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel.  Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: Helyesen ítéltél." Lukács evangéliuma 7. fejezet, 41-43. vers Simon farizeus lakomát rendezett, és Jézust is meghívta a vacsorára. Minden jól ment, egészen addig, amíg egy közismerten bűnös nő be nem tévedt a házba, Jézus elé borult, és sírva csókolgatta a lábát. Felháborító. Jézus tudta, hogy mire gondol Simon, ezért belefogott egy példázatba, ami így szólt: két ember pénzzel tartozott egy harmadiknak. Az egyik x összeggel, a másik tízszer annyival. A harmadik mindkét tartozást elengedte. Ki könnyebbült meg jobban? Nyilván az, aki többel tartozott. 30 szónál kevesebb az egész, mégis úgy tűnik, értjük a lényeget. A hitelező Isten, az adósok—Simon és a nő—mindketten bűnösök, de mivel az ass

Ki a felebarátunk?

Kép
"Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!" Lukács evangéliuma 10:30-37 A válasz: Jézus Krisztus. Ha van szakasz a Bibliánkban, amit rong

Mindegy

Kép
„Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Monda pedig néki Jézus: Ma lett idvessége ennek a háznak! mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” ( Lukács evangéliuma 19. fejezet 8-10. vers ) Mikor a feleséged azt kérdezi: Mit főzzek vacsorára? Mit szeretnél? Az egyik legrosszabb válasz, amit adhatsz: Mindegy. S mi erre az asszonyi felelet? Mindegy? Az milyen étel? Adj hozzá receptet is, mert nem tudom, hogy mi kell hozzá. A ’mindegy’ ételt, mindegy, hogy miből készíted. A lényeg, hogy legyen! Az éhes embernek minden édes. (Péld.27:7) És én farkaséhes vagyok! Zákeus története is az éhségről és a ’mindegy’-ről szól. Zákeus, aki annyira éhezte a szeretetet, az elfogadást, az üdvösséget, hogy nem filozofált azon, hogy megéri-e elmenni megnézni Jézust, hogy mit szólnak majd az embe

Rossz idők, jobb napok

Kép
„És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között.” Efézusi levél 1.rész 18.vers A tavasz nagy tanítómester. Az első lecke, amit kapunk tőle nem más, mint a türelem és a dolgok mögé nézés. Ahogy múlik a tél és egyre több a napsütéses órák száma tudjuk, hogy közel a tavasz és hamarosan itt a nyár. A fák elkezdenek rügyezni, majd virágozni, és tanúi lehetünk annak a csodának, amelyet úgy hívunk: újjáéledés. Nehéz elhinni, hogy egy rossz helyzetből bármikor is jó alakulhat. Emberileg néha beszűkül a látásunk gondjaink miatt, így elveszítjük optimizmusunkat, hitünket, reménységünket abban, hogy minden elmúlik és jönnek jobb napok. Úgy érezhetjük, hogy a világunk a feje tetejére állt és mi forgunk benne anélkül, hogy belennénk kötve, így megijedünk és végképp elveszítjük a reménységünket. Kedves Olvasó! A világod, amely néha a feje tetejére áll, amelyben a gondok ellepnek és úgy érz

Ha keresztény vagy, mi a legfontosabb?

Kép
  " Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején,  tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, h anem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő  ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek, a kik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen." Péter első levele 1:17-21 Mit jelent kereszténynek lenni? Gondolkodtatok már ezen? Olyan hangzatos, ünnepélyes megfogalmazásaink vannak ezzel kapcsolatban. - Ha keresztény vagy, akkor követed Jézust és hiszel benne. - Ha keresztény vagy, akkor minden nap imádkozol és olvasod a Bibliád. -Ha keresztény vagy, akkor mindig részt veszel az Istentiszteleteken  - és még sorolhatnám. Magam is m

A te döntésed

Kép
„Vannak, akik olyanok, mint a termőföld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényeket terem azoknak, akik megművelik — ők áldást kapnak Istentől. Mások viszont olyanok, mint az a föld, amely folyton csak töviseket és gazt terem. Az ilyen föld haszontalan, átkot érdemel, és végül a tűz égeti meg. Ezzel figyelmeztetni szeretnélek benneteket, kedves testvéreim, de biztos vagyok benne, hogy rátok jobb dolgok várnak, és azok közé tartoztok, akik üdvözülni fognak. Mert Isten nem igazságtalan, hogy elfelejtkezzen a munkátokról. Nem felejti el azt a szeretetet sem, amellyel iránta vagytok, és amellyel segítettétek, és ma is segítitek népét.” A zsidókhoz írt levél 6:7-10 (EFO) Nem értek a növényekhez, de néha azért próbálkozok. Pusztítottam már ki nem egy cserepesvirágot, de az utóbbi években mindig voltak új delikvensek, akikkel adtunk egy esélyt egymásnak. Mos például két orchidea küzd az életben maradásért a konyhaablakban. Az egyiket anyák napjára kaptam, a másikat én ve

Istenek fegyverzete

Kép
"Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét." Pál első levele a thesszalónikaiakhoz 5:8 1987-ben jelent meg Jackie Chan "Istenek fegyverzete" című akció-vígjátéka. Egy kalandor megtalálja az istenek fegyverzetének egy darabját. Ezek után mindenki megpróbálja elkapni, visszaszerezni tőle. Mindenki meg akarja szerezni, mert legendás erejű tárgyakról van szó. Értékük felbecsülhetetlen, képesek a világot felforgatni. Bármilyen meglepő, de a mi kezünkben is lehet ilyen fegyver. Pál azt mondja, hogy három olyan fegyverünk van, ami már korábban többször is alapjaiban rengette meg a világot. Olyan vértünk van, amin nem hatol át semmilyen kard. Olyan sisakunk van, ami a legerősebb buzogány ütésétől is megvéd bennünket. A hitet és szeretet mint páncél viseljük. Egy mellvértként takar be bennünket. 1. A hit véd minket, hogy el ne veszítsük az irányt. El ne veszítsük azt, akire