Bejegyzések

Isteni segítséggel

Kép
Így mondta: Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Sámuel második könyve 22:2-3 A Sámuel könyvében feltűnő ifjú Dávid a nép üdvöskéjeként jelenik meg a könyv történetében. A jelenlegi király, Saul nem a legjobb, így hát a fiatal pásztorfiúban összpontosul a nép reménysége. A fiú azonban, aki saját kezével végzett a filiszteus óriással, még sok nehézségen kell átjusson addig, míg végül királlyá koronázhatnák – főként a regnáló hatalom üldöztetésével. Ez talán még Góliát fenyegetésénél is nagyobb akadály, és a fiatalember jól látja, hogy egymaga képtelen szembenézni a veszéllyel. A leendő király, aki családja legkisebb tagjaként már pásztorkodás közben is bátran szembeszállt a vadállatok támadásával, saját maga jelentkezett a filiszteus elleni párbajra, és művészi tehetségével a királyt is fel tudta vidítani, most elkeseredve kiált Istenhez, me

Békében, félve az Urat

Kép
És békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcsességben és tudományban; az Úr félelme lesz kincse. Ézsaiás könyve 33. fejezet 6. vers Szeretnél olyan helyen élni, ahol nincs és az emberi történelem során soha nem is volt háború? Ahol nincs hadsereg, ahol nincs fegyver? Ahol még rendőrre sincs szükség, mert nem bántja senki a másikat, ahol nincsenek tolvajok, nincs bűnözés? Ahol békében megférnek egymás mellett az emberek? Képzeld, létezik egy ilyen hely a földön, mégpedig egy egész kontinens; az Antarktisz. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezt a földrészt azért sem foglalta el még senki, mert egyrészt csak a XIX. században fedezték fel, másrészt, mert területének 98%-át örök jég borítja. Illetve, van egy 1959-ben megkötött és 58 ország, köztük Magyarország által is ratifikált nemzetközi egyezmény, amely elvileg 2048-ig szavatolja, hogy „ az Antarktiszt csak békés célokra lehet használni; Tilos katonai támaszpontok és erődítmények létesítése, hadgyakorlatok tartása, b

Az idő jelentősége

Kép
Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap.  Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Péter második levele 3.fejezet 8-9.vers Gyermekként vártuk, hogy felnőttek legyünk. Diákként vártuk, hogy dolgozzunk és saját pénzünk legyen. Télen várjuk a nyarat, ősszel a tavaszt. Várjuk a nyaralást, a szabadságot, a könnyű életet. Várjuk a nagy szerelmet, a házasságot, a gyerekeket, majd az unokákat. Mindig várunk valamit, nem? Csak a várakozás veszélyeket is rejt magában, mégpedig a figyelmetlenség veszélyét. Ha nem figyelünk, csak mindig várunk valamire, úgy suhannak el mellettünk a lényeges dolgok, hogy észre sem vettünk belőlük semmit. Az idő és a várakozás kérdése gyakran mumusként él bennünk, pedig ez a kombináció akár az életünket is megmentheti. A kérdés egyik f

Értsd meg: ajándék, nem érdem

Kép
Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Efézus 2:8-9 Ebben a világban boldogulni csak pénzzel, hatalommal és eszközökkel lehet- többnyire. Annyira megszoktuk a materiális dolgok által meghatározott életet, hogy el sem bírjuk képzelni: nem ugyanezen az elven működik Isten. Isten nem adok - veszek alapon működik, és amikor a kegyelemről van szó, nem kinek- kinek érdeme szerint osztogatja. A kegyelem, egy meg nem érdemelt ajándék, nem a fizetésen feletti juttatás, azért, mert elkötelezetten végezted a hitbeli munkádat. Egy ajándék, amit nem a születésnapodon kapsz, vagy valamilyen neves alkalomból. Ajándék, csak úgy.  Az üdvösség ajándéka ingyen van mindenki számára, hogy senki ne cselekedhessen érdemeivel. Mi annyira nehezen tudjuk ezt megérteni. Sokkal könnyebb némelyeknek hinni, a nem létező pokol kénköves tüzében, mint az ajándék kegyelemben. Miért gondoljuk azt, hogy Isten ugyanúgy méri s

Kis lépés

Kép
Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Pál levele az efezusiakhoz 5:1-2 „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.” 55 éve hangzott el ez a legendás mondat Neil Armstrong szájából, miután első emberként a Holdra lépett. 1969. július 20-án, az Egyesült Államok keleti parti időzónája szerint 16 óra 18 perckor érkezett meg az Eagle holdkomp az Apollo–11 két űrhajósával, Neil Armstronggal és Edwin E. Aldrinnal a Hold felszínére, akik később holdsétát is tettek, kőzet- és pormintát gyűjtöttek. Minden folyamat, esemény, vagy akár világrengető csoda kis lépésekből áll, a holdraszállás is. Sok-sok ember egymásra épülő, összehangolt munkája, fejlesztések, felkészülések, és maga a küldetés végrehajtása millió és millió egymást követő lépés. Némelyikük elhanyagolhatóan kicsinek tűnik, de ha kivennénk a folyamatból, lehetséges, hogy a

Mindig csak várni

Kép
Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. Pál levele a rómaiakhoz 8:25 Az idő relatív, állapította meg Albert Einstein. Gondoljunk csak arra, hogy milyen gyorsan eltelik a nyaralás, viszont az előtte lévő két-három nap mennyire lassú. Amikor valami igazán jóra várunk, az idő csak úgy vonszolja magát. Amikor elérkezik, az a pillanat amit vártunk, szinte egy szempillantás alatt tovaszáll. Kisfiam nagyon szeret egy könyvet, ahol a főhősök Pécsre utaznak el, és ott töltenek néhány napot. A történetben gyakorlatilag körbejárják Pécs legnevezetesebb helyszíneit, és bemutatják az érdekességeket a gyerekeknek. Kisfiam kedvence a mésztufa barlang, azon belül is a sárkány. Egyszer amikor elolvastuk a könyvet megígértette velünk, hogy el fogunk menni a mésztufa barlangba ha jó idő lesz. Szinte minden másnap rákérdezett, hogy jó idő van e már. Amikor ott voltunk, az a fél órás túra szinte elröppent, úgy élvezte. Mikor a megváltó elköszönt a tanítványoktól, megígérte, h

Te mivel dicsekszel?

Kép
Mert ki a mi reménységünk, örömünk és dicsekvésünk koronája, ha nem ti a mi Urunk Jézus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Thessalonikabeliekhez írt I. levél 2:19-20 (ÚRK) Nemrég búcsúztunk valakitől, akinek 5 gyermeke, 11 unokája, 20 dédunokája és 15 ükunokája volt. Amikor nála jártam, mindig örömmel, büszkén, és Isten iránti hálával mutatta "kis családja" tagjainak fényképeit. „Ezt is megadta az Úr, hogy ennyi ükunokámat láthassam”- mondta. De mindannyian, akiknek vannak gyermekeink, unokáink, esetleg déd- és ükunokáink, ismerjük azt az örömöt. Az örömöt, amibe egy kis büszkeség is vegyül – nem az öntelt, sokkal inkább a hálás büszkeség. Hiszen nem a mi érdemünk, ha születik valaki a családunkba, hanem Isten ajándékai ők. Hozzánk hasonló módon büszkélkedik, dicsekszik Pál apostol is a fent idézett két versben. Csak kicsit másmilyen „rokonsággal”, gyermekekkel. Olyanokkal, akik az ő és munkatársai küzdelmei, lemondása, áldozatvállalása