Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 11, 2012

Hit és feltámadás

Kép
„Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne,  örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon. ”  (János 6:40) A feltámadásba vetett hit az egyik legnagyobb kihívás.  Egyszer fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ami nagyjából így hangzott: -  A: „Hiszel Istenben?” -  B: „Természetesen keresztény vagyok, a szüleim is azok voltak, hát hogyne hinnék!” -  A: „Hiszed, hogy lesz feltámadás?” -  B: „Hát, ki tudja, nem jött onnan még vissza senki.” Hinni Istenben, sokak számára nem jelenti egyben azt is, hogy hiszik, amit Isten mond. Sokan hisznek Isten létezésében, de nem hiszik, hogy minden szava igaz és biztos. Ha tapasztalataikkal, elképzeléseikkel nem egyeznek Isten szavai, akkor nem hiszik el azokat. A feltámadás igazsága az egyik legnagyobb botránykő a hitetlenek számára, ugyanakkor a legnagyobb reménység és kapaszkodó a hívők életében! Szemléld Jézust naponta az Ige lapjairól, hogy hit ébredjen be

Lélek szerint járni

Kép
„Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne irigykedjünk egymásra!”   Galatabeliekhez írt levél 5:25-26. (WBTC) Ha bármilyen média – újság, rádió, TV – közelébe kerülsz, azt hallod: Légy büszke, mert megérdemled! Légy büszke a másságodra. A facebookon rengeteg – épp most kormányon lévő vezető ellen próbálnak (fel)ingerelni. Hogy milyen sok pénzt tesznek zsebre az adófizetők pénzéből, hogy milyen nyavalyásan vezetik az országot. És hát tedd szívedre kezedet, nem irigyelted-e, hogy barátodnak van munkahelye, nincs hiteltartozása, boldog családban él… - neked meg? Erről jobb nem is beszélni. Ma reggel azt olvastad, hogy a lelki beállítottságú emberek más szemüveget hordanak. Bár ők is ezen a földön élnek, úton-útfélen belebotlanak a fent felsorolt tényekbe, mégis – valahogy más szemmel nézik a világot. Nem rózsaszín szemüvegen át! Nem! Nem! Még csak nem is homokba dugott fejjel. A lelki beállítottságú embernek van egy ál

Jézus megigazít

Kép
"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok,  sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.  Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által." Pál első levele a korinthusiakhoz 6:9-11 A tiszta nem keveredhet össze a tisztátalannal, mert nem az az eredmény, hogy az egyik fele tiszta, a másik fele meg koszos lesz, hanem teljesen mocskos lesz az egész! Ezért Istentől nem kegyetlenség, hogy nem engedi be a makulátlan országába a tisztátalanságot, hanem bölcsesség: így vigyáz a tökéletes hely maradandóságára. Lesz egyszer (és utána örökre) egy valóságos hely, ahol Isten fog uralkodni, az Ő elvei szerint olyan emberek társaságában, akik maguk mind elfogadták e

Igaz beszédek

Kép
„És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.” Jelenések könyve 22. fejezet 6-7. vers Egyszer egy ismerősömmel beszélgettem a Bibliáról, történelmi hitelességéről, megbízhatóságáról. Miután meghallgatott, kétségbeesetten fordult felém: - Szilárd, ha igaz, amit a Biblia ír, akkor nekem végem van! Miért?- Kérdeztem - Hiszen, ha Isten szava ennyire megbízható, ha ígéretei ilyen bizonyossággal teljesedtek a múltban, akkor nemsokára visszajön azokért, akik hisznek Őbenne és szeretik Őt! És többé nem lesz félelem, fájdalom, könny, jajgatás… (idéztem Jel.21:4 versét) Hát épp ez az! - volt a válasz - Én ugyanis nem hiszek. Milyen szomorú, hogy oly sokan elismerik ugyan, hogy Isten létezik, hogy a Szentírás az Ő szava, talán még néha a templomba is elmennek, de mégsem hi

Egy a Pásztorunk

Kép
 "Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor."     János evangéliuma 10,16 „Jézus újból megtalálta az utat hallgatói értelméhez, számukra jól ismert példák segítségével. A Lélek befolyását a hideg, üdítő vízhez hasonlította. Úgy mutatkozott be, mint aki a világosság, az élet forrása, öröm a természetnek és az embernek. Most gyönyörű pásztorképben mutatja be kapcsolatát a Benne hívőkkel. Hallgatói számára nem találhatott volna ennél ismerősebb képet. Ez Krisztus szavai által örökre összekapcsolódott személyével. Sohasem nézhették a tanítványok a nyájukat terelő pásztorokat anélkül, hogy ne emlékeztek volna a Megváltó tanítására. Minden hű pásztorban Krisztust látták. Minden gyámoltalan, tehetetlen nyájban önmagukat látták… Jézus egyénenként ismer minket, és megindul gyöngeségeink láttán. Ismeri a házat, melyben lakunk, s mindegyik lakó nevét

Örök szombatok

Kép
„Mert ahogyan fennmarad előttem az új ég és az új föld, amelyet alkotok – így szól az ÚR –, úgy maradnak fenn utódaitok és nevetek is. Akkor majd hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem – mondja az ÚR.” Ézsiás könyve 66:22-23 A szombat kezdetektől az imádat ideje volt, és az örök otthonunkban is az lesz. Isten imádni bármikor lehet, de amikor én is elkülönítem az Isten által megszentelt időt, akkor különleges tapasztalatban lehet részem. A Teremtővel való találkozás ma is a szombat egyik legfontosabb célja. „Mikor pedig a hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet alkotott, megnyugodott a hetedik napon minden munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot és megszentelte , mivelhogy azon nyugodott meg minden munkája után. ” (1Mózes 2:2-3) Ádám és Éva első napja a földön ünnepléssel telt. Megcsodálhatták a teremtett világ szépségeit, és találkozhattak Alkotójukkal. Nem voltak még templomok, nem volt gyülekezet – cs

Szép, új világ

Kép
„Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki - mondja az Úr.” Ézsaiás könyve 65:21-25 Veszel egy apró lakást, de te is tudod jól, hogy nem magadnak, hanem a banknak. Ha valami történik veled, és nem tudod fizetni a borsos részleteket, egyszer csak arra eszmélsz majd, hogy nincs fedél a fejed felett.  Családot tervezel, szeretnél gyerekeket nevelni, de a szíved sajog, mert nem akarod, hogy egy ilyen világban, ennyi mocskot és borzalmat látva nőjenek fel.