Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 29, 2023

Máshogy látni

Kép
Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Testvérem, Saul! Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. Apostolok cselekedetei 9:17 Saul először megpördült, megváltozott a minőségében, de az útja továbbra is Damaszkusz felé mutatott. Megvakult, mégis sokkal tisztábban látott, mint valaha életében. A gyűlölettől és gyilkolás vágyától feltüzelt fiatalember most segítségre hagyatkozva leteszi életét azok kezébe, akiket üldözött. Isten szólt Anániásnak, hogy áldja meg azt az embert, akitől félnie kellene. Menjen, és tegye rá a kezét Saulra, arra az emberre, akiről a legutóbbi hírek szerint meg akarja ölni, pusztán azért, mert hisz Jézusban, mint Messiás. El tudom képzelni, hogy mennyire félhetett, és mennyire ellenkezhetett Anániás. Miért kéne megtegye? Miért kéne segítsen neki? Miért kéne meggyógyítsa azt, aki az életére akar törni? A történet vége persze szépen zárul, Aná

Vakság

Kép
"Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: Íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault: mert íme, imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.&qu

Pálpördülés

Kép
Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Az Apostolok Cselekedetei 9:1-6 A legenda szerint Karácsony Sándor, nemzetünk egyik legnépszerűbb pedagógiai, filozófiai írója és egyetemi tanára volt az, aki szerintem a legszebben szemléltette a diákjainak egy előadásán a megtérés lényegét: "Tudjátok, ez olyan, mint amikor az emberben 360 fokos fordulat történik." A tanítványok tisztelettel hallgatták, ho

Hogyan?

Kép
  „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” János evangéliuma 13. fejezet 34-35. vers Szeressétek egymást! - Könnyű kimondani. Órákat, sőt napokat lehet róla prédikálni, előadásokat tartani. A különböző tudományok, úgymint a teológia, az etika, a pszichológia, a biológia szikéjével atomjaira darabolni. Miért ezt helyezte Jézus búcsúzásként a tanítványok szívére? Miért volt ez új parancsolat? Lehet-e parancsra szeretni? Csak egymást, csak a többi tanítványt kell szeretni, vagy másokat, akár az ellenségeinket is? Egyáltalán mi az a szeretet? Szeressétek egymást! - Az elméleti fejtegetés helyett hadd tegyem fel ma a gyakorlat kérdését: Hogyan? Hogyan kell szeretni? Hogyan néz ki a gyakorlatban az „amint én szerettelek titeket” megélése? Hogyan tette, teszi ezt a Mester velünk/velem? „Arról ismertük meg a szer

Az igazi kincs!

Kép
„Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.” Lukács evangéliuma 12.fejezet 16-21.vers Jézus korában a döntési jog a rabbik kezében volt. Az emberek gyakran kérték ki a véleményüket és állították őket döntéshelyzetbe egy-egy vitás ügy kapcsán. Jelen történetben Jézust is egy vitás helyzetbe hívják és döntésre kérik és Ő válaszol…. A vitás kérdés két témát is érint, mégpedig a családot és a pénzügyi helyzetet. Ha ez a két téma egy kérdésen belül megfogalmazódik, akkor ott már s

Jézus visszajön

Kép
"Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe." Az Apostolok Cselekedetei 1:11 Lehetséges, hogy mi is kaptunk már olyan kérdést, amit a tanítványok. Mit bámulsz fiam, menj és csináld?! Mit nézel, mint borjú az új kapura?!  Körülbelül a tanítványoktól is ezt kérdezték. Nem az volt a dolguk, hogy bámulják az eget, hanem, menjenek és tegyék, azt amivel Jézus megbízta őket.  Időnként a bámulás minket keresztényeket is megbénít, és nem jut eszünkbe sem a feladat, amivel megbízott Jézus sem az ígéret, hogy ahogyan elment, úgy jön vissza. A bénulás gyakran jelentkezik abban is, hogy úgy érezzük Jézus elfelejtett visszajönni. Mert olyan sok jelet láttunk azok közül, amelyekről a Biblia ír. Akárhogy is állunk, mivel a Jézusra vonatkozó próféciák szó szerint teljesedtek (születése, halála körülményei stb.) bízhatunk eljövetelében is. Bízhatunk Benne, hogy egy napon életünk biztosan

Óraátállítás

Kép
„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.” Zsidókhoz írt levél 9:27-28 Átállítottad az órádat, Kedves Olvasó? Az okoskészülékek világában az, hogy ma van a nyáriról a téli időszámításra való átváltás napja, lehet, csak akkor tűnik fel, amikor az autó, a mikró vagy a sütő órájára pillantunk, és pár másodpercnyi agymunka kell ahhoz, hogy rájöjjünk, miért is mutat mást, mint a telefonunk kijelzője. Vannak, akik számára bosszantó ez az oda-vissza állítgatás, de vigasztaljon az a tudat, hogy már csak fél év, és az autó vagy a sütő órája ismét a rendes időt fogja mutatni (bár lehet, hogy valakinél pont most mutatja a helyeset). A ma reggeli igénk is egy átállításra hív minket. Olyanra, aminél nem kellene, hogy legyen félévente ez a csiki-csuki, és ami, valljuk be, sokkal életbev