Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 2, 2013

Bor...

Kép
„Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége? A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására. Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,  Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.” Példabeszédek 23,29-32 „Amikor elmúltam tíz éves, minden vasárnapi ebédnél édesapám kikészítette a kis borospoharat. „A gyereknek!” – mondta az anyámnak, aki csillogó szemmel nyugtázta, hogy már nagylegény lettem. Az ivás mindig a családi kultúránk része volt, természetesen a mértékletes ivás. Mindig volt szőlőnk, már gyermekkoromban jártam kapálni a hegyre tavasszal és egész nyáron, majd ősszel szüretelni. Eleinte nem értettem miért kell azt a finom édes mustot hagyni megerjedni, ami egyébként is nagyon veszélyes. Állítólag nagyapám egyik unokatestvérét is a bor fojtotta meg. „Nem vigyázott eléggé! Felelőtlen volt. Lehet, hogy volt benne

A gazdag, meg a tű foka

Kép
„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni” Lukács 18:25. Mielőtt elővennéd a varrós dobozodat és elkezdenéd méregetni, hogy átférne-e rajta egy teve, szeretnélek biztosítani arról, hogy itt NEM arról a tűről van szó. A tű foka az Úr Jézusnak csak ebben a példamondatában szerepel. Azt a szoros kis kaput jelentette, amelyet szükség esetén a nagy városkapu bezárása után használtak. Az utasnak csak görnyedten, meghajolva, alázatosan, a tevének meg csak teher nélkül, térden kúszva lehetett átmenni rajta. De még a teve is könnyebben átszuszakolja magát ezen a kis kapun, mint a mennyek országának kapuján az a gazdag ember, aki a gazdagságában bízik. Ugyanis mindig csak mérlegel. Megéri ez nekem? Mennyit nyerek az ügyön? És mi van, ha veszítek? S mialatt mérlegel, bezáródik az a bizonyos kapu. Isten országába sehogy sem mehetnek be azok, akik patikusmérlegre rakják az előnyöket és hátrányokat, a veszteséget és a nyereséget. Meg egyéb

Megvagy!

Kép
Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia.  Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." Lukács evangéliuma 19:9-10 Zákeusnak, a vámszedőnek nem volt helye a mennyben. Bűnös volt és ezt ő tudta a leginkább. Emlékezett, hogy rengeteg embert átvert, hogy kihasználta a pozícióját anyagi előnyökért és visszaélt a hatalmával. Tudta, hogy a mennyben nincs számára hely. Zákeusnak, a vámszedőnek nem volt helye a földön. Bűnös volt és ezt az emberek nagyon jól tudták. Utálták is érte, amiért átverte őket, amiért kihasználta a pozícióját. Utálták, és kitaszították, és így nem volt számára hely a földön. Így kötött ki egy fán. Ott a lombok között megbújva nézte, ahogyan Jézus elhalad, és vágyott rá, hogy bárcsak ott lehetne lent ő is. Bárcsak ne tette volna velük meg azt a sok rosszat! Bárcsak emelt fővel járhatna újra! Bárcsak lenne helye a földön, ha már a mennyben nem is lehet... Ekkor Jézus megállt,

Az Úr előtt...

Kép
„Grádicsok éneke; Dávidtól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után; Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. Bízzál Izráel az Úrban mostantól fogva mindörökké!” (131. Zsoltár 1-3. vers) Mit szólnál, ha Jézus köszöntene ébredés után; - Jó reggelt! Mondanád, hogy adj még öt percet, aztán még ötöt? S aztán rohanni kell, most nincs idő, hosszan beszélgetni, imádkozni, rendbe rakni az ágyat, mosakodni is csak ímmel-ámmal, reggelizni meg majd munkába rohanva fogunk… Mit szólnál, ha Jézus lenne a munkatársad? Zúgolódnál a főnök ellen, hogy már megint dolgozni kell? És ezek az ügyfelek… És ez a trehány munka, amit az a… csinált, azt is nekem kell kijavítani… Elegem van az egészből… Mit szólnál, ha Jézus lenne a családod? Kiabálnád követelőzve; - Miért nincs vacsora? Már megint hol voltál

Hittel mondott kérések

Kép
"Amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek." (Mt. 21:22) "Isten szolgálatában nem szabad elcsüggedni. Az Istennek szentelt szolga hite minden próbát kiáll. Isten képes és kész szolgáinak megadni mindazt az erőt, amelyre szükségük van, és bölcsességet, amelyet a különböző szükségletek megkövetelnek. A legnagyobb várakozásuknál is többet kész tenni azokért, akik bíznak Őbenne. Jézus nem azért szólít fel követésére, hogy azután elhagyjon bennünket. Ha életünket átadjuk szolgálatára, akkor többé nem fordulhat elő olyan helyzet, amelyről Isten nem gondoskodott már előre. Bármilyenek is a körülmények, van egy Vezetőnk, hogy irányítsa utunkat, bármilyen tanácstalanok vagyunk, van egy megbízható Tanácsadónk, s bármilyen szomorúság, gyász vagy egyedüllét ér bennünket, van egy együttérző Barátunk. Még ha tudatlanságunkban tévedünk is, Krisztus nem hagy el. Hangja tisztán és világosan hallható: "Én vagyok az út, az igazság és az élet."

Milyen a szeretet?

Kép
Milyen a szeretet? „   Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem önző, nem gurul méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszat tesz, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül a többiekkel az igazságnak. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. ” (Egyszerű fordítás) Korinthusbeliekhez írt 1. levél 13:4-7 Fabiny Tamás: A szeretet himnuszának mai tolmácsolása Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy „van egy álmom”, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy csalhatatlan közvélemény- kutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferenc

Vádlott, álljon fel!

Kép
"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek." Máté evangéliuma 7:1-2 Azon a hatodik napon Isten valami különlegeset alkotott. Leült a porba, és egészen belemerült a munkába. Igen, ő lesz majd a több napos, aprólékos, tökéletes teremtés koronája. És gyúrt, formázott, simított, karcolt, vizezett, nyújtott, lapított és kiemelt, szögletessé tett és lekerekített. Emberré dagasztotta a sarat, a saját képmására készítette el, és fölé rendelte a földi teremtményeknek. Hatalmat adott neki, szabad akaratot, dönthetett jó és rossz között. Az egész Föld az övé volt, az állatok és növények engedelmeskedtek neki, és kormányozta Éden harmóniáját. Kapott jogokat, kapott feladatot, kapott uralmat, de egy dolgot nem: ítélkezést.  Aztán jött a kígyó, és amit az Ember kapott, eljátszotta, átjátszotta az ő oldalára. Ma pedig már a feladatunkat sem akarjuk végezni, csak az kell, ami nem l