Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 13, 2011

Személyes boldogságom

Kép
„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” Lukács 1:45 Isten gyermekeit mindig az különbözteti meg másoktól, hogy engednek Isten akaratának, még ha nehéz körülmények várnak is rájuk. Ugyanakkor a próbák ellenére sem bánják meg döntésüket, mert Uruk követése mindig boldogságot hoz nekik. Hadd osszam meg most itt saját történetemet. 1990-ben a keresztségem után, az egyik szombaton, Pintér Vencel prédikációját hallgattam a gyülekezetben. Arról beszélt, hogy Istennek szüksége van ránk, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon minél több ember megismerhesse a Szentírás tanításait. Könyvevangélista munkára toborzott. Éreztem, hogy általa Isten szólít engem is erre a feladatra. A döntésem azonnali volt, az istentisztelet után megkerestem őt, és jelentkeztem; a neheze csak azután jött. Egy korábbi ígéretem az induló családi vállalkozáshoz kötött engem. A szüleim egy cukrászdát szerettek volna nyitni a szülőfalumban, ahol én lettem volna a kiszállító-beszerző, mive

Az örökkévaló Úr magasztalása

Kép
„Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme.” Zsoltár 107:1. Megnéztem a szótárban, mit jelent: „magasztalni”. Íme: Valaki érdemeit nagyon kiemelni, dicsérni, dicsőíteni. Hát ezt aztán tényleg senki másra nem lehet alkalmazni, mint az Úrra. Miért? Mert Ő JÓ! És mert ÖRÖKKÉVALÓ AZ Ő KEGYELME! Szeretnék a mai napra egy házi feladatot adni neked. Írd le egy lapra: „KÖSZÖNÖM URAM!” És bármi történik veled a nap folyamán, ezzel a mondattal kezdd! Attól kezdve, hogy felébredtél, hogy iskolába, vagy munkába indultál, hogy ebédeltél, hogy beszéltél valakivel, egészen addig, hogy este magadra húzod a takaródat és aludni készülsz. Mondd ezt: Köszönöm Uram, hogy… Hálás vagyok neked azért, mert… Dicsőítem nevedet, amiért… Élj ma tudatosan! Figyelj magad körül mindenre, hogy miért dicsőíthetnéd Istent. Hogy miért mondhatnál köszönetet Neki. És végül álljon itt a mai napra egy kis tanmese: Egy remete éppen meditált egy folyó mellett, amikor egy fiatalember megzavarta őt, és

Isten értékesnek tart

Kép
" Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok." Máté evangéliuma 10:31 "A verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva" (Máté 10:29-30) - ezek Jézus szavai, és Ő tudta mit beszél. Ő kezdettől fogva nemcsak hallott azokról a könyvekről, amelyekben ezeket az információkat tárolják a mennyben, hanem Maga látta őket, belenézhetett, sőt lehet, hogy Ő Maga vezette ezeket. Én szeretnék belenézni ilyen feljegyzésekbe, például megtudnám belőle, hány hajszálam is van tulajdonképpen és mikor hullt ki nagy része. Természetesen az ember tulajdonságai közül a hajszálak mennyisége a lényegtelen kategóriába tartozik - ha nincs valakinek, úgyis rögtön látszik, ha meg van, nem fontos hány darab van belőle. Jézus az akkori ember számára a legkisebb, de még szabad szemmel látható testrészt választotta példának arra, hogy érzékeltesse, hogy Isten gondoskodó és nagyon fontos

Meg akar tartani az Atya

Kép
„Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.” (Máté evangéliuma 18. fejezet 14. vers) Az evangélium minden szava Isten végtelen szeretetét hirdeti, aminek megtestesült bizonyítéka Jézus megjelenése bűnös földi világunkban, hogy minden ember előtt nyilvánvalóvá legyen: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján. 3:16) Igen, ez a Szentírás központi üzenete. Ahogy, a ma reggeli igeverset megelőző szakaszban Jézus mondja; „Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, a melyik eltévelyedett? (12.vers) Ő eljött, hogy megkeressen és visszaterelgessen a nyájhoz. Ez az evangéliumi isteni-pásztorkép azonban különbözik az általunk ismert pásztorképtől. Ő szelíden kérleli a bárányokat, és ahogy mondja: „Az én juhaim hallják az én szómat” (Ján.10:27). Jézus

Isten velem van minden helyzetben…!

Kép
„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.” Zsolt.23,4. Sétálok egy gyönyörű réten, ahol a madarak énekelnek, a virágok árasztják magukból a finom illatot, csodálatosan ragyog a nap és minden oly jó! Sikerülnek terveim, sőt még titkos reményeim is! Az élet szép! Minden rendben van körülöttem! Isten szeret engem és családomat is megáldja! Abszolút ideális kép, nem? Azonban hirtelen sötét felhők jönnek, és minden elkomorul! A madarak abbahagyják éneküket, a virágok visszahúzódnak gumójukba, közben valamilyen ismeretlen völgybe értem és váratlanul rám tőr a reménytelenség. Vihar támad, és nem tudom a kiutat…. Sokszor a mi életünk is hasonló úton halad! Semmi nem jön össze, minden olyan bizonytalan és félelem lesz úrrá gondolataimon. Mégis, soha ne felejtsük el, hogy Isten nem csak akkor van velünk, amikor minden szép és jó! Hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy a kereszténynek mindig minden sike

Felhő- és tűzoszlop vezet

Kép
„ Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.” Mózes 2. könyve 13:21-22 Milyen jó lehetett Izrael népének annak idején – gondolhatjuk magunkban. Semmi más dolguk nem volt, mint hogy kövessék a Urat, aki nappal felhő-, éjjel pedig tűzoszlopban vezette őket. Ha felemelkedett akár a felhő, akár tűzoszlop el kellett indulni az egész tábornak.  Nagyszerű jelzések voltak-ezek, mert a nép látta, érezhette: velük az Isten. Vajon ma vezet-e így az Úr? Tűz- és felhőoszlopra nincs szükségünk, mert ahogy az ének mondja: „Az Úr vezet, az Úr vezet, az Ige által engemet, mint tanítványa követem, és utam vége győzelem.” Isten közvetlenül az Egyiptomból való szabadulás után gondoskodott effajta vezetésről. Először örültek a védelmet is jelentő különleges lehetőségnek, de később azt látták, baj van. Egyiptomból Kánaán földjér

Ha mindkettő mást akar

Kép
"Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. " Máté evangéliuma 26:41 Igen, igen menni kéne, igen tenni kéne, igen élni kéne, de igazán. Hallod a hívást, és a szíved már felelt is rá. Igen. Lelked az eget súrolja az örömtől, a hálától, attól a tudattól, hogy Valaki elhívott téged. Ez semmihez sem hasonlítható érzés. Értékes vagy! Isten számít rád, és megkér, hogy állj be a munkába a számodra kikészített terepen. És holnap neki is állsz majd. Ötletelsz, tanácskozol, megvalósítasz, de majd csak holnap. Majd csak holnap, és azután minden nap holnap. Hallgatni jó volt,jó l esett a léleknek, de sajnálatos jóm ódon meg is rekedt ezen a szinten. Megtenni már nehezebb. Kijutni a komfort-zónák védelméből, és valami többre, jobbra vállalkozni, mint eddig tetted. A szíved igent mond, de a tested maradásra késztet. Ne állj meg itt! Isten hív, veled szeretne dolgozni. Egy fantasztikus kalandot ajánl neked, amit garantáltan nem fogsz