Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 16, 2014

Hosszú jegyességünk

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,  higgyetek Istenben és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." A Biblia vallása a szeretet vallása, a bizalom vallása, a biztos remény vallása. Jézus gyógyításai, a megvetettek iránti együttérzése, irgalma gyakorlati szeretetre tanította követőit. Megjelenése, bölcs szavai, a prófécia magyarázatai bizalmat ébresztettek azokban, akik hallgatták Őt. Egyre többen hitték, hogy megtalálták a Messiást. Most azonban az életükön át tartó próba következett, a hosszú várakozásé. Ahhoz, hogy megvárj valakit, hogy elkötelezett maradj iránta, bizonyosságra van szükség. Biztosnak kell lenned abban, hogy szeret téged és abban is, hogy ő is elkötelezett irántad. Ezt ki is kell nyilvánítania. Ezért hasonlít annyira Jézus ígérete egy jegyesség ígéretéhez. A sz

Isten jósága

Kép
Mondtad már valaha: De szeretnék olyan lenni, mint ő? A kémia tanárnőm ilyen volt. Mariannának hívták. Mindig mosolygott. Úgy beszélt a kémiáról, mintha az lenne a világ legszebb és legfontosabb tantárgya. Amikor kísérleteztünk, pl. összeöntöttünk két vegyületet, és annak valamilyen reakciója lett, ő gyönyörködött benne. „Nézzétek – mondta – hát nem csodálatos?” Mondanom sem kell, kémiából érettségiztem, és CSAK ebből a tárgyból lett ötösöm. Nemcsak a kémiához való viszonyomat határozta meg. Figyeltem, ahogy a gyerekekkel beszélt, ahogy a férjével és a többi tanárral. Bármit mondott volna, biztos megtettem volna. Igen nagy hatással volt rám. Ez az eset jutott eszembe, amikor ma reggel elolvastam a Rómabeliekhez írt levél 2. fejezetének 4. versét: „Avagy megveted az Ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít?” Elgondolkodtam: Vajon rám milyen hatással, befolyással van az, hogy figyelem Istent? Érte is megtennék

A szívbe írt törvény

Kép
„Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak” (Római levél 2:14-15) 1962-ben a 27 éves Don Richardson és felesége Clara föladták kényelmes kanadai életüket, és Új-Guinea nyugati csücskébe utaztak, hogy az evangéliumról beszéljenek az ott élő szavi embereknek. Korábban már nem egy misszionárius fejezte be életét e bennszülöttek között, hatalmas kondérban rotyogva, ami óvatosságra intette a házaspárt. Annak köszönhetően azonban, hogy Clara orvosi végzettséggel rendelkezvén sok szavi betegen tudott segíteni, a bennszülöttek megkedvelték az idegeneket. Ezen kívül segítettek a kőkorszaki technikai szinten levő törzs tagjainak tűzet gyújtani gyufával, botot faragni bicskával és a fákat kivágni

Szeretet a gyakorlatban

Kép
„Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.” (Péter első levele 3. fejezet 8-9.vers) Minap délben a közszolgálati híradó után kapcsolgattam a TV-t. Az egyik kereskedelmi csatornán a következő mondat ütötte meg a fülem; „Kérem érintse meg a képernyőt, most szeretet küldök.” Nem tudom, mit érezhetett az, aki akkor megérintette a készüléket, mindenesetre azt leszűrtem, hogy ma az embereknek hatalmas a szeretetigénye, ha képesek egy ilyen tanácsért emeltdíjas hívást kezdeményezni és egy élettelen tárgyat tapogatva remélni, hogy ott belül elindul valami bizsergés. S most itt ülök és olvasom a reggeli igét, ’szeretet a gyakorlatban’. S a kérdés; hogyan? Elolvasom e néhány sort és megváltoznak az éréseim azokkal szemben, akik rosszat tesznek velem? Vagy érintsem m

Mosolyogva könnyebb

Kép
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.     1Péter 5: 7. Voltál már olyan állapotban, hogy teljesen alkalmatlannak érezted magad mindenre? Biztos vagyok benne, ezzel nem vagy egyedül. A Bibliában sok nagyszerű ember élettörténete van feljegyezve és ezek közül azt látjuk, hogy sokan küszködtek ugyanezzel a problémával. Amikor például Mózesre gondolunk, milyen kép jelenik meg előttünk? Egy hatalmas vezető képe, aki kivezette Egyiptomból Izráel népét. De lássuk be, Mózes is sokszor kételkedett önmagában. Sokszor alkalmatlannak érezte magát egy-egy feladat elvégzésére. Igazából nagyon zavarta a dadogása. Isten viszont megerősítette és felszerelte őt mindazzal, amire szüksége volt ahhoz, hogy betöltse a küldetését. Ugyanez igaz rád is. Bármilyen gondjaid is vannak, bármilyen jelentéktelennek is érzed magad, Isten megadja mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy betöltsd a küldetésedet ebben az életben. Nem a nehézségeidet veszi el, hane

Gondviselés

Kép
"Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?" Máté evangéliuma 6:26 Vetés, aratás, betakarítás. Enélkül nincs étel - nincs élet. De a madarak kivételek, sőt az oroszlánok is. Nekik nem kell földet művelniük, mégis mindig van ételük. Nem lustaságra neveli őket Isten ezzel, hogy enélkül is eltartja őket, hanem arra tanít minket vele, hogy hagyatkozzunk mi is az Úr gondviselésére. Találsz egy bankjegyet egy mélyre eltett kabát zsebében. Árleszállításon meg tudod venni a sokszorosát annak, amire számítottál. Kitartott az a cipő, amit már régen ki kellett volna cserélni. Megvarrta valaki és nem kellett újat venni. Valaki neked ajándékozott egy majdnem új ruhát - pont a te méreted mind. Többen érkeztek vendégségbe hozzád, mégis elég lett az ebéd mindenkinek. Úgy találtál munkát, hogy nem is kerested - az állás talált meg téged. Jóval

A zöldsávos út

Kép
„Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak!” Zsoltárok könyve 27:11 Elindultál kellő magabiztossággal, pedig soha sem voltál jó barátságban a térképpel. Csak a fákra festett zöld csíkot kell követni, aki eltéved az magára vessen. És mentél, róttad egymás után a kilométereket, míg egyszer csak feltűnt, hogy egy ideje nyoma veszett a jelzésnek. Az út szép volt, széles, kényelmes volt rajta a járás, és úgy hitted, biztosan meglátod valahol előrébb, amit keresel.  De a térkép már nem a te utadat mutatta. Talán néhány pillanatra az is átfutott az agyadon, hogy biztosan rossz a térkép, régi, és nem jelöli az új csapást. Mentél még előre, aztán vissza a következő kereszteződésig, és ott minden lehetséges irányba, de az út hirtelen elfogyott a lábad alól. Merre tovább? GPS nincs, a jelzésre már szinte nem is emlékszel, hogy milyet kell keresni, és gégédbe hátrál a szó, hogy eltévedtél.  A kétségbeesés dagályként kezd emelkedni benned, de feladn