Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 18, 2023

Indulatos Jézus

Kép
"Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb," Pál levele a filippiekhez 2:5-9 Ezek szerint lehetek indulatos. Legalábbis ha annyira leszek indulatos, mint Jézus (ami azért néha nem megszokott formában jelent meg, pl.: terméketlen fügefa, templom megtisztítás...). Lehetek indulatos, ha ugyanúgy teszem, mint az akit követek, és  akitől igyekszem eltanulni a mindennapi élet alapjait. Na de milyen "indulat" volt Jézusban? Amikor mi indulatosak vagyunk, az nem túl pozitív. Amikor én indulatos vagyok, előfordul, hogy ingerülten beszélek a kisfiammal, vagy veszekszek a feleségemmel ok nélkül.

Megtérés a Pásztorhoz

Kép
Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. 1Péter 2:24-25 Gyermekkoromban gyakrabban láttam, mint mostanában, ahogy juhnyájakat terelgetett a juhász. Illetve a juhász ment a mezőn, többnyire a nyáj mellett vagy mögött és a kutyákat irányította füttyentésekkel meg intésekkel, hogy a nyájtól el-elkószáló állatokat visszaterelje a többiekhez. Nálunk így legeltették a juhokat 30-40 évvel ezelőtt. Ez eléggé eltér attól a képtől, amivel a Bibliában találkozunk, hogy a pásztor megy a nyáj előtt, és őt követi a nyáj. A Szentírásban nem is találkozunk a terelőkutya képével. Ha elkószált egy-egy állat, és nem talált vissza a nyájhoz, vagy nem hallotta meg a pásztor hívó hangját, akkor az maga indult a keresésére. Minket, embereket ilyen elkószált, tévelygő juhokhoz hasonlít Péter apostol. A ma

A változatlan Isten

Kép
Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha sincs vége. Zsoltárok könyve 102:26-28 Minden változik, és (bármily nehéz is ezt elfogadni) a változás jó. Ha nem volna változás, akkor örökké hideg volna, mint a tél közepén, vagy tikkasztó hőség, mint nyáron. Ismerünk sivatagokat és ismerjük a fagyos tundrát: tudjuk, hogy az örökké szélsőséges időjárásban a fű sem terem meg. A változás nem csak jó, de szükséges is. Évről évre egyre idősebbek vagyunk, ami a sok hátrányával együtt az előnyeit is magával hozza: több az értelmünk, mint újszülött korunkban, és bölcsebbek vagyunk, mint tizenévesen voltunk. A változás jó. Néha fáj, de jó és szükséges. A nagy képet tekintve sem maradhat mindig minden ugyanolyan. Noha azt mondjuk, hogy a történelem megismétli önmagát, valójában a ma nem olyan, mint a tegnap volt és az egyértelmű ha

A megváltás ideje

Kép
„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.” Galátziabeliekhez írt levél 4. fejezet 4-5. vers Szeretnél megtanulni zongorázni? Azt mondják, hogy ez a világ legkönnyebb dolga. Mindössze arra kell figyelned, hogy a megfelelő billentyűt a megfelelő időben üsd le. Persze, a zongorázáshoz ennél azért több is kell, de nagy igazság, hogy a pontosság, a ritmus az élvezetes muzsika alapja. S ha ezt valaki, - főleg egy együtt zenélésnél, egy közös éneklésnél - figyelmen kívül hagyja, siet, vagy késik, abból csak zaj lesz. Nem véletlen, hogy az idő, a ritmus, a sötétség és a világosság, az este és a reggel tervszerű ciklikus váltakozása volt az első, amit a Teremtő megalkotott. És ezt Őrajta kívül senki sem tudta és tudja ma sem megváltoztatni. A föld és a bolygók forgása, keringése annyira csodálatos rendszer, hogy ezer évekre visszamenőleg, vagy el

Isten és a motiváció

Kép
„Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” 85.Zsoltár 11.vers   Mit gondolsz, mi mozdít előre az életben? Gyakran hallható az a mondat, hogy „Engem az motivál, hogy…”. Véleményem szerint szerencsés ember az, akinek van motivációja, hiszen ez az az érzés, ami arra sarkall, hogy hajnalban felkelj és tegyél valamit, ami elősegíti a jövőd vagy épp kitarts egy számodra nehéz helyzetben. Valamennyien így működünk, az Úr pedig Teremtő lévén ismeri működésünket és segít abban, hogy haladjunk az életünkben. Ez a Zsoltár egy nehéz időszak szülötte. Annak a kornak a nehézségeit tükrözi, amelyben bár Izrael népe megszabadult a fogságból, de még nem épült fel a templom és így az Úr dicsősége nem lakik az országban. Sok nehézség nehezítette a nép életét és előre jutását. Súlyos próbatétel volt ez nem csak az életben maradás, hanem hitük tekintetében is. Úgy érezhették, hogy Isten ígéretei meghiúsulnak és ők végleg magukra maradtak. Ez a csüggedés egészen addig tar

Mentőöv

Kép
„Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen!” János evangéliuma 14.29-31 Mindannyiunk életében vannak bizonyos hívószavak, mondatok, körülmények, események amelyek mintegy lavinát indítanak el lelkünkben. Történt valami velünk, s amikor hasonló helyzetbe kerülünk, már nem itt és most vagyunk és reagálunk, hanem a múlt fájó, félelmetes eseményei kapcsán. A környezetünkben levők pedig sokszor nem értik, miért is viselkedünk úgy, ahogy… Végső soron ezeken a pontokon keresztül nagyon könnyű befolyásolni, hatalom alatt tartani bennünket. Mintha e világ fejedelmének saját, külön „forródrótja” lenne lelkünkhöz. Jézus életében nem volt ilyen. Felette nem volt hatalma, mert szíve tiszta volt. Nem engedett a kísértéseknek, nem esett

„Béke, béke, barátság”

Kép
„Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” Malakiás könyve 3:23-24 (Károliban Mal 4:5-6) Összeakasztják a kisujjukat, és a mondóka ütemére rázogatják, mint amikor kezet fogunk egymással. „Béke, béke, barátság, mi volt ez a szamárság?” Egy ideje ez is hozzátartozik a kibékülési rituálénkhoz, hála az óvodáknak. Nem egy elvünk és elképzelésünk volt a gyermeknevelésről, ami csak addig tartotta magát, amíg meg nem születtek az utódaink, vagy épp még nem érték el az adott kort. De a bocsánatkéréshez ragaszkodunk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink megtanulják, mindannyian követünk el hibákat, még a felnőttek is (sőt…), de lehet, sőt, fontos bocsánatot kérni, helyre lehet hozni, meg lehet beszélni és fel lehet oldani a konfliktust. Lehet újból közel kerülni egymáshoz. Felelősek vagyunk a tetteinkért, és felelősek