Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 13, 2015

Közösségben

Kép
2 Korinthus 2,5-8 „Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem - hogy ne túlozzak - részben titeket, mindnyájatokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne eméssze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránta szeretetet.” (Újfordítás) Egy jó közösség összetart akár kívülről, akár belülről éri támadás. A tagok együtt felismerik a rosszat és elkülönülnek attól. Ha egy csapat tagjaként megbántod, megsérted a társadat, arra nem csupán ő fog reagálni, hanem mindenki. Ki fogják fejezni rosszallásukat. Páran korholnak majd, megszidnak. Lesznek, akik csupán finoman mondják el a véleményüket, míg mások nem fogják véka alá rejteni az érzéseiket. Lehet, hogy néhányan hallgatnak majd, de a szemükben látni fogod az igazságot. A közösség fegyelmező erő. Mindaz, ami így ér, szégyenérzést kelt majd benned és szomorúságot. Ére

A szeretet himnusza

Kép
A ma reggeli gondolatokhoz engedd, hogy szóljon az Ige, az ének és a vers. Ne feledd: A szeretet nem fogy el sosem! Gyakorold hát a mai napon! https://www.youtube.com/watch?v=725bGuYcXAg https://www.youtube.com/watch?v=t7KLtgA5AYE&index=4&list=RD725bGuYcXAg https://www.youtube.com/watch?v=vCz57q7r3Q0&list=RD725bGuYcXAg&index=24 1.      Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,   Ha szeretet nincs bennem,   Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.   2.      Legyen bár prófétáló tehetségem,   Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,   Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,   Ha szeretet nincs bennem,   Mit sem érek.   3.      Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek   S vessem oda testem, hogy elégessenek,   Ha szeretet nincs bennem,   Mit sem használ nekem.   4.      A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,   A szeretet nem féltékeny,   Nem kérkedik, nem gőgösködik,   5.      Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,

A nyugodt alvás titka

Kép
„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” 4. zsoltár 9. verse Két idős ember beszélget: – Én olyan rossz alvó vagyok. Te hamar elalszol? – Hogyne. Elszámolok 3-ig, és már alszom is. – Tényleg? – csodálkozik a társa. – Na jó, néha fél 4-ig. Sajnos azonban nem csak az idős kor hozhat alvási zavarokat. És úgy néz ki, hogy Dávid király is egy nyugtalan éjszaka elé néz. Nem hagyja nyugodtan az aznapi tanácskozás. Miniszterei igen kemény szavakkal vádolják (2-3. vers), szerintük ugyanis a király a felelős a kilátásban levő (vagy már bekövetkezett) ínséges termésért (7-8. vers). A vádpontok – habár pontosan nem tudjuk, hogy hangzottak – valamiféle nem létező összefüggést kerestek Isten feltételezett haragja (az aszály) és Dávid valamilyen szakrális bűne között (az ilyen vádak igen gyakoriak voltak az ókori Közel-Keleten). Minden bántás rosszul esik az embernek, de az különösen fájó, amikor hamis teológiával fölvértezve v

Istenünk hatalmas

Kép
„Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekszel, örök tanácsaid hűség és igazság.” (Ézsaiás könyve 25. fejezet 1.vers) Mikor Jézus kihallgatása során Pilátus megtudta, hogy galileai származású, azonnal az éppen Jeruzsálemben tartózkodó Heródeshez, a tartomány akkori negyedes fejedelméhez küldte. Az evangélium feljegyzi, hogy mikor Heródes meglátta „igen megörüle… és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz.” (Luk.23:8) Ám Jézus nem tett csodát, éppúgy ahogy az övéi között, Názáretben sem „hitetlenségük miatt.” (Máté 13:58), nem adott jelet a farizeusoknak, nem mondta meg, melyik katona ütötte, nem szállt le a keresztről… Pedig lett volna hatalma ezekre is. S bizony ma is sokan csodára várnak, mondván; „Hiszem, ha látom!”. És a próféciákból tudjuk, majd megkapják, amit akarnak, csakhogy nem Istentől, hanem az Ősellenségtől. „János apostol elmondja, hogy miként fog jelentkezni az utolsó napokban ez a csodatevő hatalom:

Bölcs leszel!

Kép
Íme, én megtanítalak benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket Istenem, az Úr parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokba vegyétek. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert ezáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! Mózes ötödik könyve 4. fejezet 5-6. verse Mózes a törvény megtartására inti a népet. Vannak a történelemnek nagy alakjai, de be kell látnunk, hogy Mózes közöttük volt. Amikor mondanak valamit, annak mindig súlya van, tisztelet övezi és elfogadás. Mózes, amikor megszólal, akkor nagyon jól tudja a nép, hogy Isten üzenetét közvetíti. Ha így van, akkor pedig érdemes rá odafigyelni. Nem engedhetjük meg, hogy ha valami fontos üzenet érkezik, akkor nem figyelünk oda rá. Egy ember számára az a legtisztább, ha figyelmét arra fordítja, aki közvetít. Az alap beállítot