Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 16, 2018

Amikor minden elromlik

Kép
"Derekam égő fájdalommal van tele, nincs ép hely testemen.  Kimerültem, végképp összetörtem, szívem gyötrelmében kiáltozom. U ram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom." Zsoltár 38,9-10 Amikor minden elromlik, sötétté válik a világ. Akkor semmi sem jó, se szép. Minden törött, hiányos, értelmetlen. Az érzéseink fájdalmasak, keserűek, negatívak. Az út göröngyös, minden akadályoz, gáncsol és fájdalmat okoz. Az erő elhagy, a test is megtörik, az elme szinte csak pislákol bennünk. Mindezek ellenére, van valami, ami a helyreállítás felé terelhet ilyenkor minket: az egyértelműség . Ugyanis, egyértelművé válik, hogy segítségre van szükségünk. Az elesetteken látszik ez. Az éhezőn, a szomjazón, a mezítelenen látod a szükséget. A hajléktalanon az otthon hiányát; az árván, elhagyotton a szülői szeretet hiányát; az özvegyen a társtalanság fájdalmát. Egyértelmű, egyértelmű és még mindig egyértelmű. De csak nekünk, külső szemlélőnek. Mert a bajba

Kelj fel!

Kép
„ Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. ” ( Ézsaiás 60:1 ) A Hitler című film elején az alábbi idézet olvasható: „A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak” (Edmund Burke). A mai ige arra szólít fel, hogy „kelj fel” aki hiszel Krisztusban! Más szavakkal: hallasd az evangéliumot, a béke üzenetét! Emeld fel szavadat a kiszolgáltatottak érdekében, a jogosság védelmezéséért! Tedd bátran a jót, mert Jézus erre hívott el és erre ad erőt, képességet! Ne törődj bele az elnyomásba, a jogtalanságba, a kizsákmányolásba, ne nézd közönnyel a gonoszság terjedését és diadalát! Krisztusban arra kaptál elhívást és erőt, hogy bátran tedd a jót és állj ki az igazság mellett. Az igazságot és jogosságot képviselni nem mindig népszerű. Időnként áldozatot követel. Ennek ellenére hosszútávon ez az egyetlen, amit érdemes tenni. Aki Jézust választotta, az a győztes oldalon áll. Jézus mindenek Ura! „Nekem adatott minden

A szombat jele

Kép
"Mondd meg Izráel fiainak: Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok: én, az Úr vagyok, aki megszentellek titeket.” Mózes második könyve 31:13 Gyerekkoromban, a hosszú autóutakon kedvelt játékunk volt a családdal, hogy a szembe jövő autók formájából, vagy mikor már közelebb értek, az emblémájukból minél hamarabb megpróbáltuk kitalálni a jármű márkáját. Aztán, ahogy egyre nagyobbak lettünk, már nem csak a márkája, de a modell neve is feladattá vált. Minél többet játszik ilyent az ember, (vagy minél többféle autót lát az életében) egy idő után már csak puszta ránézésből felfedezheti a hasonlóságokat az azonos márkájú autók között. Egy fényszóró formája, a rádióantenna elhelyezése, vagy a csomagtartó kinézete gyakran jellemzővé válik egy gyártóra, és ugyanazokat a vonásokat megtalálhatjuk a különböző modelleken is. Messziről megkülönböztethető a Volkswagen és a Hyundai, vagy a Renault és a BMW. Valahogy így,

József felemelkedése

Kép
„És monda a Faraó Józsefnek: Mivelhogy Isten mind ezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyiszék tesz engem nálad nagyobbá.” Mózes 1. könyve, 41:39-40 József története sokunk kedvenc olvasmánya, mely rengeteg tanulságot rejt. Egyrészt szolgálata összevethető Jézus szolgálatával, aki szintén az Atyai házból kiszakadva lett szolgává (1Móz 37:28), aki szintén harminc évesen (1Móz 41:46) kezdi igazi szolgálatát, aki szintén az ’Élet Kenyere’ (1Móz 41:45) névvel bír, stb. Másrészt, vizsgálhatjuk József életét, az egyéni jellemfejlődés, a családi kötelékek, a megbocsátás és más szempontok szerint is. Mai Igénk, József és a hatalom, a nagyobb pozíció kérdésére világít rá. Amit biztosan látunk, hogy ezt nem József kereste, nem ő könyökölte ki magának. Nem ezért tanult, nem készült rá. Viszont bárhol volt, legjobb tudása szerint, becsülettel végezte

Istené a dicsőség

Kép
"És monda a Faraó Józsefnek: Álmot láttam és nincs aki megmagyarázza azt: Én pedig azt hallottam rólad beszélni, hogy ha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt. És felele József a Faraónak, mondván: Nem én, Isten jelenti meg, ami a Faraónak javára van" 1Mózes 41,15-16 Istené a dicsőség!  A gyülekezeti predikaciók után, amikor a prédikátor lejön a szószékről a gyülekezet kijárata felé megy, és megáll a kijáratnál köszönteni a testvéreket. A legtöbben odamennek, még néhány szót váltanak az igehirdetővel, mintegy útravalóként. A gyülekezeti tagok pedig reflektálhatnak az elhangzottakra. Ez az istentisztelet nagyon szép és hasznos része mert csak itt van lehetőségünk beszélgetni egymással. Itt sokszor elhangzik: Atyafi, remek igehirdetés volt, köszönjük. Tudnunk kell, hogy az igehirdető egy közvetítő szerepet tölt be Isten és ember között. A felkészült prédikátor elmélyül a szövegben, kutatja az Írásokat, imádkozik, hogy a Szentlélek tegye érthetővé az Igét az ő számár

Jókor, jó helyen

Kép
" Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra?” Eszter könyve 4.13-14 Számomra az egyik legfelemelőbb élmény, amikor átélhetem azt, hogy a "helyemen" vagyok. Amikor a mozaik kép egy kis töredékes darabkájaként harmonikusan beleilleszkedem a nagy képbe, a bonyolult szerkezet egy kis csavarjaként hozzájárulok az egész működéséhez. Amikor a "véletlenek" annyira egymásba kapcsolódnak, hogy teljes bizonyossággal tudom, hogy ezzel a gondviselés terve teljesült ismét, s így örömmel és hálával élhetem át, hogy az életem értelmes és hasznos. Van olyan, amikor bosszantó és "nemszeretem" események sora nyer így utólag értelmet, s olyankor elszégyellem

„Vele megelégszem, vele szentül élek...”

Kép
„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” János evangéliuma 14:27  Mi a békesség? Mert mondjuk, szinte koptatjuk ezt a szót, de mit jelent igazán? Hogyan, mikor van békesség? Milyen, amikor Isten adja a békességet? Eszembe jutott egy esküvő a közelmúltból, ahol a református házassági esküt mondva fogadott egymásnak örök hűséget a pár Isten színe előtt.  Én ... esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt / Szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője