Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 13, 2016

A szó ereje

Kép
"Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem." Ézsaiás 55,11 Ha valamit el szeretnénk érni, mit teszünk először? Hangot adunk neki. Megfogalmazzuk, kimondjuk és a szavaink motiválnak másokat és bennünket. Régóta tudjuk, nem mindegy, mit beszélünk. Egy kritikus helyzetben mindig meg kell válogatni a szavainkat. Ilyenkor mindig átgondoljuk a mondandónkat. Ha egy csoport kerül hasonló helyzetbe, csak illetékes embereket akarnak hallani, kérnek fel beszédre, olyanokat akik igazi szónokok. Akik tanulták, mit, mikor és azt is, hogy hogyan mondják. A közlésünk vigasztalhat, megerősíthet, bátoríthat, segíthet, de tudunk vele bántani és sebezni is. Nem véletlen, hogy az Írás azt mondja: "Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!" (Példabeszédek 25,11) A kimondott, leírt szónak ereje van, ezért nem mindegy, hogyan használjuk. Ha az emb

Pál hite

Kép
„Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és meg vagyok győződve róla, hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra a napra.” 2Timóteus 1:12. Szerinted nem szégyen az, amikor egy meglett felnőtt férfit nyilvánosan megvesszőznek? Aztán meg tényleg ártatlanul egy dohos, nyirkos börtönbe zárnak. Lábát kalodába szorítják. Nagyon elkötelezettnek kell lennie annak a felnőtt férfinek, aki mindezt vállalja, mert úgy érzi, küldetésébe ez még belefér, sőt, annyira bízik megbízójában, hogy teljes bizonyossággal közli: tudom, hogy a nála letett kincsemet megőrzi arra a bizonyos napra. Egy verset találtam ezzel kapcsolatban. Bár nem fejezi ki tökéletesen Pál elkötelezettségét, de egy pici betekintést enged a tökéletes bizalomba.  Túrmezei Erzsébet MÉG NEM KÉSZ  Régi történet.  Egyházatyától arcképet kértek,  s nem tett eleget a kérésnek,  "Olyan csúf az ó-emberem  - felelte -, hogy azt semmiképpen  lepingáltatni nem merem.  Új

Kivel vacsoráznál?

Kép
„Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izráel Szentje előtt” Ézsaiás könyve 29:18-19 Ha volna lehetőséged együtt vacsorázni egy hírességgel, bárki legyen is az, kit választanál? Talán Barack Obamát, a világ leghatalmasabb országának elnökét? Vagy esetleg Bill Gates-t, a világ leggazdagabb emberét? Bizonyára szívesen eltöltenél néhány esti órát Tom Hankssel, a Forest Gump megható főszereplőjével. A fiúk listájára talán fölkerülne még Angelina Jolie, a lenyűgöző színésznő, a lányokéra pedig Prad Pitt. Ha intellektuálisabb fajta vagy, akkor talán jót beszélgetnél Polgár Judittal, aki 12 éves kora óta verhetetlen sakkban. És valószínű megtisztelő lehetne a népszerű asztrofizikus, Sephan Hawking társaságában vacsorázni. Még hosszan lehetne sorolni a különböző hírességeket, akikkel egy együtt töltött este nagy kiváltság és m

Fel a kezekkel!

Kép
„ És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra üljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig . ” (Mózes második könyve 17. fejezet 11-12.vers) Fel a kezekkel! Ma, nem a bankrabló rosszfiúk, vagy az őket üldöző rendőrök kiáltják, hanem az Úr, aki annak idején hatásos módon mutatta meg a népnek Refidimben, hogy az Ő segítsége nélkül emberi erőfeszítéseik kudarcra vannak ítélve. Fel a ke zekkel! - szólt Isten Mózeshez. Miközben Józsué a völgyben harcol, te gyere fel a hegyre és nyújtsd felém kezeidet. Ha nem így teszel, azt fogod látni, hogy gyermekeitek alulmaradnak Amálekkel szemben, akik az úton alattomban a gyengékre támadtak (5Móz.25:18). Fel a kezekkel! – mondhatta magában Mózes, miközben érezte, hogy kezei elernyednek, és lassan lehullnak,

Ismeri az Úr az övéit

Kép
"Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez:  „Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!”" Timóteushoz írt 2. levél 2:19 Tudja, hogy  mit tettél,  és mit nem, mit mulasztottál,  és mit kellett volna kihagyni. Tudja, hogy honnan jöttél,  hova mész, mikor születtél,  és mikor fogsz meghalni. Tudja, hogy mire gondolsz,  mit érzel, mit szeretnél,  és mit szeretnél mindenképpen elkerülni. Tudja, hogy mit kellene változtatnod,  és mit megerősítened, mit elhagynod,  és mit megtanulnod. Tudja, hogy hol élsz,  milyen kísértéseid, örömeid és bánataid vannak. Tudja, hogy miben veszítetted el a reményt, és miben reménykedsz még mindig. Tudja, hogy mi fáj és mennyire, tudja, mikor akarnál minden fájdalmat belekiabálni egy sötét verembe,  mert látszólag nincs senki, aki megértene. Tudja, hogy mit adtál már fel, és mit szeretnél még ezután. Tudja, miben fáradtál el és mihez nincs több