Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 18, 2014

Bukás

Kép
"A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel." Példabeszédek 16:18-19 Öntelt mosollyal az ajkán lépett ki a fiú mosdó ajtaján, ahová társaival együtt űzte a szerencsétlent. A folyosón még többen álltak, közülük sokan, akik tanúi voltak az előbbi eseményeknek félelemből fakadó tisztelettel néztek rá tisztes távolságból. Ezt akarta látni, ezt a tekintetet. Ebből olvasta ki a számára legfontosabbat: "Te vagy a legerősebb, te vagy a főnök!" Az a hülye semmiképpen sem akarta megérteni, így hát megkapta a leckét. Ellene állt, megkérdőjelezte a tekintélyét. Nem kellett volna! Most majd gondolkodhat magában, véres orral bezárva a klotyóba. Vállait kihúzva, büszkén sétált végig a folyosón. Senki sem merte megállítani... Az egyetemen már nagyban játszott. Megvoltak a megfelelő kapcsolatai és elegendő pénze, amire csak kellett. Nem a véletlennek köszönh

Szeretsz?

Kép
Ha igen, akkor kész vagy életedet is odaadni értem. Ja, hogy azért annyira már nem megy? Hogy ezt már ne kívánjam tőled? Pedig ma reggel azt olvastam:  „Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.”   János 15:12-13. Próbáljuk hátulról kezdve olvasni: Mivel ti az én barátaim vagytok – mondta Jézus – ezért kész vagyok életemet adni értetek. Példámból okulva, ti is adjátok oda életeteket barátaitokért. Hát bizony elég nagy dolgot kért ma tőled a te Mestered. Ha barátom vagy, akkor add oda értem – életedet. Azért kért nagyot, mert hidd el, ha fizikálisan kéne odaadnod életedet, az még a kisebbik baj lenne. Egy lövés a szívbe, se fájdalom, se szenvedés, és már teljesítetted is a kérést. Egyetlen pillanatig tartott.  Itt TÖBBRŐL van szó ennél. Adj nekem az amúgy is kevés idődből! Hallgass meg! Gyere el velem egy számomra fontos helyre, még ha ez szenve

Bízd az Úrra magad

Kép
„Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.” Zsoltárok könyve 55:23 Nemrég feleségemmel és két gyermekemmel elmentünk Tokajba, hogy megmásszuk az 512 m magas Kopasz hegyet. Kislányomnak könnyű dolga volt, mert babahorozó kendőben vett részt az egész túrán. Hároméves kisfiamnak azonban igazi kihívás volt élete első hosszabb gyalogútja. „Vajon hogy fogja bírni?” – aggódtunk feleségemmel. Az erdei ösvény elején elhagyott minket egy négy-gyerekes család (ebből három kislány volt). Attól kezdve nem kellett noszogatni fiunkat. Ha megálltunk pihenni, sürgetve noszogatott minket: – Na, induljunk már! Utol kell érnünk a kislányokat. Még a félúton levő padoknál is alig akart leülni, hogy elfogyasszuk az ebédünket. Körülbelül az út háromnegyedénél láttuk viszont a lányos családot, már visszafelé tartottak, de ez egy csöppet sem zavarta fiunkat: – Utolértük őket! – jelentette ki büszkén. Nemsokára elértük a csúcsot, és valami új motiv

Mindent megadhat az Úr

Kép
„Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld.Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlük!” (Mózes negyedik könyve 14. fejezet, 8-9. vers) Nemrég egy ifjúsági alkalmon Bölcs Salamon történetéről beszélgettünk, végignézve élete értékrendjének alakulását gyermekkorától, trónralépésén, egy nagy vargabetűnkeresztül az időskori végső konklúzió megfogalmazásáig, amit Prédikátor könyvében olvashatunk. Tizennyolc év körül lehetett, mikor az Örökkévaló egy különleges ajánlattal kereste meg: "Kérj, amit akarsz, hogy adjam neked." (1Kir.3:5) Ó, de sokan vágynak arra, hogy egyszer csak rájuk köszönt a szerencse és kifogják a három kívánságot teljesítő aranyhalat, vagy meglelik a csodalámpát a dzsinnel és kapnak egy ilyen ajánlatot: "Akármit

Kegyelemből, hit által

Kép
„ Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. ” Efézus 2:8-10 Kegyelem. Nem igazán értjük. Bár lehet, hogy tudunk egy-két szép definíciót, a lényeget mégsem a könyvekből tanuljuk meg. A kegyelem a bűnös emberek kiváltsága, amit alapvetően két dologgal lehet eljátszani: 1. nem kérünk belőle, 2., meg akarjuk fizetni az árát. Az első esetben az a tragédia, hogy nem látjuk kétségbeejtő helyzetünket: „a bűn zsoldja a halál” (Róma 6:23). Ezen belül is van két lehetőség: Az egyik, hogy nem ismerjük Istent, nem ismerjük a törvényét, ezért fel sem tűnik, hogy perben állunk Istennel. De az is előfordulhat, hogy a farizeushoz hasonló fohász hagyja el szánkat: „köszönöm, hogy nem vagyok olyan bűnös, mint az a másik”. Az Isten kegyelme egyik esetbe

Isten dicsőségét látni

Kép
"Jézus azonban ezt mondta neki:  - Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?” János evangéliuma 11:40 Akarod látni Isten dicsőségét? Elhiszed, hogy ez Neked is lehetséges, nemcsak a melletted ülőnek, vagy annak, aki sok ezer kilométerre lakik tőled? Akkor nézd meg a szülőket, akik a legforgalmasabb időben indultak útnak - nem kényelmes szállítóeszközön, hanem szamáron egy olyan  helyre, ahol talán korábban még nem jártak. A legalkalmatlanabb időben, pont, amikor a babának meg kell születnie, kötelező volt jönni, de szállás nem akadt. Nézd a kisbabát, akit egy istállóban jászolba fektettek, mert nem volt más alkalmas hely számára. Nézd a látogatóit, az egyszerű pásztorokat, akik a mezőn angyaloktól hallották a jó hírt a Szabadító születéséről. Nézd az előkelő hódolókat, akik messziről jöttek egy csillagot követve, hogy találkozzanak Azzal, Akit saját népe figyelemre sem méltatott ebben az időben. Nézd meg az egyszerű felkenetést a Jordá

Deákné vászna

Kép
„Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok!” Malakiás próféta könyve 3:6 Szavaid koppannak a padlón, és te rémülten kapsz a szádhoz, mert ezek pont azok a szavak. Pont az a mondat, amit fiatalabb korodban felmenőidtől hallottál, és amivel kapcsolatban megfogadtad, hogy te soha. Te soha nem mondasz ilyet, és lásd, mégis eljött ez a pillanat.  Esküdtél égre-földre, hogy te majd több időt töltesz a gyermekeddel, és mire feleszméltél, a hold fénye már csak az üres bölcsőt ringatta, és ugyanazok a régi szavak fakadtak fel belőled: „Fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még...” (Sztevanovity Dusán: Üres bölcsőt ringat a Hold fénye) Megkötötted a szövetséget a mennyel, és furcsán néztél azokra, akikben később kételyek és hitetlenség támadt Isten iránt. Majd Te másként teszed. Te hűséges maradsz, és soha sem fogsz bizalmatlanul állni az Ő akaratával szemben. Te majd naponta olvasod a Bibliát, és mindig a legjobbat próbálod tenn