Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 14, 2018

Egy akarattal

Kép
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala." ApCsel 2,1-2 A Lélek ígérete ugyanúgy érvényes ma is, mint az első tanítványok idejében. Hatalma által Isten ma ugyanúgy fogja adományozni férfiaknak és nőknek, ahogyan adományozta Pünkösdkor azoknak, akik hallották a megváltás üzenetét. Lelke és kegyelme készen áll már ebben az órában is azok számára, akik érzik az ő szükségüket és szaván fogják Őt. Az Írás szerint amikor a tanítványok tökéletes egységre jutottak, amikor többé nem versengtek a legmagasabb helyért, akkor töltetett ki rájuk a Szentlélek. Egy akarat uralta őket. Minden különbség megszűnt közöttük. A Lélek kiáradása után képviselt bizonyság pedig ma is ugyanaz. Jegyezzük meg ezeket a szavakat: "A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala." (ApCsel 4:32) Annak Lelke, aki meghalt, hogy a bűnösök élhe

Testi vagy lelki beállítottságú vagy?

Kép
Egy számomra megdöbbentő kis füzet került a kezembe a napokban. Egyik fejezetében arról olvastam, hogy az Istenhez fűződő személyes kapcsolatunkban három fő csoportba tartozunk. Vannak az ún. ’természetes emberek’, akiknek nincs különösebb kapcsolatuk Istennel. Hiszik, hogy van, hogy létezik, néha fel is sóhajtanak, hogy „Jaj, Istenem, most segíts!” de nem több ennél. Vannak olyanok, akiknek részleges, vagy látszólagos kapcsolatuk van Istennel. Őket nevezi ’testi’ embereknek a Biblia. Azokat meg, akik igazi és teljes kapcsolatot ápolnak vele: ’lelki’ embereknek. Rómabeliekhez írt levél 8:5-ben így olvashatjuk: „Mert a test szerintiek a testiekre törekednek, a Lélek szerintiek pedig a Lélek dolgaira.” A könyv (Helmut Haubeil; Lépések a személyes ébredésért) a Szentlélekhez fűződő kapcsolat alapján osztályoz így. A szívnek elsőként a Szentlélek befolyása előtt kell megnyílnia, mielőtt Isten áldását elfogadhatná. – írja. A lelki ember ’lelkinek’ neveztetik, mert a Szentlélek tö

Mint a szél

Kép
"A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született." János evangéliuma 3:8 “Hiszem, ha látom” szól a bugyuta magyar mondás. Hiszen ha látok valamit, azt már nem kell elhinnem. Helyesen így szólna a mondás: “tudom, ha látom”. Illetve csak abban az esetben kérdéses a látott dolog létezése, ha a saját szememet megbízhatatlannak tartom, és megbízhatatlansága ellenére is úgy döntök, hogy elhiszem a beérkező információt. Az embernek általában abban kell hinnie, amit nem lát. Ha jó definíciót keresnünk a hitnek, akkor a Zsidókhoz írt levél tizenegyedik fejezetének első versénél jobbat keresve sem találnánk: "A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” Így hát ha látok valamit, azt már nem kell elhinnem. A feleségem szól, hogy fúj a szél. Én éppen az ablakon nézek kifelé, és képzeletbeli lakásunk hálószobájának ablaka éppen egy szembe

A megtérés gyümölcsei

Kép
„Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.” (Lukács evangéliuma 3. fejezet 8. vers) Köszöntelek a számok világában! Ha nem vetted volna észre, itt elsősorban a mennyiség számít. Itt akkor vagy értékes, ha minél több a pénzed. Ha minél nagyobb és minél több szobás a lakás, a ház, amiben laksz. Ha minél több extra van az autódban, minél több funkció a telefonodban. Itt az érvényesüléshez elengedhetetlen, hogy minél több ismerősöd legyen a facebookon, skype-on, twitteren, stb. Itt társat is elsődlegesen mellbőség, bicepszméret, esetleg IQ hányados alapján választ magának az ember. Itt egyháznak is azt nevezik, amelyik több mint százéves múltat, több ezres taglétszámot tud felmutatni. Emellett a tömegek szimpátiáját a minél nagyobb intézményi infrastruktúrával (óvoda, iskola, öregotthon, stb.), és a minél több szociális ber

Isten kezében

Kép
„Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. ” Ézsiás próféta könyve 49. fejezet 16. verse Sok híres bibliai vers származik az Ószövetségből, amelyet sokszor azok a személyek is használnak, akik nem vallásosak, vagy rendszeres bibliaolvasók. Mindenki számára sokatmondó szavak és főleg akkor, amikor az életünkben tapasztalható viharok között jut eszünkbe ez a gondolat. Ahány ember, annyi gondolat, annyi probléma, de egy mind közül a legfájdalmasabb lehet: „egyedül vagyok”. Ki ne mondott volna már hasonlót. Továbbá ha ezt meg is osztottad valakivel, egyáltalán nem biztos az, hogy a másik fél megérti azt, ahogy te érzel. Lehetünk együttőrzőek, megpróbálhatunk megértést tanúsítani, de korántsem egyszerű feladat átérezni azt, amit ez jelent, legjobb szándékunk ellenére sem. Amikor tudatosul bennünk az, hogy van Valaki, Isten, aki akkor törődik velünk, gondot visel rólunk, amikor már mindenki lemondott rólunk, vagy elfelejtettek, akkor

A fiúság ajándéka

Kép
„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya.” Rómabeliekhez írt levél 8:1 5 Csöppet sem vagyunk könnyű helyzetben, ha új életet akarunk kezdeni. Talán valaki már most, két hét után rájött arra, hogy még az újévi fogadalmak teljesítésével sem boldogul. A lelkesedés, a külső motiváció ereje már elillant, és várjuk az újabb alkalmat, az újabb elhatározásokhoz. A hit dolgában is újrakezdők vagyunk, mert a régi természetünk vissza-visszahúz. Régi bűneink ismerősként köszönnek vissza, és nem értjük, miért nem jutunk egyről a kettőre – vagy, hogy stílszerűek legyünk, miért nem jutunk hétről a nyolcra.  A római levél hetedik fejezetében ugyanis Pál azzal a lelki harccal foglalkozik, amivel a megtért ember vívódik. Ő maga is látja, tudja mi lenne a jó, de mégsincs ereje megtenni. „Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat.” (7:19) Végső kétségbe es

Ülj le olvasni!

Kép
„Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene.” Jeremiás könyve 15:16  Egy szabad vasárnap délután egy bögre forró teával a kezedben leültél a kanapéra, bevackoltad magad, és belekezdtél a könyvbe. Oldal oldalt követett, a történet gabalyodott, szálak fűződtek egymásba, és téged teljesen magával ragadott. Sírtál, nevettél, és töltődött a lelked. Érezted, te is részese vagy az eseményeknek, és fájó szívvel mentél aludni hajnalok hajnalán, mert holnap mégiscsak dolgozni kell.  Hiába folytak utána a szürke hétköznapok egymás után, a történet benned életre kelt, virágzott, és alig vártad, hogy legalább 10 percet el tudj csípni valahonnan, hogy folytathasd az olvasást. A könyv végeztével pedig megszámlálhatatlan élménnyel lettél gazdagabb.  Isten ma reggel arra kér, adj esély a Szentírásnak, hogy ilyen hatással legyen rád! Szakíts rá időt, és engedd, hogy