Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december 31, 2017

A tapasztalat öröme

Kép
"Ezékiás és az egész nép örvendezett azért, hogy az Isten helyreállította azt ( * az istentiszteletet az ÚR házában - ld. 35 vers )   népe számára, hiszen hamar megtörtént ez a dolog." 2Krónikák 29,36 Van, hogy a dolgok csak nagyon lassan haladnak előre és az idő csak vánszorog. Van, hogy úgy tűnik, mintha minden ellenünk dolgozna, mintha semmi sem akarna sikerülni. Ezek a tapasztalatok fájdalmasak, nehezek. Nem szívesen emlékszünk vissza rájuk. De van, amikor szinte minden magától megoldódik, minden, amit csak elterveztünk, sikerül. Ilyenkor azt szeretnénk, ha mindig így történnének a dolgok és azon gondolkodunk, hogy lehetne ezt lemásolni, megtanulni, hogy megismételhessük. Ebben a történetben van néhány tanulság, ami elvezethet a megoldáshoz. 1. Akard a jót és tegyél érte! Ezékiás apja, Áház volt az, aki bezáratta a templomot, berendezését összetörette, az aranyat hűbérurának adta és eldöntötte, hogy felhagy hitével és ezután legyőzői isteneit fogja imádni. A

Örülj! Ő jön!

Kép
„Ti most szomorúságban vagytok, de ha majd ismét meglátlak titeket, örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veszi el tőletek.”   János 16:22. Az Új Év első hete, első előkészületi napja – nehezen lehetne ennél szebb Igével köszönteni az első szombatot 2018-ban. Micsoda erő, milyen bátorítás! Hamarosan találkozhatunk a mi drága Jézusunkkal, és többé semmi és senki nem tudja elrontani örömünket, boldogságunkat. Választottam magamnak egy Igét erre az évre, ami így hangzik: „Közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk!” Igen! Sokkal közelebb! Szeretném, ha ma, amikor olvasod ezt a szakaszt, elcsendesednél, és engednéd, hogy Jézus a szíved legmélyebb húrját érinthesse. Gondolj arra az örömre, amire már olyan régóta vágytál. Hamarosan tapasztalni fogod. Képzeld el, hogy Jézus jön az ég felhőin és feléd tárja karját. És te mindent elfelejtesz, ami rossz volt, csak Őt látod, és a találkozás öröme leírhatatlan. Hallgasd meg ezt a két gyönyörű éneket, és hango

Hűséges szolgálat

Kép
"Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgólkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek.”  Galata levél 4:18 Erwin Schrödinger Nobel-díjas osztrák fizikus volt az 1900-as évek elején. Egy gondolatkísérletében, — mellyel a kvantummechanikából ismert szuperpozíciót szerette volna kifigurázni — képzeletben egy dobozba helyezett egy macskát, egy üveg méreggel együtt, majd a dobozt bezárta. A dobozba kívülről nem lehet belátni, a macskát nem lehet hallani és általában véve semmit nem tudunk róla, egészen addig, amíg ki nem nyitjuk a dobozt, és az állat örömében — vagy haragjában, hogy órákra egyedül hagytuk egy sötét dobozban — a nyakunkba nem ugrik. Persze egész eddig a pillanatig — mondja Schrödinger — nem lehetünk biztosak benne, hogy a macska él, mint ahogy abban sem, hogy halott. Így a macska legjobb tudomásunk szerint egyszerre él, és egyszerre halott is.  Ez a következtetés működhet Schrödinger gondolatkísérletében, amit azóta is “Schrödinger macskája”-ként

Indulj időben!

Kép
„Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.” (Lukács evangéliuma, 13. fejezet 24. vers) Még egy perc az indulásig. Meglesz. Elérem. Nagy rohanás. Már csak néhány lépcső. Hát ez nem lehet igaz - mormogom magam elé. Már megint az orrom előtt ment el vonat. Talán interneten kellett volna megvennem a jegyet? Vagy több intervallumos edzés kéne, hogy gyorsabban tudjak futni? Netán az étkezés, vagy a minőségi pihenés hiánya miatt csökkent a teljesítményem? Nem. Nem a teljesítménnyel, nem a sebességgel volt a probléma, hanem hogy nem időben indultam el. Bizony, sokan hasonlóképp maradnak le a mennyország felé tartó szerelvényről. Nem azért, mintha nem lenne jegyük, nem azért mintha nem tudnák mikor kéne felszállni. A saját lustaságuk miatt, az ’ej, ráérünk arra még’ miatt maradnak le a legtöbben. Ahogy Lukács evangéliuma 13. fejezetében is olvashatjuk; Az üdvösséget illetően Jézus egyik követőjét is csak az érd

Nyilvántartás

Kép
„De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” Lukács szerinti evangélium 10. fejezet 20. verse Az egyetemen a folyosóra függesztették ki a névsort, amiből kiderült, hogy ki az akinek sikerült-e a vizsgája, illetve az hogy milyen osztályzatot kap. Máskor viszont csak annyit láttunk: Megfelelt, Nem felelt meg. Nagyon sokszor láttam csalódott arcokat, akik úgy érezték sokat tettek azért, hogy átmenjenek a vizsgán, de ezek ellenére sem sikerült nekik. Szembenézni azzal, hogy ismételni kell egy tárgyat, sokszor álmokat tör össze, főleg, záróvizsga előtt, vagy éppen a záróvizsgán. Egyáltalán nem mindegy, hogy a nevünk szerepel e listán vagy sem, vagy az, hogy milyen minősítés van ott mellette. Az isteni ítélet kihirdetésekor, senki nem fog fittyet hányni arra, amit hallani, látni fog. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket? Jézus hatalmat adott a tanítványoknak ar

A jó reménység ajándéka

Kép
„Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.” Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:16-17 Még szokni kell azt, hogy mától 2018-az írunk. Az ünneplés, a naptár cseréje, a jókívánságok és egy rövid megpihenés után már el is felejtjük, hogy újra el telt egy év. A valódi fordulópontok többnyire mégsem a naptári dátumokhoz kötődnek. A változás – akár rossz, akár jó irányban – bármikor bekövetkezhet. A mai bibliaszakasz a thessalonikabeli gyülekezethez írt levél egy gondolata, ami reménységről, vigasztalásról, megerősítésről beszél, ami a legnagyobb fordulathoz, a második adventhez kapcsolódik.  Pál leveléből kiderül, hogy a gyülekezetben a Krisztus várás buzgalma egyfajta fanatikus mozgalmat indított, akik azt hirdették, hogy Úr napja (eljövetele és ítélete), már itt van

Számvetés 2017.

Kép
„Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: »Uram, Jézust szeretnénk látni .« Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak.   (János 12:20-22) A fenti történet lényege nagyon egyszerű: Volt néhány ember aki látni szerette volna Jézust. Fülöp – akihez először mentek – odament Andráshoz, és Jézust megkeresve létrehozták a találkozást. A Reggeli Dicséret Blog célja is valójában az, hogy a naponta Istent kereső embereknek segítsünk közel kerülni hozzá. A Bibliának ma is élő és ható ereje van, mert a Szentlélek Isten meg tud szólítani rajta keresztül. Az napi Igézet írt gondolatok, reményünk szerint segítenek a régen megírt üzenetet, ma is élővé és alkalmazhatóvá tenni, „hogy jól induljon a nap…” Így, 2017. utolsó napján hadd tegyünk egy kis számvetést, és előre tekintést. VISSZATEKINTÉS A Reggeli

Visszaszámlálás

Kép
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” Zsoltárok könyve 90:12  Nálad még a heteket számolom, hogy mennyi ideje is vagy kint ebben a világban. A nővérednél már a hónapokat is egy nem annyira könnyű fejszámolás után tudnám megmondani. A nagyapám esetében pedig néha az években sem vagyok igazán biztos. Számoljuk őket, hogy mennyi is telt már el, hány hét, hónap vagy év, de azt egyikőnk sem tudja, mennyi van még hátra.  Számoljuk az eltelt eseményeket, a jókat, rosszakat, számoljuk, hogy mennyi minden változott egy év alatt, de fogalmunk sincs, mit hoz számunkra az új esztendő. És azt hiszem, ez így rendjén is van, bármennyire szeretnénk sokszor belelátni a jövőbe.  Ma reggelre Isten egy különleges üzenetet tartogatott. Ebben a rohanó világban tartsuk számon azt, ami eltelt, amit megéltünk. Kérjünk Tőle bölcsességet, hogy necsak végigszaladjunk azon a ki tudja mennyi időn, ami nekünk adatott, hanem igazán megéljük az életet. Keressük minden történ