Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 25, 2023

A lakoma

Kép
Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Jelenések könyve 2:7 A férfiak szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út, szól a mondás. Egyetértek. Bárki megmondhatja, hogy bár nem látszik rajtam, de szeretem a finom ételeket. Amikor a család összeül és kikerül az asztalra a tál étel, mindenkinek felcsillan a szeme. Hát még amikor egy jó fárasztó munkanap után történik ez. Kimerülten, éhesen, elgyengülten asztalhoz ülünk, és kocsányon csüng a szemünk, egy jó falatért. Feleségem szokta szeretni a főztömet. Kevés ételt tudok elkészíteni, de azt egész jól. Élvezek sütni-főzni. Főleg a mexikói konyha, vagy az olasz ami a feleségem szerint finom. Az utóbbi időben több mindennel kísérleteztem, és büszke vagyok magamra, mert egy ehetetlen brokkolis tésztán kívül (pedig azon mit lehet elrontani?!) mindet falta a család. Bármilyen finom is amit készítek, túlzás azt mondani, hogy életet ment. Ad egy k

Csak hinni kell

Kép
" Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta: Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek." Lukács evangéliuma 17. fejezet 5-6. vers Meggyőződésünk szerint a keresztény, hívő élet alapja Jézus Krisztus keresztáldozata, valami, amit Isten tett értünk. Sajnos azonban a valóságban gyakran saját teljesítményünk kerül előtérbe. És ez nagyon sokféleképpen megtörténhet. Elég annyit mondanunk, hogy “csak hinni kell,” és máris elkezdjük méregetni magunkat és egymást, hogy vajon elég nagy-e a hitünk. Ha mostanában túl sok rossz dolog történt velünk, vagy úgy érezzük, hogy Isten nem válaszolt az imádságainkra, az azért lehet, mert nem hiszünk eléggé. Jobban kell igyekeznünk, még többet kell tennünk azért, hogy a hitünk megnövekedjen. Így máris szem elől tévesztettük Krisztust, és megint csak akörül forog minden, hogy mi elég jól csinálu

A kapuőrök nem kapnak vacsorát!

Kép
Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. Lukács evangéliuma 12:37 Hallottad már a " gatekeeping " (magyarra fordítva: kapuőrködés ) angol kifejezést? Ezt a szót használják manapság arra a hozzáállásra, amikor valaki önként magára vállalja egy csoportba való bekerülés megakadályozását. A kapuőr olyan tagsági feltételeket állít, melyeknek csak ő (vagy rajta kívül csak nagyon kevesen) felelnek meg az adott csoportból. Mondok pár példát:  "Nézd már, a Lali is kertésznek érzi magát, úgy tesz-vesz a balkonládái között, mintha értené, mit csinál! Attól, hogy van pár paradicsom- meg csilipalántája, még nem földműves!"  "Ő nevezi magát ETO drukkernek? Nincs is sál a nyakában!" vagy  "Milyen keresztény az ilyen? Még iszik tejet!" Lehet, hogy első olvasatra nem sok problémát találsz ezekben a mondatokban – ez azonban csak azért leh

Igazán megismerni Krisztust

Kép
„Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához.” Filippibeliekhez írt levél 3. fejezet 10. vers Igazi dzsungelharcos lehetsz te is! - Állt a hirdetésben, és tényleg. Ahogy felvettem a VR szemüveget egyből ott találtam magam egy titokzatos, egy árnyakkal teli esőerdő mélyén. S nem kellett sokat várni, jöttek a különböző vadállatok, pókok, kígyók, jaguárok, melyeket hol lekuporodva kikerültem, hol pedig a kezemben levő botokkal tettem ártalmatlanná. Mindezért nem kellett Dél-Amerikába utazni, a küzdelmek során a virtuálisan szerzett sebek a valóságban nem fájtak, nem véreztek, nem lettem koszos, nem szakadt el a ruhám, még meg sem izzadtam. S bár az eredménytáblázat szerint sikerült 2. szintű dzsungelharcossá válnom, úgy vélem, hogy a valóságban tán 10 percig se bírnám. Nem tudnám, hogy melyik növény ehető, melyik nem. Simán elnyelne a mocsár, egy anakonda, vagy egy aligátor. Virtuális világ, virtuális élm

Lehet szeretettel és Isten nélkül?

Kép
„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” Filippiekhez írt levél 2.fejezet 1-2.vers Szeretve gyűlölködni és gyűlölködve szeretni. Más a sorrend, de az üzenet ugyanaz: szeretet nélkül, vagyis Krisztus nélkül cselekedni. Az élet egyik legnagyobb kihívása, hogy alkalmazni tudjuk azt a jézusi alapelvet, amely a következőként hangzik: „Szeressétek ellenségeiteket” (Mt.5:44) illetve „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Mk.1231). Alaposan fel van adva a lecke. Szeretni azt, aki bánt, ugyanakkor szeressem a másik embert úgy, ahogy magamat szeretem, vagy ahogy szeretném, hogy engem szeressenek. Pál apostol nem véletlen mondja a fenti mondatokat a gyülekezet tagjainak. Gyakorlatilag egy felszólítást intéz feléjük, hogy tartsanak önvizsgálatot. A negatív dolgok

Bolondok vagy bölcsek?

Kép
" Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim, hogy nem sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket … ” Pál első levele a korintusiakhoz 1:26-27 Amikor régen, már elviselhetetlen volt a földön a bűntenger, Noé nem tűnt túl bölcsnek, hogy özönvízről prédikáljon, mert hiszen addig nem láttak ilyet. De egy nap, amikor Isten bezárta a bárka ajtaját, elkezdett zuhogni az eső, és 40 nap 40 éjjel csak esett és esett és esett. Egy régi korban, amikor még nem az okos készülékek vettek körül, Dániel nem tűnt bölcsnek a babiloniak mértéke szerint, amikor nem kért a király ételéből. De egy napon a babiloni bölcsek krémje maradt alul, mert nem tudták a király álmát megfejteni... Egy napon Dávid volt a világ legnagyobb bolondja, mert a Saul királyi fegyvere és harci ruházata helyett,

A ló, a lovas, a mocsár meg a paróka

Kép
„Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?” Pál levele a galatákhoz 3:1-5 Eddigi életem során csak egy emberrel találkoztam, akinek sikerült a hajánál – egyesek szerint a parókájánál – fogva kihúzni magát a mocsárból. És nem is csak magát! Még a lovát is! Tudom, ez nagyon furcsán és hihetetlenül hangzik, hát bizonyosodj meg róla Te magad, Kedves Olvasó, a nagyhírű kapitány visszaemlékezéséből! „A lónak négy lába van, mégis megbotlik, így a legjobb lovast