Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 19, 2023

Erősebb mint a gravitáció

Kép
"Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket." János evangéliuma 12:32 Tudtad kedves olvasóm, hogy az egyik leggyengébb erőhatás maga a gravitációs erő? Persze most azt gondolod: "De hát ez nem lehet igaz! Hát nem ezért állunk a földön, és nem szállunk el?" Persze így nézve igazad van. De gondolj bele, hogy ha egy apró mágnest felemelsz, az már képes nagyobb erővel hatni egy kis fémtárgyra, mint a föld gravitációja. A mágnesvasút lebeg a föld felett (1 cm magasan), mert képesek voltunk ellensúlyozni a gravitációt egy másik, sokkal hatékonyabb, erősebb erőhatással. A gravitáció nem olyan erős mint gondolnánk. Jézus földi látogatásának utolsó pillanata az, amikor látjuk felemelkedni a földről. Ez az a pillanat, amikor a tanítványok egyedül érezhették volna magukat. Érezhették volna, hogy mennyire kilátástalan a helyzet. Érezhették volna, hogy az, aki egész eddig mellettük volt, most eltávozott. Emiatt a sarokba kuporodva sírhattak volna, de ehelyet

A hit látható

Kép
“Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid.” Lukács evangéliuma 5. fejezet, 19-20. vers Mi az a hit? Meg lehet fogni? Vajon milyen íze van? És hogyan mérik? Mi a mértékegysége? Ha körülírjuk, az is olyan megfoghatatlannak, távolinak tűnik. Észlelésének mégis van egy biztos módja: a hit látható. Egy alkalommal Jézus, szokása szerint, egy házban tanított. Nagyon sokan voltak kíváncsiak rá, ezért az épület hamar megtelt, és minden bejáratot tömegek torlaszoltak el. A tűzvédelmi előírásoknak biztosan nem tettek eleget, ugyanis a ház belsejét, ahol Jézus is volt, sehonnan nem lehetett megközelíteni. Ezzel a jelenettel találkoztak azok az emberek, akik hordágyon hozták mozgásképtelen barátjukat. Hittek abban, hogy Jézus képes meggyógyítani őt, képes enyhíteni társuk szenvedésén. A tömegtől azonban esélyük sem volt a na

Ki vagyok én?

Kép
“Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt: Az Isten Krisztusának.” Lukács evangéliuma 9:20 Mi az az egyetlen dolog, ami ha egyik napról a másikra eltűnne a világból, minden összeomlana? Az internet? A villany? A gáz? A víz? Mi a helyzet a nevekkel? Mindenkinek van neve, van akinek csak egy, nekem kettő, de vannak kultúrák, ahol három, négy, de akár még több keresztnevet is kaphat a gyermek. A vezetéknevek hol keresztülfutnak a családfán, hol (mint például Norvégiában) az apa keresztnevéből képződnek, és generációnként változnak. Az ember képes alkalmazkodni a különböző névadási szokásokhoz, de olyan kultúráról nem tudni, ahol ne adnának neveket. Persze az ember kreatív, a neveken kívül még beceneveket, titulusokat, megszólításokat is aggat a társaira, csak hogy biztos, ami biztos, minden kétséget kizárólag mindenki meghatározható és megszólítható legyen. A kocsmai haver, akit mindenki Boxosnak hív, a Polgármester úr, Marika néni az utca végén és a plébános öss

Hirdetvén az Isten országát...

Kép
„És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő.” Lukács evangéliuma 8. fejezet 1. vers Isten országa? Ez hol is van pontosan? Van róla valami prospektus képekkel, vagy egy reklám videó a legszebb városokról, a látnivalókról? Mert ugyan szeretek utazni. Szeretek szép és különleges helyeken járni. De soha nem indulok el úgy, hogy ne tudnám előre, hogy hol lesz a szállás, vagy, hogy mit fogok majd megnézni. Aztán, ahogy olvasom az evangéliumot rá kell jöjjek, hogy Isten országa nem olyan, mint egy földi ország. Jézus pedig nem egy utazási iroda ügynökeként járt köztünk. Nem arról prédikált, hogy Isten országában milyen épületek vannak, vagy, hogy milyen parkok, kertek várják az odalátogatókat. Isten országa, azaz, ahogy írva találjuk: Isten királysága - ahogy Jézus a szavaival és a cselekedeteivel hirdette – nem egy távoli hely. Sőt, az Ő személyében, az Ő szolgáló élete és áldozata révén ez a kirá

Ahogy Isten lát...

Kép
„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.” Korinthusi első levél 2.fejezet 2.vers Az ablakon kinézve egy növekvő fát látok. Ágai még igencsak vékony vesszők és a szél könnyen hajlítja. Napok óta figyelem. Szeszélyes időjárás van, mivel a szél, az eső, a felhők és a napsütés szinte pillanatról-pillanatra váltják egymást. Kis „barátom” pedig napról-napra változik. Ha most ránézek apró, pici, alig észrevehető rügyeket látok rajta. Elindult benne és rajta az élet és minél tovább nézem, annál határozottabban látom magam előtt a gyönyörű, zöld, virágokkal borított fát. Pedig most még csak csupasz ág az egész… Tudod mi a szép az emberben? Képes arra, hogy tovább lásson! Azzal a fantasztikus képességgel rendelkezünk, hogy érezhetünk, gondolhatunk és láthatunk mást azon kívül, mint ami előttünk van. Pál apostol a fenti mondatában egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmünket: többek vagyunk, mint mások ítéletei, go

Keress egy mentort!

Kép
“Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!  Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol?” Apostolok cselekedetei 8:26-31 Manapság az emberi kapcsolatok nem olyan szorosak, mint régen. A gyerekkori barátságok megszakadnak, és felnőttként nem könnyű ismerkedni. Sajnos ennek sok hátulütője van. Az emberek kapcsolatok híján más forrásból próbálnak ismeretet szerezni. Ahelyett, hogy az ismerősöktől, esetleg hozzá értő személyektől kérdeznének, az internetet bújják. Sajnos ott meg mindent és annak ellenkezőjét is megtalálhatjuk. Filep története pon

Helyed van Isten oldalán

Kép
„Közben egy Apollós nevű művelt zsidó férfi érkezett Efezusba. Alexandria városából származott, kitűnő szónok volt, és nagyon jól ismerte az Írásokat. Apollós már korábban kapott valamilyen tanítást az Úr Útjáról, de csak azt a bemerítést ismerte, amelyet Bemerítő János hirdetett. Ennek ellenére nagy buzgalommal hirdette, és tanította a Jézussal kapcsolatos dolgokat. Apollós kezdett az efezusi zsinagógába járni, és ott nagyon bátran beszélt. Amikor Priszcilla és Akvila hallották Apollóst, meghívták magukhoz. Beszélgettek vele, és részletesebben elmagyarázták neki Isten Útját. Ezután Apollós el akart menni Akhájába. Az efezusi testvérek biztatták, és levelet írtak az Akhájában lakó tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen. Amikor azután Apollós odaérkezett, nagy segítséget jelentett azoknak, akik Isten kegyelme által hívőkké lettek.” Az apostolok cselekedetei 18:24-27 Szeretem az apostoli időkről írt bibliai könyvet. Tele van a korai egyház és a benne szolgálók tapasztalataival, ki