Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december 24, 2023

MINDENT

Kép
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Pál második levele a korintusiakhoz 8:9 A történelem legnagyobb gazdasági bukásának a kínai PetroChina cég elértéktelenedésének esetét tartják. 2007 végén alapult a cég, és azóta is élvezi az állam támogatását, hiszen állami cég, de még így sem képes rendesen talpra állni, pedig eredetileg szépen indult a történet. Amikor bevezették a részvényeiket a piacra, a legnagyobb értékű vállalat volt. A történelem egyetlen cége, ami elérte az ezer milliárd dollár értéket. Ezt azóta sem érte el egy másik cég sem. Tíz év elteltével elvesztette értéke 80 százalékát, és még mindig gyengül. A legnagyobb bukás a gazdaság történelemben. Szerintem azért volt ennél nagyobb bukás. Amikor Jézus a földre jött, mindent elvesztett. Ízlelgesd ezt a szót: MINDENT! Képzeld el, mit jelentett ez neki! Elvesztette a minden tudást, az uralmat a világegyetem felett (János 14

Vonzás

Kép
"Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek."   Jakab levele 4. fejezet, 7-8. vers Gyerekkoromban nagyon szerettem mágnesekkel játszani. Szórakoztató volt látni, ahogyan ezek a kis tárgyak valamilyen rejtélyes belső erővel vonzzák, illetve taszítják egymást, attól függően, hogy hogyan forgatod őket. Bár soha nem foglalkoztam mélyrehatóan a tudománynak ennek az ágával, annyit megtanultam, hogy minden mágnesnek két különböző oldala (pólusa) van, és két mágnes esetében csak akkor jön létre vonzás, ha az ellentétes pólusukat fordítod egymás felé. Ha azonos oldalak találkoznak, taszítani kezdik egymást addig a pontig, amíg már egyáltalán nincsenek hatással egymásra. Jakab apostol leírása szerint minden ember olyan, mint két, egymást taszító mágnes közé helyezett harmadik mágnes. Ha az ördög felé fordu

Félelem kontra szeretet

Kép
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. János első levele 4:18 Neked mi a legnagyobb félelmed? Én a magastól félek. És a mélységtől. De valószínűleg mindkettőnek köze van a klausztrofóbiámhoz. Amitől azonban nem szoktam félni, az a jövő. Talán csak egy kicsit, főleg, mióta gyermekeim vannak. "Vajon boldog életük lesz?" "Vajon jó munkahelyen fognak dolgozni?" "Megismerik Istent?" "Szép családjuk lesz?" "Egyáltalán lesz iskola, ahol értelmes embert (homo sapienst) faragnak belőlük?" Akkor tériszony, mélységtől, bezárt helyektől és a jövőtől való félelem. Talán ennyi a lista. Legalábbis most ennyi jut eszembe. Persze a magas helyeken mindig van korlát, a mélységben ott az oxigénpalack, a szűk helyekre meg nem megyek be – mindenhol van valami, ami megvéd, nehogy bármi baj történjen. Racionális oka nincs annak, hogy félek ezektől

A bűnösök megtartásáért

Kép
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.  De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Timótheushoz írt 1. levél 1. fejezet 15-16. vers A bíró előtt mindenki ártatlan, aztán bent a sitten mindenki a legmenőbb bűnöző. – mondta nekem egykori börtönből szabadult barátom, Balu (emléke legyen áldott), mikor a rácsok mögött töltött éveiről mesélt. Bizony, a tárgyaláson már senki sem olyan nagyfiú, mint addig. Ott senki nem vállalja a felelősséget és nem mondja, hogy; igen én voltam. Ott mindenki érzékeny lelkű kisfiúvá válik, akit a szülei elhanyagoltak, akinek nem volt gyerekszobája, aki a traumatizált iskolaévek után önhibáján kívül rossz társaságba keveredett… S mi van a cellában? Na, ott viszont muszáj menőnek és vagánynak lenni, különben csicska leszel. B

Tegnap, ma, holnap és bármikor

Kép
„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Máté evangéliuma 2.fejezet 1-2.vers Hol van ő? Vajon láthatjuk? Felismerjük a királyt? – kérdezték egymás közt a napkeleti bölcsek, akik egy csillagot láttak és követték, mintha egy mennyei GPS lenne. A karácsony múlásával kezd a rideg valóság is visszatérni és újra körül ölel a hétköznapok szürkesége, a munka terhe és a megoldandó feladatok nyugtalanító gondolata. A pihenést, a nyugalmat, a békességet, az önfeledt pillanatokat felváltja a terhek hordozása és az élet gördítette akadályok. A pillanatok, amelyek örömmel töltötték szívünket, mára már lassan csak emlékek maradnak a valóság helyett és újra visszazökkenünk a hétköznapok egyszerűségébe. Az ünnep egyetlen és igazi kérdése az: te találkoztál benne a Királlyal? Megszólítottad Ő

A Föld legszebb éjszakája

Kép
"Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme, az Úr angyala megjelent nekik, és körül ragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus ."  Lukács evangéliuma 2:8-11 Valamikor i.e. 3-4 év tájékán történt.  Különös éjszaka szállt le Izraelben. Ezen az éjszakán voltak akik, a hosszú út fáradalmaitól fáradtan estek be az előre lefoglalt szállásukon az ágyukba. Voltak akik azt latolgatták, hogyan titkolhatnák el létezésüket, és ingo- és ingatlan tárgyaikat, hogy ne kelljen adót fizetniük a császárnak. Voltak, akik örültek volna egy családbarát szálláshelynek, de végül nem találtak, csak egy alagsort, amelyen osztozniuk kellett az állatokkal. És voltak, akik mit sem sejtve mások aggodalmairól végezték a dolgukat, mint egyéb éjszakán: őrizték

A negyedik

Kép
„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” Máté evangéliuma 1:18-21 A nő, akit szívéből szeretett, akit feleségül akart venni, akire várt, ki tudja, mióta, valaki másnak a gyermekét hordja a szíve alatt. Ez lenne az áldott állapot? Számára biztosan nem az. Ő ezt az egészet nagyon nem így tervezte, és persze pont az ács házában nincs ilyenkor egy valamire való szabad szék, amire leroskadhatna. Úgy kavarogtak fejében a gondolatok, akárcsak a viharos örvények a Galile