Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 17, 2019

A vallás értelme

Kép
"Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt." Zsoltár 34,15 Hogyan gondolkodnak ma az emberek a hitről, a vallásról. Már a XIX. században elkezdődött az a gondolkodásmód, hogy a hitnek és a vallásnak nem szabadna szerepet játszania az emberek életében. Az ezt vallók véleményüket arra alapozták, hogy a  történelem bebizonyította azt, hogy a vallásosság nem szolgálja az emberiség jólétét. Való igaz, a vallásháborúk, a kereszténység világuralmi törekvései a középkorban (és máskor is...), az egyféle, megkérdőjelezhetetlen világkép ráerőszakolása az emberekre nem hozott túl sok dicsőséget a vallásnak. A múlt bűneit egyetlen keresztény embernek sem kellene tagadnia, szépítenie! Azzal csak egy dolgunk van: el kell ismernünk azok elkövetését és bocsánatot kell kérni miattuk. A kozmetikázás, a szépítgetés sohasem oldott meg semmit. Már Ádám történetében is megtanulhattuk volna, hogy a felelősség áthárítása csakis a saját fejünkre hozhat baj

Illést hollók táplálták

Kép
„A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott.” ( 1Királyok 17:6 ) Izrael bűnei és Isten iránti hűtlensége miatt Illés azt jövendölte, hogy egy évig sem harmat, sem eső nem fog esni Izráel földjére. Ezzel egyidőben az Úr védelmet és gondoskodást ígért Illésnek az ínséges időszakra. Furcsamódon hollók táplálták őt minden reggel és este, húst és kenyeret hozva neki, inni pedig a patakból tudott. Illés történetét tovább olvasva láthatjuk, hogy az Úr gondoskodása folyamatos volt, hiszen amikor a patak kiszáradt, az Úr egy szegény özvegyasszony gondoskodására bízta prófétáját. A történet képtelensége, hogy ennek az özvegyasszonynak szinte semmije sem volt. Éppen arra készült, hogy fiával együtt elkészítse utolsó sütésre elég lisztjét és olaját, utána pedig meghaljon. Ahogyan képtelenségnek tűnt a hollók általi gondoskodás, ugyanúgy képtelenség volt az is, hogy ez a nincstelen özvegyasszony megelégítse Isten prófétáját étellel és

Krisztus evangéliuma

Kép
"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek." Pál levele a rómaiakhoz 1:16 Számodra mi az evangélium? Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk az előző kérdésre, meg kell értenünk, mit is jelent maga a szó, amit egyébként a hétköznapokban nem használunk. A magyar “evangélium" szó, a görög εὐαγγέλιον (euaggelion)-ból ered, melynek jelentése egyszerűen “örömhír”. Így hát minden alkalommal, mikor ezt a görög jövevényszót találjuk a szentírásban, egyszerűen behelyettesíthetjük annak magyar megfelelőjével. Jézus tehát ennek az örömhírnek hirdetésére küldte ki a tanítványokat, és erre a feladatra szólította fel Sault is, a Damaszkuszba vezető úton, mikor ő éppen az jó hír hirdetőinek hatástalanítására indult a városba. Saul aztán, találkozva Jézussal, és tapasztalva azt a hatalmat, ami megvakította, majd visszaadta a látását, de talán még fontosabb, találkozva azzal a Jézussal, a

Bízz az Úrban!

Kép
„Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” (37. Zsoltár 5. vers) Ezt a sort a szövegkörnyezetéből kiragadva sokan úgy értelmezik, hogy nekünk csak imádkoznunk kell, majd a fohászkodás után hátradőlhetünk és várhatjuk, hogy Isten majd mindent elintéz helyettünk. Csakhogy, az Úrba vetett bizalom nem tétlenség, nem semmittevés, hanem szófogadás, engedelmesség, és Neki szentelt élet: „ Bízzál az Úrban és jót cselekedjél ; e földön lakozzál és hűséggel élj.” (3.vers) „ Kerüld a rosszat és jót cselekedjél , és megmaradsz mindörökké.” (27.vers) „Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját ” (34. vers) De mi van akkor, ha mások nem értékelik szolgálatunkat, ha kihasználják kedvességünket, segítőkészségünket, sőt ha rosszal fizetnek az értük tett jóért? Nos, erre mondja Dávid: „Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre.” (1.vers), ne akarj bosszút állni magadért, hanem ezt, a bosszúállást „hagyjad az Úrra.” Ne

Igazságos ítélet

Kép
"Az elnyomottak menedéke az ÚR, menedék a nyomorúság idején." Zsoltárok könyve 9:10. Hol van az igazság? Létezik-e igazság? „Nincs igazság a földön” – hangzik a válasz sokak részéről. Számtalan ezt igazoló példát tudnánk sorolni: hátrányos helyzetben élők sorsa, az értékek újra értelmezése, silány dolgok utáni vágyakozás/tisztelet, a szabadság fogalma (a gép győzelme az emberiség felett). Nem szabad elveszítenünk a hitet és a reményt abban, hogy -bár a mi igazságérzetünk és mércénk máshogy működik-, az Isten az, aki mindenről tud, és előtte nincs olyan hamis állítás, vagy téves hit, amely elrejtett lenne előtte. Ő nála van az igazság, és ezek a gondolatok is csak arra serkentenek, hogy forduljunk vissza a gyökerekhez, amelyet az ember a Szentírásban találhat meg. Az élet zsinórmértéke és eligazítója a Biblia. A menedék egy olyan hely, ahol maximális a biztonságérzet. Ha az ember a legnagyobb biztonságban szeretné megőrizni életét, akkor nem éri be félmegoldásokk

Félőlények szabadulása

Kép
"De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj." Példabeszédek 1.33 (RÚF) Van számomra egy különösen kedves mondat a Bibliában: "Bizto n ságba helyezem azt, aki arra vágyik." Zsolt.12:6/b Ez a végtelenül gyengéd, figyelmes Isten bátorítása hozzánk, "félőlényekhez". Mennyi fondorlatos, alattomos, lappangó félelem búvik meg bennünk! Ezer arca lehet a félelmeinknek és emberileg nehéz, sőt, lehetetlen győzni felettük. A Biblia számos helyen tanúskodik arról, hogy Isten ismeri a félelmeinket, együtt érez velünk, és arra vágyik, hogy megszabadítson tőlük. Ki akar gyógyítani a megkötözöttségeinkből, hitetlenségeinkből, kételyeinkből, félelmeinkből is. Példabeszédek 1.33 megnevezi a mi részünket is, amire szükség van ahhoz, hogy Isten segíthessen rajtunk: "hallgass rám". A bölcsesség " az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait." Pél

Légy hűséges!

Kép
„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” Lukács evangéliuma 16:10   Milliók és milliárdok repkednek, sikkasztások híreitől van tele a sajtó, miközben megannyi szegény gyermek vacsora nélkül kell, hogy ágyba bújjon egy fűtetlen szobában. A szakadék egyre nő a társadalom létrájának tetején és allján lévők között, és felvetődik benned a kérdés, hogy megéri-e hűségesnek lenni ebben a világban.  Kinyitod a Bibliádat, és Isten üzenete a legvilágosabban szól feléd. Ő, akinek Fia a  legszegényebbek egyikeként élte földi életét, aki nem lopott el senkitől semmit, viszont a legdrágább ajándékokat adta az embereknek, méltán kéri tőled, hogy te is eszerint cselekedj. Enni adott az éhezőknek, gyógyulást adott a betegségben szenvedőknek, megbocsátást a bűn fogságában sínylődőknek és megváltást minden elveszettnek. És hű maradt a végsőkig mindenben. Nem befolyásolta, hogy körülötte lopnak, csalnak és erkölcstelenül élnek, Ő fény volt a sötét éjsz