Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 29, 2018

Égi őrző-védő kft.

„Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!” Zsoltárok 121:7-8 Nem olyan régen részt vettünk a Campusz Fesztiválon. Egy csoporttal igyekeztünk segíteni mindazoknak, akik hozzánk fordultak. A sátrunk neve a Lelki Fröccs volt, egy asztalokkal és kényelmes ülő alkalmatosságokkal szépen berendezett helység. Minden este meleg teával vártuk a vendégeket készen arra, hogy beszélgessünk velük arról, amiről csak szeretnének. Sorainkban voltak lelkészek, tapasztalt lelkigondozók, lelkes, önkéntes ifjúsági segítők. Jöttek is szép számban és többen közöttük komoly lelki problémákkal is. A szolgáltatásunk minden alkalommal hajnali két óráig tartott. Akkor zártunk és hogy minden rendben legyen a sátrunkkal, az eszközeinknek véletlenül se essen semmi baja, megbíztunk egy őrző-védő céget, akik egyébként az egész fesztivál védelmét ellátták, a saját védelmünkkel. Igyekeztünk jó kapcsolatot ápolni velük, es

Égi őrző-védő kft.

„Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!” Zsoltárok 121,7-8 Nem olyan régen részt vettünk a Campusz Fesztiválon. Egy csoporttal igyekeztünk segíteni mindazoknak, akik hozzánk fordultak. A sátrunk neve a Lelki Fröccs volt, egy asztalokkal és kényelmes ülő alkalmatosságokkal szépen berendezett helység. Minden este meleg teával vártuk a vendégeket készen arra, hogy beszélgessünk velük arról, amiről csak szeretnének. Sorainkban voltak lelkészek, tapasztalt lelkigondozók, lelkes, önkéntes ifjúsági segítők. Jöttek is szép számban és többen közöttük komoly lelki problémákkal is. A szolgáltatásunk minden alkalommal hajnali két óráig tartott. Akkor zártunk és hogy minden rendben legyen a sátrunkkal, az eszközeinknek véletlenül se essen semmi baja, megbíztunk egy őrző-védő céget, akik egyébként az egész fesztivál védelmét ellátták, a saját védelmünkkel. Igyekeztünk jó kapcsolatot ápolni velük, es

Az Úr segítségében bízva

Kép
“Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?”  (Zsidókhoz írt levél 13:6.) Az összeférhetetlen szomszéd. Az irigy rokon. A gonosz főnök. A kegyetlen diktátor. A bántalmazó társ. Mind-mind ismerős szereplők lehetnek az élet színpadán, akiktől akár sok bántást és szenvedést is el kellett szenvedni. Az emberi ártalom sokféle lehet: fizikai, érzelmi, szóbeli. Egy a közös bennük: mindegyik rombolja az életet. Corrie Ten Boom órásmester volt, aki mélyen hívő keresztény családban élt Hollandiában. A második világháború az ő életét is magával sodorta. A megszállás során elkezdett a családja segíteni az üldözötteken: mentális betegeken, bujdosó ellenállókon és menekülő zsidókon egyaránt. Házukban egy rejtett szobát építettek fel, olyan jól, hogy letartóztatásukkor, 1944. február 28-án nem találták meg a Gestapo emberei. Először börtönbe került, ahol meghalt az édesapja, majd koncentrációs tárborba, ahol meghalt a nővére, Betsie. Halála előtt Betsie ezt

Válaszol az Úr

Kép
"Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz!”  Jeremiás próféta könyve 33. fejezet 3. vers Egyszer valaki büszkén mesélte nekem, hogy mióta Istennel jár, még egyszer sem kért tőle semmit, mindig csak azért imádkozott, hogy hálát adjon. Bizonyos szempontból meg tudtam érteni a büszkeségét, hiszen úgy gondolta, hogy ő legalább nem terhelte Istent feleslegesen a problémáival, kéréseivel, és tiszteletben tartotta, hogy Ő nem egy dzsinn, vagy a Mikulás, hogy csak adjon, adjon és adjon, amikor kérünk tőle. Ez a hozzáállás azonban nem csak, hogy nem keresztényi, de önző és teljes mértékben emberi magatartást jelez. Isten teremtett bennünket, így eredendően tőle függőként élünk, mindannyian. Ez annyit tesz, hogy szükségünk van Rá ahhoz, hogy reggel felkeljünk, hogy elég erőnk legyen a munkához, hogy a kertben elég zöldség és gyümölcs teremjen, és ahhoz is, hogy a Föld még generációkon keresztül lakható legyen. Né

Pál bizalma

Kép
„Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek; telve vagyok vigasztalódással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett.” ( Korinthusbeliekhez írt 2. levél, 7. fejezet 4.vers ) Az egyik legnemesebb hivatás – akár szülőként, akár pedagógusként - gyermekeket tanítani, nevelni. Hiszen, olyan jó látni, ahogy e kicsinyek lépésről lépésre nyiladozó értelmükkel megragadják Istent és felfogják a teremtett világot. Nyáron pedig, a különböző táborokban még inkább látszik, mennyire vágyakoznak a gyermekek megismerni a Biblia történeteit, szereplőit. Sőt, az egy hét alatt, mint a szivacs szívják magukba és a végére kívülről fújják az énekeket, az aranyszövegeket. DE! Bizony, DE. Az öröm mellett mindenkiben felötlik; Vajon akkor is ennyire fogja érdekelni őket a Biblia, ha majd felnőnek? Vajon akkor is fognak így imádkozni, Bibliát olvasni, ha nem leszünk mellettük? Vajon…? Pál apostol ugyan nem gyermekekből alapította a korinthusi

Mit kap a győztes?

Kép
"Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. ” János jelenésekről szóló könyve 2. fejezet 7. verse Apokalypsis Ioannou kifejezés azt jelenti, hogy János kijelentése, kinyilatkoztatása, de csakhamar kiderül, hogy ez nem egészen így van, mert ez nem János kijelentéséről szól hanem Jézuséról (Jel. 1,1) János hét levelet is ír és mi most a legelső levélnek az utolsó versét olvashatjuk el és gondolkozhatunk róla egy keveset. Efézusnak van címezve a levél a legjelentősebb városnak a Kis-Ázsia térségén belül. Minden levélben van egy olyan pont, amikor egy személyhez szóló felhívással találkozunk a Lélek meghallására. Ha egy társaság részei vagyunk, nem szeretünk lemaradni az információról. Kevesebbnek érezzük magunkat, ha nem rendelkezünk elég információval. Bármilyen programon veszek részt szervezőként, mindig megkörnyékez néhány ember, hogy áruljak el a programról

Isten kijelentése

Kép
„És hang hallatszott a felhőből: „Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok!” Lukács evangéliuma 9:35 Jézus egy fárasztó nap után elvonul Péterrel, Jakabban és Jánossal egy hegyre imádkozni. Imádság közben mennyei dicsőség ragyogja be, majd Mózes és Illés jelent meg. Küldetéséről, az emberiség megváltásáról volt szó. Bátorították, erősítették küldetése végrehajtásában. Közben a tanítványok aludtak. Miután felébredtek, és felfogták mi történik Péter azt javasolta, hogy maradjanak ebben a dicső társaságban, és építsenek sátrakat. Ezután hangzik el a mennyei szózat, ami megerősítette a tanítványok számára, hogy Mesterük a próféciák megígért isteni Megváltója. De miért épp Mózes és Illés? – Miért nem angyalokat küldött Isten vígasztalásul, mint a Getsemáné kertben? A Biblia nem mondja azt, hogy a halálunk után a mennybe, (vagy pokolra) jutunk, viszont Énók, Mózes és Illés név szerint meg van említve, mint, akik a mennybe kerültek . „A megdicsőülés hegyén Mózes tan

Isten szeret

Kép
„Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért” Zsoltárok könyve 107:8  Ott ültem a kanapén nagyapámnál, és csak idézte a verseket a Bibliából egymás után. És most mind arról szólt, hogy Isten jó. Hogy Isten mennyire szeret. És látszott rajta, hogy komolyan gondolja, és nincs ennél fontosabb számára. Bevallom, nem szerettem vele a Bibliáról, Istenről beszélni, mert pillanatok alatt átcsapott a társalgás heves hitvitába. Ő védte az igazát hajthatatlanul, én pedig jobban tettem, ha inkább hallgattam, és vártam a látogatás végét. De ahogy idősödött, ahogy gyengült szellemileg, a hitviták elkoptak, és csak ez maradt. Isten jó. Isten szeret. És én amíg élek, hálás leszek ezért a beszélgetésért.  Mert ez a lényeg. Mert Isten tényleg jó, és nincs a világon, aki nála jobban szeretne. Történhetnek érthetetlen és borzalmas dolgok az életben, mert a Jó mellett a Gonosz is munkálkodik, és sajnos kihasználja hátralévő idejének minden pillanatát. De a lényeg