Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 29, 2015

Mi a titkok nyitja?

Kép
"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak." Ámos 3,7   A vallásos könyveket, így sokszor a Bibliát is, misztikus iratként kezelik az emberek. Biztos izgalmas titkok vannak elrejtve benne, amit bizonyos kódok segítségével meg kell fejteni. (Pl. A Da Vinci kód - könyvben és filmen is.) Mások úgy látják, hogy a legizgalmasabb részek a prófétai könyvekben találhatóak, mert ott fény derülhet a jövőre. Úgy gondolják, meg van írva a sorsunk és lehet, hogy a Szentírásban meg van írva minden. Sajnálom, hogy ezeket az embereket ki kell ábrándítanom, de a mai szövegünk egyértelműen leírja nekünk, hogy ez nem így van. Bár a prófétikus iratok és maguk a próféciák is a jövővel foglalkoznak, de sohasem jósolnak és ritkán foglalkoznak egy adott személy sorsával. Ezen írások lényege, hogy Isten általuk tárja fel azt, amit a jövőben cselekedni kíván. Vagyis itt a hangsúly az Isten tettein és nem az ember csele

Aki maga körül forog, az magára marad

Kép
„Nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.” 2Korinthus 10:18. Biztosan találkoztál már olyan emberrel, aki szinte mindig csak önmaga körül forog. „Én megmondtam…” „Tudtam, hogy ezt vagy azt kellett volna tenni.” „Én biztos, hogy jobban meg tudtam volna csinálni!” És folytathatnánk a sort. Egy idő után az ilyen ember nevetséges lesz, csak mosolygunk rajta. A fontoskodó. A minden lében két kanál. Annyira tele van pótolhatatlanságának tudatával, hogy a végén már saját maga is elhiszi, hogy nélküle nem forogna a Göncölszekér, és megállna a Nap az égen. Mondatai, cselekedetei középpontjában önmaga áll. Van egy másik véglet is, amikor valaki túlságosan szerény. Mindig háttérbe húzódik, mások mögé bújik. Egyik sem jó. Isten különféle feladatokat bízott ránk. Hidd el, ha a Tőle kapott ajándékokat kezded el fejleszteni, többre mész vele, mintha az általad elképzelt erősségeidet fitogtatnád. Engedd, hogy a tálentumaid ajánljanak, és ne képzelj magadról se többet,

Te követed Jézust?

Kép
"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,  aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." Máté evangéliuma 10:32-33 Egy keresztyén csoport – a kémhálózat és az üldöztetések ellenére – úgy döntött, hogy titokban összegyűlnek az egyik testvér házának alagsorában. Hétről hétre találkoztak, imádkoztak, tanulmányozták az igét és – mivel a terem jól el volt zárva a külvilágtól – sokat énekeltek. A titkos gyűlések joggal az őskeresztyének katakombáira emlékeztették őket, és ez a büszkeséggel töltötte el őket. Az egyik ilyen összejövetelen azonban három fegyveres katona rontott be a helységbe. Az istentisztelet félbeszakadt, és mindenki reszketve meredt a betolakodókra. „Ez itt a vég!” – gondolták sokan. Az egyik katona durván rákiáltott a gyülekezetre: – Ki az, aki itt nem gondolja komolyan ezt a Jézus-dolgot? Feszült néma csend következett. Majd az utolsó előtti sorba

Békülj meg a testvéreddel!

Kép
„Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.” (Máté evangéliuma 5. fejezet 23-24. vers) Egyszer egy tanár azt a feladatot adta diákjainak, hogy vegyenek egy kartondobozt és a következő héten, ha valaki megbántja őket és nem tudnak megbocsátani, tegyenek bele egy barackot, és írják rá az illető nevét. A dobozt pedig állandóan vigyék magukkal, buszon, tanórákon, éjszaka az ágyuk mellett… A hallgatóknak először viccesnek tűnt a dolog. Szorgalmasan címkézték fel a barackokat olyan személyek nevével, akik gyermekkoruktól fogva megbántották őket. Ahogy múltak a napok még jó néhány olyan névvel bővült a lista, akik valami megbocsáthatatlant tettek. Aztán a hét vége felé feltűnt nekik, hogy a doboz egyre nehezebb. A barackok pedig rothadásnak indultak, és a ragac

Örök dicsőség!

Kép
A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. Péter első levele 5. fejezet 10-11. verse A mai nappal megkezdtük a 2015-ös év utolsó hónapját. Nem is lehetne szebb gondolatokkal indítani a reggelt, mint amit a Szentírásból meríthetünk. Olvashatunk itt az ígéretről, amit az Isten ígért meg számunkra. Ma szeretném, hogy ne bújjunk el a többes szám rejtekében, igenis érezzük magunkénak a megszólítást. A minden kegyelem Istene, aki elhívott téged… Jó tudni azt, hogy milyen jutalom vár. Sokan indulnak különböző versenyeken azért, hogy a jutalmat megszerezzék, és vele együtt a nevük is megemlítést érdemeljen. Az életpályán haladva a legjobb ajándék, amit kaphatunk, az Istentől származik. Vágyunk különböző tárgyak után (láttam néhány videót, hogy emberek mit képesek megten

Istenfélelem a gyakorlatban

Kép
" Izráel Istene mondotta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó  olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön." Sámuel 2. könyve 23:3-4 Ha nem vagy király, akkor is uralmad van emberek felett.  Amikor bocsánatot kérnek Tőled, mert megbántottak... Amikor sorbanállsz az üzletben... Amikor tanácsot adsz... Amikor őszinte vagy - de akkor is, amikor nem... Ha legalább egy ember Rád van bízva a munkahelyeden... Ha szülő vagy...  Ha szomszédja, barátja, gyereke, adósa, főnöke, ellensége, kollégája vagy valakinek...  Ha felelős vagy egy ember tanulásáért - átadsz-e mindent, vagy a legértékesebbeket megtartod Magadnak... Ha olyan információ van a birtokodban, amellyel figyelmeztethetsz másokat.. Adj úgy tanácsot, várakozz úgy a sorban, legyél olyan módon őszinte, legyél úgy birtokosa információknak, bocsáss meg úgy és legyél olyan  szomszédja, barát

Senki sem kárhoztat téged

Kép
„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” Pál levele a rómaiakhoz 8:1-2  Senki sem kárhoztat téged. Bármit tettél, feloldozást kaptál, mert Ő magára vállalta az összes eddigi és ezutáni őrült döntésedet, elhamarkodott lépésedet, durva szavaidat, hazugságodat és önzésedet, Isten nélküli létedet. Ő mindezekért elszenvedte a büntetést, és neked már nem kell szenvedned miattuk.  Senki sem kárhoztat téged, mert Őt kárhoztatták. Őt árulták el, Őrá rontottak orvvul a kert kínzó csendjében, Őt kötözték meg. Ő állt a vádlottak padján egy függetlennek cseppet sem mondható bíróság előtt, ahol szinte mindenki a vesztét akarta. Ő volt az, akit mindenki gyáva volt megmenteni. Ő volt az, akiért csak a kezét mosta a római helytartó. Ő vitte vállán a durván ácsolt, súlyos keresztet, és Őt feszítették fel rá.  Senki sem kárhoztat téged, m