Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 9, 2010
Ki a Krisztusod? „Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek.” Máté 24,5 Ámítás, tévelyítés, félrevezetés, megtévesztés, elhitetés – mindez az ellenség, Sátán mesterkedése. Tudom jól, oroszlánként lesi a prédát, csakhogy elbuktasson minden igazszívűt. Mert az ő célpontja nem csak a hitetlen, az istentagadó; hanem az, aki Jézust megváltójaként tiszteli. Képes szent alakot ölteni, angyalnak, Krisztusnak mondani magát, pedig nem az. Csak dühödt ellenség, aki saját és mások végső pusztulására vár. Azt gondolja, ha többen vesznek az utolsó ítéletben bűneik miatt, az ő szenvedése kevesebb lesz. Ezért hát a nagy csalás, amivel mindenkit hiteget. Művét bárány-arca, jézus-szája takarja a vizsgáló szemek elől. Igen, a hitet rombolók legnagyobb támadása történelmünk során nem kívülről, hitetlen, konok pogányoktól származik majd. Hithűség, keresztény elvek, bibliai jelszavak lesznek a hamis krisztus mellett lándzsát törők zászlajain. Mi
A Teremtő bölcsessége "Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal." Zsoltár 104:24. Önkéntelenül az alábbi ének jutott eszembe, amikor a fenti Igét olvastam Nagy Istenem, ha nézem a világot, Melyet teremtett szent "legyen!" szavad. Ha itt a földön millió lényt látok, Kiket igazgatsz, táplálsz egymagad. Refr: Szívem feléd ujjong örömtele: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te! Szívem feléd ujjong örömtele: Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te! Ha nézek föl,az ég dicső boltjára, Hol tündököl csodás csillag sereg, Hol pompás két aranyhajóként járva, A nap s a hold az űrben fönt lebeg. Uram Igédben, hogyha megtalállak, Ha látom ott kegyelmes tetteid. Választott néped, amint egyre áldod, Türelmesen viselve bűneit. Ha Jézust látom, itt a földön járva, Alázatos, türelmes szolgaként, Látom, hogy áldást áraszt a világra, S kereszthalálra adja életét. Refr: Lehet, kissé régies a fordítás, de kifejezi azt, amit a zs
Választható életforma „Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.” (Jakab apostol levele 4. fejezet 7-8. vers) Egy alkalommal egy nagy gyülekezet lelkipásztorát egy barátja látogatta meg és megkérdezte: - Mennyi tagja van a gyülekezetednek? - Ezer. - volt a válasz. - No de ebből az ezerből, mennyien aktívak. - Mind azok. - Valóban? - Igen. Egy részük az Úrért buzgó, más részük az ördögért. A Szentírás világos üzenete, hogy megteremtetésünk óta két hatalom küzd értünk. Teremtőnk már az Édenben elénk tárta, hogy van egy másik erő, aki szeretne hatalmába keríteni bennünket. A Teremtő szeretetéről biztosít, míg a másik "emberölő" kezdettől fogva. De nem tehet ellenünk semmit, csak akkor, ha mi is akarjuk. Ahogy Káinnak mondta az Úr: „a bűn az ajtó előtt leselkedik” (1Móz.4:7), mint „ordító oroszlán,
Kiálts az Úrhoz! „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.” Jer.33,3. Mikor szoktunk kiáltani? Mikor nagy veszély van, vagy félelmet érzünk, és hevesen ver a szívünk. Előfordulhat az is, hogy azt látjuk, hogy talán éppen ahhoz közelít valami katasztrófa, akit nagyon szeretünk, de Ő ebből sem érzékel semmit. Lehet, hogy mi magunk sem fogjuk fel igazán saját állapotunkat. Kék az ég, nap ragyog, minden oly szép…, sikeresek vagyunk, és mindent, amire vágyunk, megkapjuk. Mégis, a háttérben egy gigantikus küzdelem zajlik elsősorban értem. A tét nem kevesebb, mint a lelkem feletti uralom! Péter apostol így ír erről: „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen” I.Pét.5,8. Minden pillanatban észnél kell lennünk! Nem mindegy, hogy mit és hogyan teszünk, mert van egy ellenségünk, aki kegyetlen módon legkisebb hibánkat is kihasználja. Pál apostol egy mási
Csak egy köszönöm "Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!" Zsoltárok könyve 103:2 Rohan az élet körülöttünk, és mi is rohanunk vele, utána, előle... Tesszük egyik dolgot a másik után, élünk, dolgozunk, aggódunk, sóhajtunk, örülünk, ugrálunk, táncolunk, eszünk, alszunk, "JajIstenem"-eket küldünk az ég felé, imádkozunk. Valaki hallja ezeket a futás közben fogaink közül kipréselt "Segíts meg"-eket, vagy a perceken keresztül térdeinken elmondott könyörgéseket, és válaszol. Valami történik, vagy épp nem történik, és mi már lépünk is tovább, hátunk mögött hagyva, elfelejtve a kiáltást, a választ és vele együtt Istent. Olyan ritka sokszor a hála az életünkben, mint vidám mosoly a tömött BKV járatokon. Isten ma reggel arra kér, hogy áldjad Őt mindazért, amit Tőle kaptál, és ne felejtsd el, mennyi mindent tett érted. Arra kér, hogy kezd a napodat egy hatalmas "Köszönöm"-mel. Ne vedd természetesnek a csapból folyó vi