Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 17, 2021

Isteni kölcsön

Kép
”Akkor ezt mondtam: Nem helyes, amit műveltek. Hát nem akartok istenfélő életet élni, hogy ne gyalázhassanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink?! Én magam, a rokonaim és a legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát; mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat, sőt a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is! Azok így feleltek: Visszaadjuk, nem követelünk tőlük semmit! Úgy teszünk, ahogyan kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni.” Nehémiás könyve 5. fejezet 9-12. vers Amikor azt mondom uzsora kamat, lehet, hogy sokan csak távoli történeteket hallottak róla, nem tudják teljesen megérteni mit is jelent. -Segítek! Semmi jót. Ha arról beszélünk, hogy milyen hitelt érdemes kerülni, talán mindannyiunknak eszébe jut a svájci frankos kölcsön. Na az uzsora kamatos kölcsön még ennél egy kicsit rosszabb. Persze ezzel a legnagyobb problé

Az Isten fiai

Kép
" Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. "  Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet 14. vers "Fiam!" - szólt a bácsi a lányához. Először egészen meglepődtem gyermekként, amikor ezt hallottam, és azt hittem, hogy már biztosan túl öreg a bácsi ahhoz, hogy teljesen képben legyen, elvégre a szülők a gyermekeik neveit is keverni szokták... Csak jóval később világosodott meg, hogy ezt a kifejezést egészen különleges értelemben használják, ahhoz az először érthetetlen kérdéshez hasonlóan, hogy "hány családod van?" Utóbbi annyit tesz a balatonfelvidéki szlengben, hogy hány gyermeked van, de ehhez is kellett némi gondolkodási idő, míg gyermekként megértettem. A Bibliában is találhatunk néhány érdekes kifejezést, amik megértése szintén igényel némi gondolkodást. Ott van például az elsőszülött kifejezés. Hogyan lehet, hogy például Dávidot, aki családjában a legkisebb volt, a Biblia elsőszülöttnek mondja. Vagy hogyan lehet, hogy Izsák, aki Izmáel után született

Vigyázni magunkra és másokra

Kép
"Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett." Júdás levele 20-23 Nemrég lehetőségem volt interjút készíteni egy keresztény fiatalemberrel, aki úgy döntött, minden módon, még a hobbija révén is Isten dicsőségét akarja hirdetni az embertársai felé. Mivel világ életében szeretett mozogni, illetve gyermekkora óta otthon van a harcművészetek világában, megalapította a Keresztény Harcművészetet , egy olyan harcművészeti formát, mely a keleti filozófia helyett Isten evangéliumát veszi alapul mindenben, amit tanít az edzőteremben. Természetesen sok kereszténynek nem tetszett az interjú, nem értették, hogy hogyan lehetséges összeegyeztetni egy harcművészeti formát és

Illés imája

Kép
  „Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket!”   ( Királyok első könyve 18. fejezet 37 . vers ) „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt.” Ezzel az egyértelmű felszólítással állította Illés választás elé a hitehagyásba süllyedt népet a Kármel-hegyén. Ezután Baalnak, az esőistennek papjai felállították saját oltárukat, majd egész nap ott ugráltak körötte, varázsigéket mormogtak, magukat vagdalták. De nem történt semmi. Aztán estefelé, Illés felépítette az Úr lerombolt oltárát, felhelyezte rá az áldozatot, háromszor vízzel lelocsoltatta, úgyhogy az oltár körüli árok is megtelt, elmondta ezt a kétmondatos rövid imát, melyre az égből alászálló megemésztő tűz volt a felelet. Amire az egész nép elismerte, hogy az Örökkévaló az egyedüli Isten. S mit üzen ez a történet nekünk ma?   Építhetsz oltárt az Istennek, zengheted körötte a legsz

A hely, ahol hatalmas dolgok történnek

Kép
„Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az Úr, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. És evett ő is meg az asszony és a háza népe is mindennap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy igéjében, Illés által, megmondta az Úr." Királyok első könyve 17.rész 13-16.vers Csodálom a hegyeket. Kiskoromban, amikor Erdélyben nyaraltam egy dombos, hegyes vidéken teltek a napok. Egy domb pont a házunkkal szemben volt és mindig csodálattal néztem, ahogy a fák ősszel megpihennek, tavasszal zöldülnek és nyáron ontják magukból az életet. Kicsiként a távolból vagy épp a magasból úgy tűntek ezek a fák, mint egy pihe-puha bevonat, amely védelmezi a földet. Védi mind

Vezetni nem könnyű

Kép
  " Adj azért szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja igazgatni népedet, és választást tudjon tenni a jó és a gonosz között. Mert ki tudná kormányozni ezt a te nagy népedet?" Királyok első könyve, 3. fejezet 9. verse Vezetőnek lenni nem könnyű, mert nagy felelősség és ezt a felelősséget felvállalni, hordozni sem az. Salamon, Dávid fia tudta ezt. Értette, hogy apja után egy sokat megpróbált, háborúkban, belső viszályok által megtépázott ország vezetőjeként minden erejére és bölcsességére szükség lesz ahhoz, hogy jó vezető legyen. Sőt azt is értette, hogy mindazok a feladatok, amik rá várnak, meghaladják saját képességeit. Ezért fordult Istenhez. Eligazodni az egymásnak ellentmondó emberi érdekek között, meghatározni bonyolult szituációkban, hogy mi valójában a jó és a rossz, és döntést hozni a jó mellett és annak érdekében sok erőt, értelmet, bölcsességet igényel. Ebben a helyzetben fordult Istenhez és kérte Őt segítségül. Tudta, hogy népét az Úr már évszázadok óta vezeti és az

Gondolkozz kicsiben!

Kép
„Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.” János evangéliuma 14:12-14 Csábító ez az ige, nem igaz? Hatalmas távlatokat enged látni, kimagasló, remek cselekedeteket, csodák sokaságát. Az ember tenyere szinte már viszket, mikor tehetjük rá egy betegre, hogy meggyógyuljon, mikor mondhatjuk a kerekesszékben ülőnek, hogy „Kelj fel, és járj!”, mikor változik borrá a víz, mikor lesz több mint elegendő egy hétvégi ételosztáson öt kenyér és két hal. De Jézus 33 éves szolgálata nemcsak ezekből a tettekből állt. Igen, ezek a csodák jelentőségteljesek, mindegyiknek helye volt az Ő és a másik ember életében, mindegyiknek megvolt a miértje, de Jézus ennél sokkal több. És ez a sokkal több pont az apró, szinte láthatatlan dolgo