Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 20, 2022

Új élet vár

Kép
“Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” Pál első levele a Thesszalónikaiakhoz 4:14 A halál félelmetes. Amikor belegondolunk múlandó létünkbe, két féle képen tudunk gondolkozni. Az egyik, hogy azt mondjuk, hogy minden elmúlik, és tönkremegy. Ezzel vége a történetnek. Minden tönkremegy, és az élet megáll, a létezésnek vége. Bele kell nyugodni, hogy az a 70-80 év amit itt töltünk, adatott nekünk, és utána a nagy semmi. A másik verzió, hogy elhisszük, hogy van élet a halál után. Jézus feltámadt, így mi is reménykedhetünk ebben. Ha hiszünk a feltámadásban, akkor nincs mitől félnünk. Lehet ez a pár évtized küzdelmes, lehet, hogy a halál sarlója már ott lebeg felettünk, de az a jó hír, hogy ez nem a vége. Az a jó, hogy nekünk nem kell ez meghatározza a gondolatainkat, az érzéseinket. Nem kell félni semmitől, mert van feltámadás. Jézus meghalt és feltámadt. Ha ez igaz, akkor nekünk is van feltámadás. Ma

Mi romlott el?

Kép
…Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak. Prédikátor könyve 7:29 Minden jóérzésű embert elgondolkoztat a szenvedés és az a sokféle baj, ami a világunkban jelen van. Sok olyan emberrel beszélgettem már, akik emiatt nem tudják elfogadni azt, hogy Isten létezik; vagy ha ezt el is fogadják, azt megkérdőjelezik, hogy szeret minket, hogy bölcs, és mindenható, amilyennek a Biblia bemutatja őt. „Mert ha ő létezne, és ilyen volna, akkor biztosan nem engedné, hogy az emberek ennyi gonosz dolgot tegyenek, hogy ártatlanok, még akár újszülött, vagy egészen kicsi gyermekek is szenvedjenek és meghaljanak” – leggyakrabban ezeket az érveket hallottam azoktól, akikkel erről a tényleg fura helyzetről beszélgettem. De vajon ha Isten létezik, és olyan, amilyennek mondja magát, akkor az valóban azt jelenti, hogy nem lehetnek rossz dolgok a világban, amit ő teremtett? Az a tény, hogy sok beteg ember van, azt bizonyítja, hogy nem léteznek orvosok,

Gyógyítás érdeklődés hiányában elmarad...

Kép
"Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit." Ézsaiás próféta könyve 61:10 Szombat délelőtt van. József, az ács fia, a fiatal Jézus ma is itt van a zsinagógában, és a vének őt kérték meg, hogy olvasson fel az Ésaiás-tekercsből. " Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. " ( Lukács evangéliuma 4:18 kk ;  Ézsaiás próféta könyve 61:1-2 ) Miután befejezte a felolvasást, leült a helyére. A hallgatóság érezte az üzenet súlyát. A próféták prófétája önmagáról olvasott. Ő az, aki szabadulást és gyógyulást hozott azoknak, akiknek szüksége van rá, mégis, hallgatóság tagjai értetlenül súgnak

Ne dícsérd magad!

Kép
  „Dicsérjen meg téged más, és ne a te szád; az idegen, és ne a te ajkaid." ( Példabeszédek könyve 27. fejezet 2. vers ) Hát, ezt az Igét se tűzné zászlajára a mai önimádó, narcisztikus világ, ahol az a jelszó: Valósítsd meg önmagad! Mutasd meg, hogy te vagy a legjobb! Szeresd önmagad, mert más úgysem szeret! Állj ki magadért! S hogy mennyire önérzetessé váltunk, jól mutatja egy pár évvel ezelőtti eset; Stephen Murphy, egy szökésben lévő ex-modell, egy szerinte előnyösebb fényképet küldött magáról a rendőrségnek, arra kérve a hatóságot, hogy arra cseréljék le a körözési plakátokon szereplő fotóját. S persze nem arról van szó, hogy nem kell egy egészséges, kiegyensúlyozott önszeretet, de olyan könnyű ezt túltolni. Keresztényként pedig még kifinomultabb módszereink vannak. Mi nem dicsérjük magunkat, mert az bűn. Mi mással mondatjuk ki, azt hogy; Ugye, hogy mi gyülekezetünk a legjobb? Tudsz még egy olyan egyházat, ahol ilyen alaposan fejtegetik a próféciákat? Vagy, ah

Ami változást hoz

Kép
„Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát.” Péter első levele 2.fejezet 15.vers Lefordítva ez annyit tesz: a jó változást hoz. Ennyi lenne? Nyilván nem, ez ennél sokkal összetettebb. Hasonló egy sütemény recepthez, amely akkor lesz finom, ha minden összetevő a megfelelő mennyiségben megtalálható benne a recept alapján. Esetünkben a „recept” nagyon egyszerű és nem igényel sok összetevőt, ebből adódóan elég költséghatékony. ☺ Pál apostol nagyon röviden és tömören a következő mondatot fogalmazza meg ezzel kapcsolatban: „ Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat .” (Róm.12:21) Biztos van rajtam kívül más is, aki e mondat elolvasása után csak fogja a fejét és arra gondol, hogy „hu, ezt nem egyszerű megtenni valaki olyannal, aki bánt” és lássuk be, tényleg elég nehéz feladat. Szükséges bizonyos nyugalom és szívbéli megváltozás ahhoz, hogy ne rosszal reagáljunk a rosszra és ne csattanjunk mi is rögtön. Ez

Szeretlek, hogy másokat szerethess

Kép
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” Máté evangéliuma 25. fejezet 35-36. vers Jézus a tanítványainak mondott búcsúbeszédeiben világossá tette, min múlik az, hogy ki „melyik oldalra” kerül, amikor visszatér másodszor, immár isteni hatalmának teljes dicsőségében. A juhok és kecskék szétválasztásának példázatából az derül ki, hogy nem azon múlik a jobb oldalra kerülés, hogy ki volt vallásos, vagy ki tartozott a megfelelő felekezethez, esetleg ki hallgatta a helyes tanítást, hanem azon, hogy ki értette meg, és alkalmazta a gyakorlatban a szeretetről szóló tanítását. A szeretet egy furcsa tartozásunk. Isten szeretete irántunk megnyilvánul abban, hogy nem bűneink, „érdemeink” szerint bánik velünk, hanem kegyelme szerint. Elküldte szeretett Fiát, hogy ő magára vegye a bűneinket és elszenvedje jogos büntetésüket helyettünk (v

Minden jót!

Kép
„Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” Lukács evangéliuma 6:38 A napokban tömegközlekedéssel utaztam a fővárosba. A reggeli csúcsforgalom már lement, mire elértem a HÉV-et, felszálltam, érvényesítettem a kiegészítő és a vonaljegyet is, majd a szinte üres vagonban helyet foglaltam, és próbáltam kifújni magam a nagy rohanás után. Borongós, ködös idő volt, az én kedvem sem sziporkázott, többek között azért sem, mert a reggeli kapkodás miatt végül plusz köröket kellett megtennem, és a késésnek a „már minden mindegy” szakaszába kerültem. Az egész utazást a hátam közepére sem kívántam, hisz annyi más teendő tornyosult fölém, de menni kellett. Komor valóságomba a kalauz hozott fényt. Nem tett semmi egetverően különleges dolgot, csak emberséges volt. Köszönt illendően, türelmesen segített, mit kell kiválasztanom a telefonos applikáción ahhoz, hogy ellenőrizn