Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 4, 2014

Isten megjutalmaz

Kép
"Boáz pedig felele, és monda neki: Bizony elmondtak nekem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat és a te születésednek földét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél." Ruth 2:11-12. Amikor Ruth férjhez ment egy idegenhez, egy jött-menthez, vállalta, hogy sajátjai néznek majd rá ezért megvetéssel. Habár rokon néprõl volt szó a vallási különbségek szétválaszthatták volna a családot, tönkre tehették volna a házasságot. Ruth azonban eldöntötte, hogy férje Istenét követi. Szüleivel való kapcsolata is töretlen maradt, hiszen párja halála után, anyósa unszolàsàra visszatérhetett volna hozzájuk. Ez az idõsebb asszonyzony szeretetével megnyerte õt. Azzal, hogy édes leányaként tekintett rá, sõt így is nevezte. Apósa, sógora, majd szerelme elvesztés

Ne engedj a bűnnek!

Kép
„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek! Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok.”  Rómaiakhoz írt levél 6:12-14. Jó reggelt! Nem tudom, szeretsz-e korán reggel éhgyomorra definíciókat alkotni. Ugyanis tisztáznunk kell, mi is az a ’bűn’. Lássuk csak a két legáltalánosabb megfogalmazást. Egyik jelentése a céltévesztés. Valaki a régi időkben célba lőtt és elvétette, ez volt a céltévesztés. A másik, hogy a bűn a törvénytelenség. Amikor a törvény előírásait áthágod és így vétesz a szeretet-parancsolat ellen. Mi döntjük el, hogy melyik úton akarunk járni. Hadd írjak le egy mai példázatot. Volt egy fiatalember, akit a szülei gondosan neveltek. Mivel gyógyszerészek voltak, úgy gondolták,

Megmutatkozik majd a különbség

Kép
„Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között.” Malakiás próféta könyve 3:18 Egyik barátunk mély lelki válságba került, mikor élettársa szakított vele, miután elhatározta, hogy követni szeretné Jézust. Sok támogatásra szorult azokban a napokban, mivel folyton csak sírt, sőt enni is képtelen volt. Feleségemmel meghívtuk magunkhoz vacsorára, vagy pedig mi látogattuk meg, hogy segítsünk földolgozni élete nagy csalódását. Egyik alkalommal éppen hazafelé hajtottunk az autónkkal, amikor egy kellemes érzés fogott el: „Milyen jó, hogy segíteni tudunk barátunkon! Milyen jó jót tenni másokkal!” Ebben a pillanatban egy vaku villanását érzékeltem. Rögtön a kilométerórára pillantottam, és egy icipicit gyorsabban hajtottam a megengedettnél. Azonnal elpárolgott minden jó érzés belőlem, és attól kezdve egészen hazáig nem tudtam kiverni a fejemből azt a villanást. Vajon valaki éppen fotózkodott a járdán? Vagy egy kö

Illés szerepe

Kép
„Íme, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” (Malakiás könyve 4. fejezet, 5-6.vers) Illés alakja messze kiemelkedik a próféták közül. Próbákkal és csodákkal teli élete fordulatokban gazdag volt, nem beszélve arról, hogy számtalanszor megtapasztalhatta Isten hatalmának megnyilvánulását (Holló táplálja, Sareptai özvegy olaja, Kármel-hegy, szelíd hang, stb.). Elragadtatása után a zsidó hagyomány személyét és visszatérését a Messiás eljövetelével kapcsolta össze. A körülmetélésnél elhelyeznek egy széket tiszteletére. A peszahi széder estén külön pohár és kitárt ajtó várja jövetelét. Ahogy Sírák fia könyvében is olvasható: „Jel lettél a jövendő harag idejére, hogy te csillapítsd le, mielőtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit újra helyreállítsd.” (Sírák. 48:10) Tö

A családban átadott hit

Kép
"Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is."  (2Tim 1:5)   Az anyák Istentől kapták feladatukat, hogy az Úr szerint dorgálják és neveljék fel gyermekeiket. Érzékeny értelmüket mindig figyelmeztetni kell az Isten iránti tiszteletre és szeretetre. Ha megfenyítik a gyerekeket, meg kell tanítani őket arra, hogy azt érezzék, ilyenkor Isten inti meg őket, mert nem szereti a csalást, igazságtalanságot és a bűnt. Ezért a kicsinyek értelme olyan kapcsolatban legyen Istennel, hogy amit tesznek és szólnak, az az Ő dicsőségét szolgálja. És így évekkel később nem fognak a kötelességek miatt vergődni az élet viharában.     Ha fiatal éveikben a gyermekek értelme telve van az igazságról alkotott nemes képpel, tisztasággal és jósággal, akkor érzésviláguk ezek szerint fog kialakulni, így tiszta és magasztos képzeletvilágukat majd nem lehet könnyen m

Nincs ok a csüggedésre

Kép
"Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek"  Zsoltárok könyve 42:12 Ábrahám több volt, mint csüggedt, amikor az akkorra már egyedül maradt fiát kellett vinnie az áldozati oltár felé. De ő volt a legboldogabb, amikor az oltár lángja fellángolt, de egy kos égett rajta a fia helyett. A sareptai özvegy bizonyára nem ugrándozva, hanem mélységes szomorúsággal mehetett tüzelnivalót gyűjteni az utolsó vacsorájukhoz, ami után egyetlen reménye az maradt, hogy meg  halhat a fiával. Talán még akkor sem tudott a csüggedtségnél egyebet érezni, amikor Illés azt kérte tőle, hogy az utolsó marok lisztecskéből és néhány csepp olajból neki készítsen ételt - ugrás a semmibe. De Isten láthatatlanul megsokszorozta a keveset - ameddig kellett elég volt. A halál helyett egy isteni csoda átélője lehetett. Kár volt szomorkodni. Dániel és társai több, mint biztos, hogy elcsüggedtek, amikor fogolyként kerültek

Jóbarátok - „I'll be there for you...”

Kép
„Van ember, aki bajba juttatja felebarátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” Példabeszédek könyve 18:24 Ki tudja hányszor végignézted már a Jóbarátok összes epizódját. Tanulás előtt, után, néha helyett is, házimunka közben, és csak úgy, szórakozásként, mert még mindig megnevettet, és sokszor el is gondolkodtat a lét nagy kérdésein. Most is füledben cseng a főcímdal, a ritmusát dobolod a lábaddal és közben dúdolsz csendben magadnak: „I'll be there for you...” (Ott leszek, hogyha szükséged lesz rám) Mert kell egy csapat, nem élhetsz magányosan. Kell, hogy tartozz valahová a családodon kívül is. Kellenek hasonló korú, érdeklődésű emberek, akikkel meg tudod osztani a szürke hétköznapok komor varázsát. Kellenek barátok, „jóbarátok”, akikkel együtt sokkal könnyebb. Akik melletted állnak és hisznek benned akkor is, amikor mindenki más bolondnak titulál. Akik nem hagyják, hogy egyedül vidd véghez az őrült tervedet, hanem veled együtt ugranak a semmibe. Akik