Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 16, 2010
A jutalmunkról "Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését." 2Timótheus 4,7-8 Sokan rengeteget tesznek azért, hogy valamit elérjenek, megnyerjenek, amitől boldogságukat remélik. Ez egyáltalán nem könnyű. Különösen akkor nem, ha nem is sikerül. A keresztények életharcáról azonban ezt olvassuk: „A keresztényi élet harcában ez nem fordulhat elő. A verseny végén senkit sem érhet kudarc, aki a követelményeknek mindenben megfelel. Mindenki győzelmet arathat, ha komolyan igyekszik és kitartással harcol. Nemcsak a gyorsé a futás, nemcsak az erős nyerhet csatát. A leggyengébb szent éppúgy elnyerheti az örök élet dicsőséges koronáját, mint a legerősebb. Mindenki győztes lehet, aki Isten kegyelméből alárendeli életét Krisztus akaratának. Az élet minden viszonylatában gyakorlati
Jézus és a kisgyermekek "Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa." Máté 19:14. Ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám – mondta Jézus – hisz ilyeneké a mennyek országa. A kisgyermek szíve olyan, mint a szivacs. Mindent elhisz. Micsoda felelősség, hogy a legkisebb kortól kezdve igazi, élő hitet csepegtethetünk kicsi szívébe. Hadd menjenek Jézushoz! Persze, akkor nekünk is illene velük mennünk. Hogy nézne az ki, hogy őket engedjük, talán küldjük is, de mi állunk, mint a cövek. Vajon nem akadályozzuk őket azzal, ha mi nem megyünk? Mi a több, ha küldöm, vagy ha hívom magammal – Jézushoz? Ezek a szülők fontosnak tartották, hogy Jézus áldása nyugodjék meg a gyermekeiken. Jézusnak nem rangon aluli csecsemőkkel foglalkozni. Ebben az esetben a kisgyermekeket, ezeket a csecsemőket egyenesen példaként állítja oda a felnőttek elé. A kicsi tudja, hogy kicsi. Átéli rászorultságát. Pontosan ez a gyermek
Az isteni bölcsesség szempontjai " Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. " Pál első levele a korintusiakhoz 2:12-14 Ezen a világon nem divat lelki módon gondolkodni. Noé bolondnak számít egy olyan korban, amikor az emberek még nem láttak sohasem esőt, de ő az egész emberiség megmentésére szolgáló hatalmas hajót épít. Ábrahám a furcsa, aki otthagyja vízvezetékkel ellátott városát, hogy legelő és víz után nyomozó pásztor legyen belőle. József az élhetetlen, aki kihagyja a kínálkozó alkalmat Potifár feleségével, ezért még börtönbe is kerül. Mózes fáraó lehetett volna, de ő az
Élet-halál kérdés „Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam élőtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;” (Mózes ötödik könyve 30. fejezet 19. vers) A hétvégén menyegző volt körzetünkben. S bár kint tomboltak a természet erői, minden résztvevő szívét felmelegítette az alkalom meghittsége. Ilyen eseményen szívesen vesz részt az ember. Osztozhatunk az ifjú pár örömében, találkozhatunk régi barátainkkal, új ismerősöket szerezhetünk, és persze a vacsoráról és a süteményes asztalról se feledkezzünk el… Az étkezés alatt, míg a finomabbnál finomabb falatokat ettük, asztaltársaságunkban egy idősebb hölgy megjegyezte; - Most kicsit bűnöztem. S mikor kérdezgettem mit ért ezen. Elárulta, hogy egy bizonyos betegség kapcsán nem ehetett volna az adott ételből. Kicsit bűnöztem, - mondta -, és ennek súlyos következményei lehetnek. Most még nem érzek semmit, de tudom néhány óra múlva mi vár rám. Én pedig e
Kiálts Hozzá! "Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket." Zsoltárok 34,18 Ismét egy ígéret! Olyan sokszor megtapasztalhattuk, ha az Úrhoz kiáltunk meghallgat bennünket. A Vele való kapcsolatunkban soha nem az a probléma, hogy nem hallja az Úr, hanem inkább az, hogy nem kérjük Őt, vagy nem jól kérjük. Sokszor eltelnek napok vagy akár hetek is, ott vagyunk a „mókuskerékbe” és rohanunk egyik helyről a másikra „tesszük a dolgunkat”, de elfelejtünk beszélgetni Vele. Ha jön valami nehézség, probléma az életünkben, akkor fordulunk csak Hozzá. Ő szeretne a mindennapjainkban, örömünkben is velünk lenni. Ő vigyáz ránk napról napra, de szeretne szólni is hozzánk. Ehhez az kell, hogy keressük Őt, kiáltsunk hozzá. Sokszor van úgy, hogy bele vagyok mélyedve a munkámba és szól hozzám a feleségem és nem hallom meg, mert „kikapcsoltam” a külvilágot. Ilyenkor hangosabban mondja. Az Úr nem szelektív hallású. Ő a leghalkabb sóhajt is meghallja. A lényeg, hog
Isten igazsága "Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazságot." (Ézsaiás könyve 25:1) Az emberek sokféleképp vélekednek az igazságról. Van, hogy objektívnek gondoljuk: elvekhez kötjük, melyeket mindenek fölé kell emelni. Még többször válik az igazság szubjektívvé. Vitáink hevében ekképp fakadunk ki: “Akkor is nekem van igazam!” És Isten igazsága? Vajon Isten igazsága milyen: objektív vagy szubjektív? Egyik sem. Ha szubjektív volna, akkor a legnagyobb zsarnok lenne, ha pedig objektív lenne, nekünk semmi esélyünk sem lenne az életre. Isten igazsága személyes: “Jézus így szólt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (János 14:6) Személyes, mert Jézus Krisztusban összpontosul, és személyes mert célja a mi megmentésünk. Isten vágya, hogy régi terveit megvalósíthassa az emberiség és személyes életünkben. Hogy ismét visszaadhassa az örök élet minden szépségét és boldogságát: “Ezen a hegyen leveszi a lepl
A te utad  "Ezért tehát,  testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha." Péter második levele 1:10 Mindent feltettél egy lapra. Mások őrültnek néztek miatta, de te csak tetted azt, amit érezted, hogy tenned kell. Valami ott belül azt súgta, jó úton jársz, annak ellenére, hogy mások megszállottnak tartottak, és nem értették, miért is mész ebbe az irányba. De te csak mentél, mert Valaki erre hívott el. Valaki megálmodott veled egy csodálatos életet, egy fantasztikus pályát, és hívott a megvalósításra. Valaki sokkal többet látott benned, mint bárki más, és tudta, mivé lehetsz, ha engedelmeskedsz hívásának. És te azóta is futod a köröket. Néha nagyon nem érted, hogy miért, sőt, sokszor úgy tűnik, bármelyik más út ezerszer könnyebb lenne. Falakba ütközöl, ellenállásba, gúnyos közönybe, hitetlenségbe, lenézésbe. Tudom, hogy nem könnyű azt az utat járni, azt a hivatást, munkát végezni, ami