Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 12, 2011

Isten ajándéka

Kép
„ Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. ” Ef 2,8-9 „Amikor Isten megbocsát a bűnösnek, visszavonja a megérdemelt büntetést és úgy bánik vele, mintha nem vétkezett volna, akkor isteni pártfogása alá veszi és Krisztus igazságának érdemei által megigazítja. A bűnös egyedül Isten drága Fia áldozatában való hit által igazulhat meg. Krisztus a bűnös világ vétkeinek engesztelő áldozatává vált. Saját cselekedetei senkit sem igazíthatnak meg. Kizárólag Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által szabadulhat meg a bűntudattól, a törvény kárhoztatásától és a törvényszegés büntetésétől. A megigazulás egyedüli feltétele a hit, mely a bizalmat is magában foglalja. Sokan névlegesen hisznek Krisztusban, de nem ismernek semmit abból a Jézusra való hagyatkozásból, ami megragadja a megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeit… …Krisztus elveszett juhként ábrázolja a bűnöst. Egy elveszett juh soha n

Az Úr halk és szelíd hangja

Kép
„ Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé! És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát…” 1Királyok 19:11-12. „Nem isteni hatalmának óriási megmutatkozásával, hanem "halk és szelíd hang" -on akarta Isten kinyilatkoztatni önmagát szolgája előtt. Meg akarta Illést tanítani arra, hogy nem mindig a leglátványosabb munkával lehet a legeredményesebben véghezvinni szándékát. Miközben Illés várt az Úr kinyilatkoztatására, zengett az orkán, villámok cikáztak, pusztító tűz sepert el mellette; de Isten ezekben nem volt jelen. Azután egy halk hangot hallott a próféta, és befedezte fejét az Úr jelenlétében. Nem volt már ingerült. Sze

Hatalmas vagy!

Kép
" Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? Te vagy az Isten, aki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat ."  Zsoltárok könyve 77:14-15 A mai reggelen egy ének szavai motoszkálnak a fejemben: "s zent vagy, szent vagy és fenséges, minden szavadra jött elő. Neved áldott, Méltóságos.. ." és arra gondolok, hogy milyen kevésszer mondjuk el Istennek, ki is Ő, mit tesz... Mondjuk el ma reggel... Téged Isten dicsérlek  és hálát adok mindenért. Hogy megvolt mindig a mindennapim  és nem gyűjtöttem másnapra valót,  hála legyen. Hogy mindig jutott két garasom adni,  és magamnak nem kellett kéregetnem,  hála legyen. Hogy értenem adatott másokat,  és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,  hála legyen. Hogy a sírókkal sírni jól esett,  és nem nevettem minden nevetővel,  hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép  és megmutattál mindent, ami rút,  hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép  és ami rút, nem tett

Az Úr gondoskodása

Kép
„Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.” (68. Zsoltár 20. vers) Nemrég, esti sétám alkalmával egy különleges ’leckének’ voltam szemtanúja. Történetesen egy feketerigó oktatta már nagyobbacska fiókáját, hogyan szerezzen magának élelmet. A kicsi torkaszakadtából rikácsolt, míg a papa után ugrándozott, az pedig időnként meg-megállva csőrével a földet kopogtatta. Mikor ki-kihúzott egy kukacot, a pici odaugrált, hogy elvegye, de az apamadár ekkor gyorsan lenyelte. Először azt gondoltam: milyen gonoszság ilyet tenni! Inkább gondoskodni kéne a kicsinyéről! Aztán be kellett látnom, a gondoskodás nem az élethosszig tartó etetgetésből, hanem a saját élelemszerzésre tanításból áll. S ha ezt nem tenné meg, valószínűleg már egyetlen feketerigó sem élne a világon. Bizony, csak mi emberek vagyunk annyira elferdülve, hogy megengedjük magunknak az afféle gondolkodást, hogy gyermekeinket megkíméljük attól, hogy maguknak kelljen megdolgozni bármiért is. Ez

Barátom Jézus

Kép
"Jézus pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel." Márk evangéliuma 14,62 Jézus tudta, ki Ő valójában. A ma reggeli Igénkben a főpap kérdésére „Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten Fia?”, a következőképpen válaszol: „ANI HU” -ÉN Ő VAGYOK. Sok ember nem tudja, kicsoda is valójában. Nem látjuk túl rózsásnak az életünket és próbálunk ezen javítgatni. Vannak, akik az anyagi biztonságban bíznak – „ha nekem több pénzem lenne, akkor lennék boldog”. Vannak, akik azt mondják, -„ ha én lennék a világ legjobb focistája, akkor boldog lennék.” Mások a tanulásban bíznak - „addig nem nyugszom, míg doktor nem leszek”. De fájdalmasan tudatára ébredünk annak, hogy az életben eljön a nap, amikor a foci sem megy olyan jól, amikor a professzor értelmi képessége is csökken, vagy megszűnik a munkahelyem. Van valami módja annak, hogy tartós lelki békém legyen, hogy megtaláljam az igazi önmagamat? Igen, ezen a reggelen Isten

Amit Isten készít

Kép
„ Hanem hirdetjük, amint meg van írva: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. ” Korinthusbeliekhez írt első levél 2:9 „Sokan, attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonukként emlegetik örökségünket. Krisztus - amint tanítványainak ígérte - azért ment el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről. De még "szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik" (lKor 2:9). Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.     A Biblia "hazá"-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14-16). Ott a mennyei P

Kékek

Kép
„... Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.” Márk evangéliuma 4:24 Legyen mindenki kék! - szólalt meg az iskolabusz sofőre, akinek aznapra már elege volt a faji megkülönböztetésből. Elege volt abból, hogy fehérek és feketék vannak, és akármilyen kicsik, nem férnek meg egymás mellett. A fehérek elől ülnek, a feketék hátul, de soha nincs egy reggel sem veszekedések, átkozódások, kisebb-nagyobb dulakodások, lökdösődések nélkül. Ez így nem mehet tovább, változtatni kell. - Hát hagyjuk a feketét és a fehéret, felejtsétek el ezt a színt, mától fogva mindenki kék. Világoskékek előre, sötétkékek hátra! Mosolyogsz, mert abszurd a helyzet, de te is tapasztaltad a saját bőrödön a "kettős mércét". Az egyik igen, ugyanakkor a másik már nem. Hogy miért? - teszed fel a kérdést, de válasz nincs rá. Ebben a világban élsz, és lassan magadra veszed ezt a viselkedést, és mérsz: kinek így, kinek úgy. Rangjától, haja, szeme és bőrszínétől függően, a megnyerő küls