Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 8, 2010
Ráadásul „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” Máté 6,33 „Csiki-csuki terelő, Csuka koma, jer elő! Ami van, az nem elég, mást akar a feleség!” – szól a rímelt versike a kapzsiságról szóló mesében a szegény ember szájából. Mert minden jóból szeretnénk még sokkal többet. Apósom mesélte egyszer, hogy a barátja a következőképpen beszélt a feleségéről: „Tudod Ferikém, az én asszonyom olyan, hogyha keresnék egy szekér pénzt, egy hét után azt kérdezné: Nem lehetne kettővel?” Vajon mennyi az elég? Van határa az ember vágyainak? Olyan jó érzés kapni, célt érni, gazdagodni és nem szűkölködni. Minden jóból legalább három kell, mert annyi a „magyar igazság”, és azután jöhet a ráadás is. Sokszor telhetetlenül vágyunk mindarra, amit az élet nyújthat nekünk, de ez nem jó. Ez céltévesztés, mert nem érhetünk el mindent, amit szeretnénk, nem kaphatunk meg mindent, amire vágyunk. Nem is lenne hasznunkra. Könnyen úgy járhatunk, mint a mesebeli szeg
Értelmes élet "Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának." Efézus 5:15-20. A mai nap tízparancsolata: 1.) Élj tudatosan! 2.) Bölcsen használd fel és ne tékozold el bután életedet! 3.) Használd fel jól a rendelkezésedre álló időt! 4.) Figyelj, mi ma az Úr terve veled! 5.) Felejtsd el a bort, a feketekávét, a drogot – csak rosszra visz! 6.) Engedd Istennek, hogy betöltse életedet Szentlélekkel! 7.) Énekelj! 8.) Légy boldog! Ujjongj! 9.) Adj hálát mindenért! 10.) Mit tenne ma Jézus? Mennyivel értelmesebb lenne életünk, ha csak ezt a 10 egyszerű szabályt komolyan vennénk! Megpr
Bátran kérjünk! "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. " Máté evangéliuma 7:7 Volt egy ember, aki a Nagy Könyvnek abban a kis könyvében lett megörökítve, amelyet a legkevesebben olvasnak. Családfa családfa hátán, kimondhatatlanabbnál kimondhatatlanabb nevek - nem fogják a sorsunkat megváltoztatni. Azonban van egy név, aki kitűnik a sorból, mert volt egy imádsága. Nem hálaadás, nem dicsőítés, nem zsoltár-hangvétel, semmi olyan, amiről azt mondanánk, hogy szent. Bár különleges, mert egyszerű és egy kicsit talán önző is, de Isten nem tagadta meg, amit kért. Hősünk a Krónika első könyvében szerepel (4:9-10): "Jabéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jabécnak, mert ezt mondta: Bizony fájdalommal szültem őt! Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten,
A fenséges Isten lehajol „Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.” (Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. vers) Egyszer egy ember egy útépítésekkel teli útszakaszon ment keresztül. Figyelmetlenségében, és mert talán nem is volt megfelelően elkerítve, beleesett az egyik gödörbe. A gödör mély volt. Próbált kimászni, de sehogy sem sikerült. Hamar belátta segítségre lesz szüksége. Arra jött egy realista ember lenézett és azt mondta; - Igen, ez egy árok és te ott vagy az alján, én itt fenn. - és elsétált. Arra jött egy optimista ember lenézett és így szólt: - Ó semmi baj! Nézz felfelé! A felhők felett mindig süt a nap. Hidd el a te sorsod is jobbra fordul. - Majd ő is elment. Arra ment egy pesszimista, maga elé dörögte: - Nagy bajban vagy, de tudod, az igazi probléma, hogyha itt elkezdenek dolgozni,
Ima szüleimért „Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem.” Zsoltárok 27,10 A családommal szüleimnél töltöttük a szabadságunk egy részét. Több mint 500 kilométerre laktunk tőlük. Édesapám már gyenge volt, nehezen vette a levegőt, hamar kifulladt, de arra gondoltunk, hogy ez az öregséggel jár. Szerdán elindultunk haza, csütörtökön bevitte őt a mentő a kórházba. Pénteken édesanyám telefonált, hogy nagy baj van, az orvos szerint súlyos édesapám állapota. Szombaton mentem vissza meglátogatni a kórházba és vasárnap reggel kaptam a telefont, hogy édesapám meghalt, elhagyott. Ő elaludt egy rövid időre, de amikor Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik az ég felhőjében, akkor tudom, hogy ő is feltámad és újra találkozhatunk. Fájdalmas ez az elszakadás, elhagyás is, de még fájdalmasabb az amiről a zsoltáríró ír. Az atyai, anyai szeretet a legnagyobb ezen a földön, és mégis előfordul, hogy édesanyák szándékosan dobják el maguktól a gyermeküket. Gyakran megtörténik ez a g
A hit és Isten Igéje “A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” Rómaiakhoz írt levél 10:17 Sokszor nehezen dönt a mai ember, mi számára a fontosabb: a látható vagy a láthatatlan. A legtöbb reklámot a látható és megfogható dolgok kapják. Mégis, ahhoz hogy eladják őket csupa láthatatlan dologhoz kapcsolják őket: bizalomhoz, szerelemhez, reményhez. A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy a legfontosabb dolgok az életben a láthatatlanok. A hit is önmagában megfoghatatlan: igazából semmit sem ér. “Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jakab 2:26) Mégis, a legfontosabb összetevője az emberi életnek. Fontosabb még annál a valóságnál is, ami körülvesz bennünket. Mert bármennyire is megterhelő, gondokkal vagy félelmekkel terhes legyen is: a hit látja a lényeget, “mert hitben járunk, nem látásban”. Látja a gonoszság által elrontott világon túl Istent. Ahhoz pedig, hogy ezt megtegye, szüksége van egy ablakra Isten
Nem testvér ellen... "Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság ellen, amelyek mennyei magasságban vannak." Pál levele az efézusiakhoz 6:12 Ahogy felnősz, veled együtt változik körülötted a világ. Változik a baráti köröd, az ismerőseid köre, más embereket mondasz munkatársaknak, szomszédoknak, csapattársaknak. Nem tudod mindenkivel tartani a kapcsolatot, akivel valaha is összehozott az élet. Fájdalmas, ahogy fokozatosan megszakad a barátságok, és ezt a fájdalmat nem veszi el az, hogy közben újabb emberekkel ismerkedsz meg. Fáj, hogy akikkel régen összetartoztál, szinte észrevétlenül a feledés homálya burkolja be őket. Lehet, hogy a különböző közösségi oldalakon az ismerőseidként hozzád tartoznak, de már csak a "valahonnan ismerem" kategóriában gyarapítják a népességet. A kérdés az, hogyan váltál el ezekről az emberektől? Haragban vagy teljes békességben? Nem test és vér, nem testvér elle