Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 7, 2011

Inkább keress, mint aggodalmaskodj!

Kép
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja." Máté 6,33-34 Új fordítás Jézus tanácsa ez: Inkább keress, mint aggodalmaskodj! Miért? Mert az aggodalmaskodás bénít, passzivitásra nevel és így az élet ellensége. Ugyanakkor a keresés élénkít, aktivizál, visszahoz az életbe. Aki aggodalmaskodik, az sokszor otthon ül kétségbeesetten, fél a be nem következő, de valószínűsíthető rossztól. Érzékei tompulnak, nem látja meg a jót, csak az ellenkezőjére figyel. Számára minden nap borús. A kereső ember egészen más, számára az értékek fontosak, minden ami használ, vagy felhasználható valamire. Jézus szerint az ilyen emberek állnak közelebb Isten országához, mert ez az ország az, ami valós kincseket tartogat mindenki számára, de csak a keresők találják meg. Passzívan nem lehet megismerni Istent, nem lehet megtalálni a Hozzá vezető utat. Termész

Örök szeretet

Kép
„… örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” Jeremiás 31:3. Bizonyára hallottad már a reklám szövegét: „Mert megérdemlem!” Vajon Isten azért terjeszti ki rám szeretetteljes jóindulatát, jóságát, kedvességét, szívességét, mert megérdemlem? Aligha? Akkor miért takar be – mint egy esernyővel – az Ő kedvességével? Egyszerűen azért, mert Ő szeret engem! Szeret Téged! Nem úgy, mint ahogy te szereted a paprikás krumplit – azaz „erosz” szeretettel. Nem is úgy, ahogy egy ember szerethet egy barátot – azaz „fileo” szeretettel Hanem igazi Isteni szeretettel – azaz – „agapé” szeretettel. Úgy szeret, hogy nem vár érte viszonzást. Akkor is szeret, ha te nem szereted Őt. Úgy szeret, ahogy vagy, és nem azt mondja, hogy szeretlek, HA megváltozol! Ő szeretne ernyője – irgalmasságának, kedvességének, megbocsátásának ernyője alá vonni, és szeretné, ha Vele együtt ottmaradnál. Nem keresnél kibúvót, más utakat. Az Ő vágya, hogy ma föl

Jóval győzni meg a rosszat

Kép
"Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval." Pál levele a rómaiakhoz 12:21 Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban Töröld könnyed, gyűrd le fájdalmadat, te nem azért vagy, hogy odaragadj ügyhöz, multhoz, amely nem a tiéd, és dac poshasszon és keserüség. Kaptál ütleget, kaptál eleget (légy keresztyén s mondd: érdemelteket, s könnyűlsz tőle!)… Most ne vélt igazad emlegesd, s ne a hibát, a zavart (az benned is volt!): nézd a rétet, a nagy fényt, a Feltámadást!… Tavasza jött újra a földednek: nézd, a nép dolgozik, szépűl város és vidék: nem árt, hogy eltűnt sok gőg, régi copf, s jobb lesz a jó, ha te is akarod, ha igazán:… másét és magadét, úgy gyógyítod ama ezer sebét, ha az csordítja megnyugvó szived, ami sosem elég, a Szeretet!

Bűnvallás, imádság

Kép
„Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jakab apostol levele 5. fejezet 16. vers) A bűn kezelésével kapcsolatban, nagy általánosságban, két alapvető hozzáállást tapasztalhatunk. Vagy elbagatellizáljuk, megmagyarázzuk, vagy állandó önváddal sanyargatjuk magunkat. Bizony sokan Isten kegyelme és szeretete mögé bújva állítják, hogy az Örökkévaló úgyis ismeri gyenge emberi mivoltunkat, miért várná tehát el, hogy törekedjünk a bűntelenül élni. Imádkozunk és vezeklünk egy sort és ezáltal minden el van rendezve. És ott van a másik véglet, mikor egyes személyek olyannyira képtelenek megbocsátani maguknak, hogy minden hétköznapi ’tragédia’ okát saját bűneik következményeként állítják be, „ez miattam van” felkiáltással. Ám Isten Igéje más utat tár elénk. A bűn és annak megfelelő kezelését a bűneset történetétől az áldozati rendszeren keresztül a Jelenések könyvéig mindenhol fellelhetjük. A bűn, az I

Isten erős karja véd…

Kép
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ésaiás 41,10 Ne ámítsd magad testvérem, Isten megváltott gyermekei is itt élnek ezen a bűntől megrontott földön. Bennünk is feltámad a keserűség, szomorúság, félelem. Az elmúlt napokban több hívő keresztény keresett meg, hogy „Mi lesz velünk, ezentúl nem lesz egyházunk, nem gyűlhetünk össze gyülekezetünkben, üldözni fognak bennünket? Az első körben nem kerültünk be az államilag elismert egyházak közé és ez okozta a félelmet. A bibliai próféciákat ismerve én biztos vagyok benne, hogy ez még nem a „nagy nyomorúság”. Isten kezébe téve a saját és Egyházunk sorsát, Ő a legjobbat hozza ki ebből a helyzetből. Úgy hallottam, hogy a Bibliában 365 helyen van benne, hogy „ne félj” . Minden napra jut egy ilyen tartalmú igehely. Isten azt szeretné, hogy benne bízva előre és felfelé tekintsünk. Dániel félt az oroszlánok vermében? Mi vo

A hirtelen harag

Kép
„ Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. ” Prédikátor könyve 7:9 „Nyugalom!” Halljuk, mondjuk nem egyszer. De mi a baj a bosszankodással? Talán nem kellene szóvá tenni véleményünket, érzéseinket, ha valami olyan dolgot tapasztalunk, ami méltatlan, igazságtalan, felháborító? Érdekes, hogy amikor a Biblia a bosszankodásról beszél, több olyan példát említ, amikor valaki irigykedve tekint a másikra. Ne bosszankodjunk azon, hogy a gonoszoknak jól megy soruk. A tanítványok azon bosszankodnak, hogy egy asszony Jézusra pazarol egy igen drága kenetet. Isten népének ellensége azért bosszankodik, mert látják milyen áldás van rajtuk. Sokszor azért háborgunk magunkban, mert nem úgy működnek a dolgok, ahogy kellene, vagy ahogyan elképzeltük.   (Talán ma reggel többen azon bosszankodtatok, hogy miért nem került fel időben a mai bejegyzés… :)   ) Az életünk tele van ilyen és ehhez hasonló helyzetekkel. Lesz is bőven, mert egy tökéletlen világban él

Szeretlek!

Kép
„Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket.” Thesszalonikaiakhoz írt első levél 3:12 Szétnézel a világban, és igen, ez az, ami nagyon hiányzik. Házasságok szakadnak szét, gyerekek nőnek fel csonka, rendellenes családokban, helyes apa-, és anyakép nélkül, és ők is ezt örökíthetik tovább. Szeretet, igazi szeretet. Szeretet, ami nem kér, hanem ad; szeretet, ami türelmes, jóságos; ami nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Szeretet, ami nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Szeretet, ami soha el nem fogy. Megváltoztatni nem tudod a világot, de mégis tehetsz egy hihetetlenül fontos és lényeges lépést: Te kezdd el! Imádkozz a menny Istenéhez azért, hogy adjon igazi szeretetet a szívébe. Imádkozz azért, hogy megtanulhasd tőle a szeretet életét! Legyen ez a heted mottója, és szeress még jobban!