Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 21, 2022

Azt jelenti: Szeretlek

Kép
“Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.” Ézsaiás próféta könyve 1:19 Amikor a kisfiamra rászólok, ő sokszor csak annyit ért belőle, hogy megtiltok valamit neki, amit ő szeretne. A legtöbb esetben viszont az ő javát szolgálja a tiltás. A “ne ugrálj a kanapén” valójában azt jelenti “félek hogy leesel, és megütöd magad”. A “nem eszünk édességet ebéd előtt” annyit tesz “szeretném ha egészségesen táplálkoznál, hogy erős és egészséges felnőtt legyen belőled”. Persze egy két éves gyerek nem érti ezt, és nem is kell neki. Nekem is harminc év és két gyerek kellett, hogy megértsem ezeket a szabályokat. Isten sokszor úgy beszél velünk, mint egy apa a két éves gyerekéhez. Izrael népével is így tett. A nép még nem értette mi értelme a parancsolatoknak, a szabályoknak, csak a tiltást látták benne. Isten bármennyire is magyarázhatta volna nekik, hogy mi értelme az egésznek, számukra érthetetlen lett volna, mert akkori kultúrájuk, felfogásuk, ismereteik nem engedték volna meg, hog

A mestermű

Kép
 "A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt." Példabeszédek könyve 15. fejezet 1. vers Beszélni művészet. És most nem a szónoklatra gondolok, hanem a mindennapi kommunikációnkra. Talán mindannyiunkban ugyanazok a kérdések merülnek fel ezzel kapcsolatban. “Mikor kellene megszólalnom? Egyszerre mennyit beszéljek, hogy ne legyen túl sok, de túl kevés sem? Vajon a másik ugyanazt érti a szavaim alatt, mint én? Hogyan fogalmazzam meg a gondolataimat úgy, hogy lehetőleg ne bántsak meg senkit?” Ha a szóbeli kommunikáció minden buktatója egyszerre eszünkbe jutna, talán nem is mernénk többé megszólalni. De mégis beszélnünk kell. Beszélünk a családtagjainkkal, a szomszéddal, a bolti eladóval, a munkatársunkkal, a barátainkkal, és még sorolhatnám. Sőt, szükségünk is van a valódi emberi kommunikációra és kapcsolatokra. Akkor miért olyan nehéz mindez? Elsősorban a félelem miatt. Akárhányszor megszólalsz, veszélynek teszed ki legféltettebb kincsedet: a szíve

Szeretetben maradni

Kép
Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. János első levele 4:15-16 A ma terítékre kerülő két vers szorosan összefüggő gondolatmenetet alkot, és három részre osztható. Az első és harmadik részt ( "Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben; ... Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne." ) összeköti egy második, ami talán még a másik kettőnél is fontosabb ( "és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket" ) Egy keresztény szerző szerint a legtöbb vallás arra épül, hogy a törvény maradéktalan betartásával, a jó cselekedetekkel, a titkos igazság megismerésével, tehát valami elvégzésével méltóvá válhatsz az örök életre (vagy bizonyos esetben az örök elmúlásra, már ha ez a

Erő ígérete

Kép
  „ Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. ”   ( Ézsaiás könyve 40. fejezet 29. vers ) Jeruzsálemtől mintegy 20km-re nyugatra, Bet-Semes szomszédságában, lankás dombok ölelésében fekszik Cora jelentéktelen kis falucskája. Az Örökkévaló annak idején itt látogatta meg a Dán törzséből származó Manoaht és feleségét, egy fiút ígérve nekik, aki a nép bírájaként majd megszabadítja Izraelt a filiszteusoktól. Ez a megígért fiú volt Sámson, akit úgy ismerünk, mint a világ legerősebb emberét, aki a Biblia magányos Rambójaként puszta kézzel, netán egy szamár állkapoccsal veszi fel a küzdelmet az ellenséggel. Élettörténetét szemlélve azonban egy ellentmondásos és tragikus hithős képe bontakozik ki előttünk, mert bár „ Sámson testileg a föld legerősebb embere, de önuralomban, becsületességben és állhatatosságban a leggyengébbek egyike volt. Sokan helytelenül az erősen szenvedélyes embert nagy jellemnek tartják. Pedig valójában gyenge ember az, akit szenvedélye legyő

Neked mi a vágyad?

Kép
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt?” Zsoltárok könyve 42.fejezet 2-3.vers   Van egy érzés, amely utánozhatatlan, felülmúlhatatlan, egyedi, személyre szabott és ha szabad még nagyobb szavakkal élnem, pótolhatatlan. Ez az érzés a vágyakozás. Mindannyian rendelkezünk vágyakkal. Néhányan egy egzotikus utazásra vágynak, mások gazdagságra, megint mások   szép ruhákra vagy új házra és vannak, akik elfogadásra, békére, törődésre és szeretetre. Vágyunk tárgya épp oly’ változatos és sokszínű, mint mi emberek. Egy dolog van csupán, amely minden vágyra egyformán igaz: beteljesülése olyan boldogságot okoz, amely másban nem található meg. Isten pontosan így van velünk. Különös gondolat lehet, hogy Istennek vannak vágyai, de én hiszem, hogy nekünk azért lehetnek, mert Neki előbb volt. Ezt a gondolatot követve pedig majdnem biztos vagyok benne, hogy

Ez sem könnyű...

Kép
  " Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon." Ezékiel próféta könyve 34. fejezet 12. verse A pásztor a legelő közepén állt és azt sem tudta merre induljon. A nyájból szinte csak a sántákat látta, akik nem tudtak lépést tartani a többivel, de azoknak is leginkább csak a hátát. Átkozta magában a vihart, meg a kidőlt fát, ami a balesetet okozta. Amiatt kellett a szomszéd segítségére sietnie és mire végeztek, oda az állatsereg és mostmár ő került bajba. Rohant a tyúkól melletti tornáchoz a bicikliért. Pattant is rá és irány juhok után. Kettőt füttyentett és kutyái azonnal csatlakoztak hozzá. - Rigó! Kerülj eléje! - kiáltott az egyiknek. - Gyorsan, gyorsan! A fekete, okos szemű nőstény már loholt is. A tanonc meg utána. Rigó, a tapasztalt terelő már gazdája nézéséből, hangjából tudta, mit akart. Most ő is ére

A rózsaszín köd után

Kép
„Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret! Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izráelt. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” Zsoltárok könyve 147:1-3 Fel tudod magadban idézni, milyen volt szerelmesnek lenni? Amikor hevesebben vert a szíved már attól, hogy egy pillanatra megláttad őt. Amikor „véletlenül” egymás mellé ültetek le a baráti társaságban, amikor órákon keresztül tudtatok beszélni bármiről, és késő estig küldözgettétek egymásnak az üzeneteket. Amikor ólomlábakon vánszorgott minden egyes nap, amelyen nem tudtatok találkozni. Amikor csak a tökéleteset láttad benne, és lehoztátok egymásért a csillagokat is az égről. Amikor fájt a hiánya, és a túláradó öröm a viszontlátáskor. Ugye, milyen jó érzés? Nem tudom, hogy abból, amire visszaemlékeztél, lett-e komolyabb kapcsolat, esetleg házasság, de most képzeld el, hogy igen. A kapcsolat komolyra fordult, kimondtátok a boldogító igeneket, és már