Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 15, 2020

Megbízol benne?

Kép
“Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.” Rómabeliekhez írt levél 4. fejezet 20-21. verse Mindig azok a legjobb történetek, amikben azonosulni tudunk a szereplőkkel. Élvezzük, ha részesei lehetünk egy mesének. Ha nézzük a filmeket, azt keressük, hogy melyik karakter személyisége a legszimpatikusabb, vagy amelyik a legközelebb áll hozzánk. Többnyire neki szurkolunk. Azok a legjobb történetek, ahol teljesen bele tudjuk élni magunkat, mert megtaláljuk a hozzánk illő szereplőt. A Biblia történetei sokszor nagyon elrugaszkodottaknak tűnnek. Nehéz megtalálni a hozzánk illő hőst. Még jó, hogy az egész történetben benne vagyunk, és nem csak hogy beleillünk egy-egy szereplő történetébe, de nekünk szól az egész. Pál is erről beszél a Rómaiakhoz írt levelében. Úgy tűnik, mintha Pál elfelejtett volna egy-két részletet Ábrahám történetében. Elfelejtette, hogy Sára

Kipróbált hit

Kép
 " hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre " Péter első levele 1. fejezet 7. vers Az egyetlen dolog, ami miatt meglepő ez a mondat, hogy "Ami nem öl meg, az megerősít", a szerzője. Sokáig nem tudtam, hogy nem mástól származik, mint a híres filozófus Friedrich Nietzsche. Csakhogy Nietzsche szerint a részvét az, ami tönkreteszi az erős embert. Ugyanis az erős ember a magasztos céljai felé tartva az emberi szenvedés láttán elveszítheti kitartását, így képtelen elérni célját. Nos, így már nem is hangzik együttérző biztatásnak a mondat...          Péter apostol egy nagyon nehéz helyzetben írta a levelét, ahonnan a mai idézetünk származik. Olyan hívő embereknek írt, akik sok nehézséget és üldöztetést élnek éppen át. Így festi le a helyzetüket a negyedik fejezetben: "a szenvedés tüze miatt ... ne csodálkozzatok",

Isten nem személyválogató

Kép
"Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik." Az Apostolok Cselekedetei 10.fejezet 34-35. vers Black lives matter : a fekete életek számítanak. Péter eddig nem így gondolta. Úgy gondolta, hogy a Messiás, aki a zsidók közül támadt, csupán a zsidókért jött el a világra. Bizonyára nem érdekli Őt az etióp eunuch, aki után Fülöp futott, nem érdekli Őt a samáriai asszony, akivel Jézus ült a kút mellett. Sose értette, hogy a Mester miért beszél pogányokkal, és hogy a római századosnak is miért segített a krízisben. Ők mások, ők nem mi vagyunk, a Messiás pedig azért jött, hogy megváltsa az olyanokat, mint ő: a zsidókat. Hazafiasság, bajtársiasság; mindenkit azért mégsem szerethet ugyanannyira! De nem csak Péter gondolta így, nézz körül a világunkban! A világ minden részén, így hazánkban, sőt, a saját házunkban és fejünkben is az egész emberiség csupán ké

Az Úr megsegít

Kép
  " Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti." ( 34. Zsoltár 19. vers ) Amit kértek megtetted. Mindent beleadtál. Mások feladatait is örömmel vállaltad át. Legyőzted Góliátot és a hozzá hasonló filiszteus óriásokat. Tiszta szívből, teljes erőddel azon voltál, hogy a környezetedet és másokat szolgálj. S mindezért mi a fizetség? Akikkel jót tettél azok most beléd marnak, igaztalanul megvádolnak, sőt el akarnak pusztítani. A saját néped fordul ellened. Az ellenséghez menekülsz, de onnan is elzavarnak. Egyedül maradsz és… …és ilyenkor a legtöbb ember összeomlik, begubózik, depressziós lesz. Vagy hagyja, hogy szívében a keserűség gyűlöletté növekedjen és bosszút forral, agresszívvé válik. Jobb esetben Istenhez fordul, sírva könyörög, szabadulásért kiált. Ám Dávid valami mást tesz: Nem kér, hanem hálát ad. Ekkor születik meg ez a zsoltár, melyben az Örökkévalót dicséri. Bár még nem látja a megoldást, de tudja, hogy az Úr mindent javára ford

Ne engedj a félelmeidnek!

Kép
„Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.” Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 5.fejezet 24.vers     Nehéz időket élünk. Bármi is az, ami jelenleg a szívedet nyomja, nem erősebb Istennél, aki a világot és benne téged is megteremtett! Ezt sose feledd! Izrael népe egy hosszú időszak után végre megszabadult Egyiptomból. Igaz a fáraó nem engedte el őket olyan könnyen és miután megtudta, hogy a nép elszökött erős indulatok törtek fel benne Izrael iránt és katonáit nyomban utánuk küldte. Mózes és a nép elé egy hatalmas akadály került. Egy nagy víz tömeg, egy tenger állta útjukat. Isten látta, hogy a fáraó kiküldte hadseregét, hogy állítsák meg a népet és Izrael védelme érdekében az Úr angyala és a felhőoszlop, amely végig kísérte őket az útjukon mögéjük állt és ezzel láthatatlanná váltak az egyiptomiak szeme előtt. A felhő, amely addig a világosságot adta az éj sötétjében, most falként óvta Izrael népét és a két tábor közé helyezkedett. Ezután Mózes, a parancsnak en

Hűség mostanában

Kép
  "Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja." Pál második levele Timótheushoz 2 fejezet 13. vers Egyszer, jó pár évvel ezelőtt egy pártanácsadó képzésen hallottam valamit a hűséggel kapcsolatban, ami megfogott és azóta sem megy ki a fejemből. Valahogy így hangzott: "A hűség a horgony, ami a hajónkat a biztonságos kikötőben tartja, ha jön a vihar." Mert minden kísértés, ami hűségeskünk megszegésére csábít, ha engedünk neki, olyan pusztító hatással van ránk - addig féltve őrzött kapcsolatainkra - mint egy tornádó a közvetlen környezetére. Utána semmi sem lesz már olyan, mint azelőtt volt. Márpedig a család érték. A férj feleség, a párok szeretetteljes kapcsolata másokra is jótékony hatással van. Gyermekeik, barátaik, rokonaik, de még ismerőseik is részesülnek abból az áldásból, ami kettejük közösségéből fakad. Ezért mindig, amikor erre gondolok érzem és érteni is akarom, milyen fontos számomra, számunkra is a hűség. Pál barátjának, fiatal munk

De van Isten az égben...

Kép
„Dániel így válaszolt a királynak: A titkot, amelyre a király választ keres, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat.” Dániel könyve 2. fejezet 27-28 . vers Tele vagyunk kérdésekkel, kételyekkel, és szeretnénk tudni rájuk a választ. Szeretnénk? Akarjuk! Éget a vágy, a kétségbeesettség vagy a csalódás.  Választ keresünk olyan kérdésekre, amik mindannyiunkat nyugtalanítanak, például, hogy mikor és hogyan lesz már vége ennek az áldatlan állapotnak, ha egyáltalán vége lesz? És emellett ott lapulnak mindannyiunkban személyes életünk kudarcai, tragédiái vagy épp örömei adta kérdések. Miért? Mi történt? Hol, mikor és miért történt? Miért ő? Miért én? Miért igen és miért nem?  A mai reggeli ige arra hív minket, hogy a fókuszt helyezzük át a kérdésekről az Egyetlenre, Aki tudja a választ. Mert „van Isten a mennyben”, aki ismer minden részletet és rejtőzködő talányt, aki előtt nem csupa kérdőjel a vilá