Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 12, 2017

Alapkő

Kép
Énekeltek, dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izráel iránt. Az egész nép pedig nagy örömujjongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az ÚR házának az alapját. Ezsdrás 3,11 Az imaház alapkő letétele igen ünnepélyes esemény. Jelen van a polgármester, a pap, a gyülekezet, a meghívott vendégek, mindenki, aki számít és a szolgálattevők. Elkezdődik a program és meghallod a kórus énekét. Csilingelő hangok tökéletes tisztasággal és pontossággal hozzánk elénk a legszebb műveket. Nézed az arcokat, hallgatod a szólamok csodás összhangját és a szíved megtelik örömmel és hálával Isten iránt. Milyen sokat számít, hogy az énekesek hogyan végzik a dolgukat! Mindannyian láttunk már embereket unottan, fásultan énekelni. Hát nem egy szívderítő látvány. Nézem a boldog arcokat, hallom a szép muzsikát és azon gondolkodom, Mit tanít az alapkőletétel az igazi alapokról? Alap - Isten jó és örökké szeret minket. Alap - Az Istent dicsőítő szol

Jaj! A reumám!

Kép
Dicsőség Istennek! Pesszimista az egész világ! Mikor láttál utoljára felszabadultan boldog embert? Ha megkérdeztél valakit: Hogy vagy? - tíz közül hányan nem kezdtek el panaszkodni? Az időre? A reumára? A kevés nyugdíjra? A magas adókra? A szomszédra? Mintha ismeretlen fogalommá válna a szívből jövő nevetés, éppúgy, mint az őszinte, együtt érző sírás is. Mi aztán igazán kiegyensúlyozott nemzetté váltunk. Kiegyensúlyozottan pesszimista nemzetté. Dobogós helyen állunk. Ha végig olvasod a Bibliát, azt tapasztalod, hogy bár sok-sok esemény nem volt éppen jó, de szereplői, mégiscsak megtalálták a kiutat. Dávid elbukott, azonban Isten segítségével kilábalt, és máris kérte az Urat, hadd tanítsa a következő nemzedéket, nehogy ők is elbukjanak. A tanítványok aggódtak saját életük felől a háborgó tengeren, sőt, Mesterük is látszólag magukra hagyta őket, mégis kiálltak a nép elé, és beszéltek az ő csodálatos barátjukról, aki meghalt és feltámadott. Bizonyságtevésükre több ezren megtértek.

Istennek gondja van ránk

Kép
"Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is." Máté evangéliuma 6:28-29

A Megváltó születése

Kép
„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”   (Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. vers) Minden szülő legnagyobb dilemmája méltó és megfelelő nevet találni a leendő trónörökös számára. A választék nagy, így van min alkudozni, veszekedni az ősök nevének továbbvitelétől, történelmi személyek, mitológiai alakok, sztárok, szuperhősök nevéig, a fantáziának csak a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete szab határt. Kétezer éve sem lehetett ez másképp, persze akkor nem egy bizottság, hanem a társadalmi elvárás diktálta a normát. József és Mária esetében pedig minden elképzelésüket felülírta az isteni parancs: „nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” (Máté 1:21) Ma reggel elgondolkodtam, bár tudjuk, hogy akkortájt a Jézus egy szokványos név volt, de vajon eszébe jutott-e szüleine

Istentől ered a szeretet

Kép
„Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; ” János első levele 4. fejezet 7. verse Ma sokan vörös rózsával, apró ajándékokkal fejezik ki kedvesük iránti szeretetüket, elköteleződésüket. Tegyünk is meg mindent annak érdekében, hogy a szeretetünket a másik tudomására hozzuk. Az otthon is attól lesz kedves hely, ha szeretet lakozik abban. Az az otthon ahol szeretet van, kész arra, hogy a menny előképe lehessen. A szeretet megtisztítja a lelked.  A szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia és ez világítani fog, elnézi a hibát, és ami a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus ajándéka. A 16 éves Brooke Charlesworth 2014 szeptemberében kezeletlen, 1-es típusú cukorbetegség miatt lett rosszul, ami végül klinikai halálhoz és kómához vezetett. A lányt anyja vitte  a scunthorpe-i kórházba, miután eszméletlenül talált rá szobájában. Az orvosok később közölték vele, hogy Brooke szíve egy időre leállt, azóta pedig k

A szivárvány jele

Kép
És mondta az Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van: Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. Mózes 1. könyve 9:12-13 A szivárvány gyönyörű látványa mindenkit megragad. Impozáns, látványos, monumentális jelenség, amely kisgyermekre és felnőttre egyaránt hatással van. Miközben azonban csodáljuk, ritkán gondolunk bele, hogy a szépsége mellett jelentősége is van: ez Isten szövetségének a jele, bizonysága, amelyet közvetlenül az özönvíz után adott. Ma nehéz elképzelni, hogy mit jelenthetett ez akkor, ott, azoknak, akik a bárkában élték át az özönvizet. Amikor bementek a bárkába, akkor kiléptek egy világból, ami azután nyomtalanul eltűnt, majd amikor elhagyták a bárkát, egy lakatlan és "nyers " bolygó fogadta őket, ahol mindent előröl kellett felépíteniük úgy, hogy mindössze nyolcan voltak az eg

Csend legyen!

Kép
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.” Zsoltárok könyve 46:11 „Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.” (Prédikátor 3:7) Megvan az ideje annak, hogy nagy, kemény szavak hangozzanak el, megvan az ideje a prédikációknak, a csoportos eszmecseréknek, a kultúrált vitáknak, amikor mindenki bátran elmondhatja a véleményét, és a felek ezután is tisztelik majd egymást. Megvan az ideje annak, hogy kiáltsunk, ha kell hangosan, és ne fogjuk vissza félénken magunkat.  És megvan az ideje a csendnek. Az Istennel való kapcsolatban is. Megvan az ideje annak, hogy leülj egymagad a tó partjára, és érezd az Ő jelenlétét. Megvan az ideje annak, hogy csak hallgass előtte, és minden érzékszerveddel rá koncentrálj. Lehet, hogy beszélni fog hozzád, de lehet, hogy csak némán nézi veled a vizet, mert hidd el, ennek is megvan az ideje. Megvan az ideje annak, hogy félretedd az akaratodat, az elképzeléseidet, az