Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 24, 2016

Akár az ég

Kép
"URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég." Zsoltár 119,89 (MBT) Bár légszennyezéssel tönkretesszük a saját atmoszféránkat, bár az általunk kidobott űrszemét veszélyessé teheti a Föld közeli pályákat is az űrben, az általunk még be nem járt területek érintetlenek és változatlanok nagyon-nagyon régóta. A világmindenség szilárdan és érintetlenül létezik teremtésétől kezdve mostanáig. Isten bölcsen elzárt bennünket az el nem bukott világoktól. Elég csak arra gondolnod, hogy az általunk fejlesztett gépek közül csak pár éve hagyta el a naprendszerünket az egyik űrszonda (Voyager 1). Hol van ez ahhoz a távolsághoz képest, amit csak az első csillagig kellene megtennünk? (Proxima Centauri 4,22 fényév = 4,22 x  9,4605 billió km!) Tudósok szerint a Voyager 1  negyvenezer év múlva lépi át ennek a távolságnak a felét. Vagyis akkor lesz közelebb a másik csillaghoz, mint a mi napunkhoz. Bátran állíthatjuk hát, hogy a csillagok és velük együtt a világűrben található mind

A legnagyobb lúzer

Kép
Volt egy család, ahol már élt egy kisfiú és egy kislány a szüleivel. Egy napon érthetetlenül buta rendeletet adott ki a király. Nem tudom pontosan, de talán valahogy így hangzott: „Közhírré tétetik, hogy a mai naptól, azaz az Abib hónap első napjától kezdve, ha egy zsidó családba kisfiú születik, azt haladéktalanul meg kell ölni. Ellenkező esetben az egész család irtassék ki!” Amrám és Jokébed nagyon megszeppent. Az UH vizsgálat nem mutatta ki az egy hónap múlva születendő kisbaba nemét. Így aztán Jokébed végigimádkozta ezt az egész hónapot. „Istenem! Te olyan hatalmas vagy! Te bármit megtehetsz! Kérlek, ha véletlenül kisfiú lenne, ó Uram, őrizd meg őt! Tudom és hiszem, hogy akár még a nemét is meg tudod változtatni. Könyörgöm, őrizd meg őt!” Eljött a szülés ideje. Lélegzetvisszafojtva figyelték az eseményeket. Kisfiú! Legtöbb esetben ilyenkor mindenki örül, gratulál! De most? Sötét gondfelhők gyülekeztek Amrám homlokán. De a szeretet találékony. És a kis vesztes újszülö

Koldus és királyfi

Kép
„Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.” János evangéliuma 18:37 A helytartó patyolat tiszta tógában, büszkén áll az emelvényén, szembe vele pedig egy szegényes, piszkos ruhás, megviselt arcú férfi. Olyan ez, mintha Mark Twain Koldus és királyfi című regényéből látnánk egy jelenetet. Minden érzékszervünk azt súgja, hogy a helytartó a „király”, körülötte sürögnek a szolgák, mögötte vigyázzállásban a díszőrség, az ő szavát lesi az írnok, és úgy tűnik, teljesen ura a helyzetnek. Vele szemben azonban a „koldus”, akire mindenki csak megvetően néz, aki mögött nem áll senki, akinek a szavára semmit sem adnak, és akit hamarosan halálra ítélnek és kivégeznek. Ez a szerencsétlen „koldus” azonban azt állítja magáról, hogy ő „király”. Nos, ez éppen olyan nevetséges, mint mikor Twai

Nagy Orvos ígérete

Kép
„ És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód .” (Mózes második könyve 15. fejezet 26. vers) Nem tudom háztartási eszközök vásárlásakor ki az, aki alaposan áttanulmányozza a mellékelt használati útmutatót, amiből egyébként egyre kevesebb van, mert töltsd le a netről… Viszont, ha mégis ráveszi magát valaki és elolvassa (nagyítóval persze, mert apró betűs ), valószínűleg a fejét és a hasát fogja, hogy minek kell egy óvodás számára is teljesen evidens dolgokat leírni, mint pl. „a mosógép ajtajának becsukása előtt győződjön meg arról, nincs-e a keze a nyílásban”, vagy, hogy „a mikró nem alkalmas macska szárítására”, stb. S mondhatod, hát igen mindez az ostoba amerikaiak, meg a szőke nők miatt van, akiknek lassan azt is

Keresd az Urat!

Kép
"Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!" Krónikák első könyve 16. fejezet 11. verse Megszívlelendő tanács! Sokszor olyan érdekesen gondolkozunk. Önállóságra törekszünk akkor is, amikor Isten a legjobb tanácsadónk. Olyan tanácsadó, aki mindig a legjobbat szeretné neked! Ahelyett, hogy az Úrhoz folyamodnánk szüntelenül, ahelyett, hogy állandóan keressük Őt, inkább elbújunk előle. Milyen előnyünk származik belőle, ha Hozzá folyamadunk állandóan? Az embernek két választása: az egyik az, hogy megelégszik azzal, ami van, vagy elhatározza, hogy fejlődni fog. Megelégedettség: teljesen bibliai elv, ne akarjak többet attól, mint amennyit Isten adott nekem. Ezzel csak az az egy problémám van, hogy ezt szeretjük értelmezni a szellemi aktivitásunkra is. Elégedettek vagyunk az Úrral való kapcsolat egy bizonyos szintjére. Különböző szinteket határozhatnánk meg. Vannak emberek, akiknek elég csak annyi, hogy tudják, hogy Ő van, létez