Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 6, 2013

Jézus szolgálata

Kép
„ Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.” (Márk evangéliuma 10:45)      „A világ országaiban a társadalmi rang önfelmagasztalást jelent. A népről azt tartották, hogy csak az uralkodó osztályok jólétéért létezik. Befolyás, gazdagság, műveltség megannyi eszközt jelentettek a tömegek kézben tartására a vezetők érdekében. A felsőbb osztályok gondolkodtak, döntöttek, birtokoltak és uralkodtak, az alsóbbak pedig engedelmeskedtek és szolgáltak. A vallás - csakúgy, mint az összes többi dolog - a hatalom ügye volt. A néptől elvárták, hogy úgy higgyenek, éljenek, ahogyan feljebbvalóik diktálják. Az ember emberi jogát, hogy maga gondolkodjon és cselekedjen, egyáltalán nem ismerték el.      Krisztus más elvekre alapozta országát. Az embereket nem hatalomra, hanem szolgálatra hívta, az erősöket, hogy hordozzák a gyöngék fogyatékosságait. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség mind nagyobb köteleze

Jézus szavának megértése

Kép
„ Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallak Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek !” Máté 11:25. Megérthető Isten szava? -           Igen! Én megértettem – mondja Bözsi néni, aki négy elemit végzett. -           Ó kérem! A Bibliát csak a papok értik, hisz ők tanulták! -           A Biblia túl komplokált – mondja a gépészmérnök – és tervrajza fölé hajol. -           Igen! Én értem a Bibliát – mondja ragyogó szemekkel Jánoska, aki most lépett az általános iskola második osztályába. Mitől függ, hogy valaki érti, a másik meg nem érti? -           Az életkortól? -           Nem! Az idős is, a gyermek is megértheti. -           A nemtől? -           Nem! Férfiak, nők, fiuk, lányok egyformán megérthetik. -           A műveltségtől? -           Nem! Művelt és egyszerű ember is megértheti. Hát akkor mitől függ? 1.)     Attól, hogy tényleg szeretnéd-e megérteni Is

Az Úr csodái

Kép
"Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az ÚR tetteit, csodáit a mélységes tengeren." Zsoltárok könyve 107:23-24 Noé és nyolctagú családja megmenekültek. 120 évig készült, kőkemény fából, isteni tervek alapján a hajó. De mindez kevés volt önmagában egy világpusztulás esetén. Isten óvta a bárkát, a víznek a Föld arculatát átformáló ereje ellen. A bárka az egyetlen hajó a történelemben, amit nem azért építettek, hogy utazzanak vele valahova. A bárka nem közlekedési eszköz, hanem menedék volt. Nem tenger mellett, hanem a szárazföldön épült - a tenger jött oda, ahol a bárka állt. Noé nem akart utazni, mégis egy másik világban találta magát, amikor egy év után kijött a bárkából. A nagy csoda az, hogy Istennél - a végső leszámolás előtt - akkor is van kegyelem, amikor már elfogyott. A népek tengere már nehezebb falat. Isten kézben tartotta a víz munkáját az özönvízkor. De a nemzetek mozgásai - mint a háborgó tenger

Az igaz ember

Kép
„Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz.” (János első levele 3. fejezet 7. vers) Sátán egyik legnagyobb csalása, amivel a bennünk levő önzést simogatva még a ma hívő embereit is el tudja hitetni: Te vagy a jobb. Te vagy a szentebb. Adj hálát, hogy nem vagy olyan, mint egyéb emberek… Te hetente kétszer böjtölsz, dézsmát adsz mindenből, amit szerzel, nem késel az istentiszteletről, a te gyermekeid nem hangoskodnak a templomban… Másokkal ellentétben te igaz ember vagy. Igaz ember, aki nem árt senkinek, nem lop, nem öl… Nincs bűne és így nincs szüksége Megváltóra sem. Ezzel szemben a Biblia azt tanítja: „Különbek vagyunk-é? Semmiképpen nem. … nincsen csak egy igaz is; Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.” (Róm.3:9-12) S ha így van, kicsoda állhat meg Isten ítélőszéke előtt? Kicsoda

A szeretetet nem lehet kikényszeríteni

Kép
    „Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.”   Máté evangéliuma 13,24-25 A legtöbbet feltett kérdés Isten felé, hogy honnan ered a gonosz? Ha Isten a szerzője, akkor, hogyan lehet Ő a jóságos Isten? Ebben a példázatban Jézus nagyon egyszerűen, érthetően megválaszolja ezt a nehéz kérdést. A gonoszság eredetét nem Istennél kell keresni. Isten nem teremtett gonoszt. A világegyetem távlatában Isten ragyogó képességű lényeket teremtett. Ő szerette volna megosztani a szeretetét másokkal is, ezért angyaloknak adott életet. Ezeket a nagyszerű lényeket tökéletesnek teremtette meg. Isten tudta azt, hogy a szeretetet nem lehet kikényszeríteni, mert akkor az már nem a szeretet. Ezeket a lényeket szabad akarattal teremtette meg. Ha valakinek megadjuk ezt a szabadságot, akkor azt a kockázatot

Helyes vagy helytelen út

Kép
„ Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. ” Példabeszédek könyve 14:12 Nagyon találó a kép, mely életünket egy utazáshoz hasonlítja. „Úton vagyunk”, vagyis tartunk valahová, döntéseket hozunk, és egyszer csak valahová megérkezünk. Nem mindegy, hogy hová. Az Ördög mindig azon mesterkedett, hogy jól és biztonságban érezzük magunkat, miközben egyenesen a vesztünkbe sétálunk. „Mi rossz van abban…?” „Mi baj lehet belőle…?” „De hát mindenki (még akire felnézek is) ezt csinálja…” „Ha szeret az Isten, csak nem akarhat megfosztani ettől…” Hazugságok sokasága, melyekkel elhiteti velünk, hogy nem is olyan rossz az élet, amit mi élünk. Nem is rosszak azok a döntések, melyeket napról napra meghozunk. Nem is olyan nagy probléma az, ha a világot követjük Isten útja helyett… Csakhogy elfeledjük kivel van dolgunk. Jézus így figyelmeztet: (…)„Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor ha

„Mondd, te kit választanál?”

Kép
„Ekkor így szólt Józsué a néphez: Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt mondták: Tanúi vagyunk.” Józsué könyve 24:22 Jobbra vagy balra? Kenyér vagy zsemle? Húsos vagy vega? Hosszú vagy rövid? Kék vagy fekete? Igen vagy nem? Néha másodpercek töredéke alatt rávágod a választ, és már jön is a következő elágazás, ahol dönteni kell, máskor órák hosszat latolgatod az esélyeket. Minden nap folyamatosan mérlegre kell tenned, melyik a jobb, melyik éri meg, melyik a célravezető és te mit szeretnél. És döntesz jól vagy rosszul, a végén pedig talán tanulsz is belőle, vagy legközelebb újra beleesel ugyanabba a csapdába. Nap mint nap döntened kell arról is, kinek adod az első helyet az életedben. Akármennyire is bonyolultnak látszik a dolog, mégis csak ketten küzdenek ezért. Isten és a Rossz, és a döntés a te kezedben van. Engeded, hogy Isten gondviselése, bölcsessége győzzön, vagy beadod derekad a kísértésnek, és jársz tovább a m