Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 28, 2013

Isten szolgálatára szentelt élet

Kép
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12:1-2 MBT) Pál apostol könyörgő szavakkal fordul testvéreihez, és kérve kéri őket, hogy hozzanak döntést Isten mellett. Sok mindent már megismertek, tudnak Isten akarata felől, de a tudás, az ismeret nem minden. Szükség van döntésre is. A tudás és az ismeret csak akkor ér valamit, ha a gyakorlatba átültetjük, így termi meg ugyanis a gyümölcsét. A döntést mindenkinek egyedül kell meghoznia. Isten mindenben segít, de a döntés a mi kezünkben van. Az Úr nem tud helyettünk dönteni, ezt a lépést nekünk kell megtenni. A legbölcsebb istentisztelet, ha egész életünket az Úr szolgálatára adjuk át. Ez nem azt jelenti, hogy mindannyian lelkészek, papok vagy

Oltalom - menedék

Kép
„Aki az Urat féli, biztos oltalma van, és fiainak is menedékül lesz az.”  Példabeszédek 14:26. Gyermekkoromban egyik kedvenc énekem volt, amit itt most leírok. Ha nem ismered, akkor is megengedheted, hogy sorain keresztül megérintse szívedet az Úr. Mentsváram énnekem az Úr, A zord viharban sziklavár! Bár csapdos a hullám vadul, Ott szívem menhelyet talál. Refrén: Úgy, úgy bízom az Úrban, mentsváram Ő!           Mentsváram Ő, mentsváram Ő!           Ó, Jézusom, tebenned megnyugszom én,           Te zord viharban sziklavár! A nap hevétől oltalom, A zord viharban sziklavár! Éji homályban fénytorony, Ködoszlató meleg sugár. Refrén Szavától tenger csendesül, A zord viharban sziklavár! Lelkem e szirtre menekül. S nem érhet engem semmi kár! Refrén: Enyém vagy, én Üdvözítőm, Te zord viharban sziklavár! Tetőled jő hitem, erőm, S reám a Mennynek üdve vár! Refrén

Isten egyetemes igazsága

Kép
"Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek." Pál levele a rómaiakhoz 3:22 Isten igazsága az, hogy Ő igazságosan ítél.  Istennek joga és egyben kötelessége ítélkezni a világra embernek született nép felett. A bűn fertőző és halálba torkolló természetét nem lehet egy örökkévalóságon át tűrni, hanem véget kell neki vetni. Mint minden eljárás, ami csak egy kicsit is bonyolult, nem lehet egy pillanat alatt elintézni. A bűn történetének és igazságos elvarrásának ideje 7 ezer év - a bűn Földre való betörésétől kezdve a Sátán élete végéig nagyjából ennyi idő telik el.  Isten igazsága az, hogy nem tesz semmit olyan módon, ahogyan az csak Előtte nyilvánvaló és érthető.  Isten a bűn első csírájának a megjelenésekor teljesen világos volt, milyen következményekkel fog járni a bűn hatása. A 6+1 ezer éves bűntörténetet azért engedte meg Isten, mert az emberiség számára nem ilyen világos a bűn természete. Is

A hívők életmódja

Kép
„Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.” (Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezet 1. vers) Az egyház kialakulásának történelmét nézve, mindig szent irigység fog el, hogy néhány egyszerű fiatalember (halász, vámszedő, földműves, szabadságharcos) a Szentlélek vezetése melletti munkálkodása nyomán egy olyan keresztény egyház született, melynek voltak ugyan hiányosságai, de ezek eltörpültek az erények mellett. S a legnagyobb üldözések közepette is emberek ezrei fogalmazták meg: „nézzétek mennyire szeretik egymást!”. Az elpusztításukra való törekvés pedig a legnagyobb magvetésnek bizonyult, hiszen kitartásukat, reménységüket látva nem egyszer emberek ugráltak be az arénákba, „én is keresztény akarok lenni” felkiáltással. Ezzel szemben ma, bár nincs üldözés, mégis szégyen megvallani azt hogy hiszünk Istenben, hogy olvassuk a Bibliát, hogy lájkolunk vallásos oldalakat, stb. Mi ennek az oka? Hogy

Nőjetek fel végre

Kép
„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.”     1Timoteus 4:12. A Northland-i főiskola igazgatója John Tapene egy olyan bírótól származó idézetet ajánl mindenki számára, aki a fiatalok ügyeivel foglalkozik. “Mindig csak sírnak, hogy hova mehetnénk, mit csinálhatnánk? Azt mondom nektek: Menjetek haza, n yírjátok le a füvet, takarítsátok ki a szobátokat, tanuljatok meg főzni, tanuljatok, csináljátok meg a házi feladatotokat, aztán ha mindennel készen vagytok, fogjatok kezetekbe egy könyvet és olvassatok. A városotok nem tartozik nektek semmilyen szórakozási lehetőséggel, és a szüleiteknek sem feladata, hogy szórakoztassanak titeket. A világ sem tartozik nektek semmivel, ti tartozok neki. Ti tartozok neki, hogy az energiátok, időtök és a tehetségetek segítségével, jobb hellyé varázsoljátok. Máshogyan kifejezve: Nőjetek fel végre, hagyjátok abba a sírást, szálljatok k

Jézus csodája

Kép
„ Akkor Jézus megállt, és azt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál, kelj föl, hív téged! ” Márk evangéliuma 10:49 A vak Bartimeusról talán már hallottál. Valójában egy „senki” (Timeus fia), egy jelentéktelen vak koldus. Helyzete szó szerint „kilátástalan”. Egyetlen esélye Jézus volt, aki épp Jerikón haladt keresztül. Nyilván már hallott csodálatos gyógyításairól, és most vagy soha alapon elkezd kiabálni: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” – És Jézus megáll, hívja, meggyógyítja. A csoda nem csupán az, hogy valaki úja lát, hanem az is, hogy egy megterhelt, csődhelyzetben lévő ember kap egy új esélyt. Jézus hív, de nekünk is akarni kell a változást, és hinni a hatalmában! Komfort koldus (János 9:1-12) A világ formált koldussá koldulod a szeretetet könyörgöd a megértést s alamizsnával dobálnak a sajnálkozók de nem kell Jézus nem akarsz felállni. Nem akarsz látni. Vakságod kényelmes s hasznot hajt a fehér bot. Mit is kol

Még ott is

Kép
„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.” Zsoltárok könyve 23:4 Isten megvéd. Még ha sokszor úgy is látszik, nem a legjobban alakulnak a dolgok, Ő ott van melletted, és nem engedi, hogy nagyobb terhet kapjál, mint amit el tudsz viselni. Ő ismer igazán, tudja ki vagy, látja múltadat és jövődet, látja a teljes képet, amiből számodra csak egy halvány foszlány jelenti a valóságot. Ő tudja, mi van a színfalak mögött, és hidd el, a legjobbat akarja neked! Lehet, hogy most épp a halál árnyékának völgyén vezet keresztül utad. Lehet, hogy nem látod a következő lépés helyét, a köd eltakar előled mindent, és ijesztő, furcsa zajok morajlanak mindenfelől. De Ő veled megy ezen az úton, és megőriz téged. Lehet, hogy nem veszi el előled az akadályokat, de átsegít azokon. Lehet, hogy megenged túl súlyos dolgokat is, hogy történjenek veled, de nem hagy magadra, és kézen fogva vezet, szinte húz maga után a legsö