Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 17, 2013

Isten velünk van!

Kép
„Íme a szűz fogan méhében és szül fiat  és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Máté evangéliuma 1:23) Nagyszerű prófécia ez, amelyet Máté evangélista Ézsaiás 7:14-ből idéz. Ennek az igének kapcsán leggyakrabban arra gondolunk, hogy Jézusban maga Isten lett emberré. Valóban így történt, mert Mária, aki szűz volt, a Szentlélektől fogant és így szülte meg Jézust, akiben Isten hús-vér emberré lett. Rendkívül bátorító és vigasztaló, hogy így Jézus a saját bőrén érezhette, tapasztalhatta meg, hogy mit jelent embernek lenni. Ezek után azzal a bizonyossággal fordulhatunk hozzá, hogy Ő pontosan tudja, ismeri aggodalmainkat és küzdelmeinket, ugyanakkor az Ő birtokában van a megoldás és a hathatós segítség is. A Zsidókhoz írott levélben így olvashatjuk ezt: „Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek” (Zsidók 2:18). Ritkán gondolunk azonban arra, hogy a „velünk az Isten” kifejezés nem csak Jézus földre születés

"Én vagyok a Krisztus!"

Kép
„Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: „Én vagyok a Krisztus!” És sokakat megtévesztenek!” Máté 24:4-5. Pedig annyira valóságosnak tűnt! Olyan ’bibliai’ amit mondott! Szó szerint idézte a Bibliát! Külsőleg is épp úgy nézett ki, mint Krisztus – azokon a festményeken. Nem létezik, hogy csaló lenne! Olyan alázatos az arca. Meg szeretetteljes! Sőt még betegeket is tud gyógyítani. Kisugárzása van! Hányszor felléptek már ilyen hamis krisztusok a történelem folyamán, és még hányszor fogunk találkozni velük! Mit tehetünk? Becsaphatók, megtéveszthetők vagyunk! Vagy mégsem? Olvastam, hogy egy angliai pénzverdében fél éven át, napi nyolc órában tanítják a világ minden részéből ott tanuló gazdasági, pénzügyi szakembereket. Arra tanítják őket, hogy hogyan vegyék észre a hamis pénzt az igaziak között. Fél éven át egyetlen egyszer sem látnak hamis pénzt. Csak valódi dollárt, valódi fontot, valódi koronát… Fél

Csak Jézus

Kép
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” János evangéliuma 14:6 Jézus az út, az igazság és az élet. Ha nincs utad, rendeltetésed, amely szerint élned kell, hiába lenne örök életed, nem lenne értelme leélni. Ha van örök életed, de nem igazságban éled, megint csak kárbaveszett élet lenne. Kell az út, az igazság és az élet egyaránt. De mennyire sivár lenne az élet, ha ezek a nagyon fontos összetevők csak eszmék lennének és nem egy Halhatatlan Isteni Személy, Aki bár halhatatlan volt, mégis letette az életét értünk. Az Út, az Igazság és az Élet nem eszmék, amiért akár meg is lehetne halni, hanem Egy Személy, Aki Maga meghalt, hogy ez a három a miénk lehessen. Nem tudjuk felfogni, hogy milyen lehetett az a közelség, ami az Atya és Ádám között volt a bűneset előtt, amikor Isten személyesen látogatta meg az embert, hogy beszélgessenek. De milyen óriási lett a távolság kettejük között a bűneset után, amikor Isten saját Maga vez

Valós jutalom

Kép
„Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos.” (Példabeszédek könyve 11. fejezet 18. vers) Mikor egy-egy betegség kapcsán, a természet erői elleni tehetetlenség okán, vagy szeretteink sírjánál állva szembesülünk törékenységünkkel, ránk törhet a gondolat; Mi értelme, hogy itt élünk ezen a földön? Dolgozunk, robotolunk, de ahogy üres kézzel jöttünk, ugyanúgy üres kézzel megyünk el. S ha ennyire mulandó az élet, jobban át kéne gondolni mire mennyi időt és energiát használunk el. De hogyan tehetjük meg ezt? Ne menjünk ma iskolába? Hagyjuk ott a munkahelyünket és maradjunk itthon, egymással beszélgetni, Bibliát olvasni és imádkozni? Ne foglalkozzunk a földi dolgokkal, csak a mennyeiekkel? Mit jelent olyan fizetségért, olyan jutalomért dolgozni, olyan kincset gyűjteni, amit nem lopnak el, ami nem megy tönkre, nem romlik el, nem rozsdásodik, nem inflálódik? Egy asztalos így fogalmazta ezt meg; sokan azon fáradoznak, hogy napról na

Levághatod a gombot

Kép
„Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!    Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!”    Mikeás könyve 7:18 - 19 Vasárnap a fiatalok elmondták, hogy nekik mit jelent Jézus Krisztus. Egy ifjúsági táborban hallották, hogy a bűnt Jézus le tudja vágni, mint egy gombot. Ő képes megbocsátani a bűneinket.   Ezután ketten elsorolták azokat a mondatokat, amit táborban lévő fiatalok írtak Jézusról. Ő igazságos, szentséges, mindenható és elhangzottak nagyon egyedi megfogalmazások is. A szünetben valaki felháborodva mondta: „Hogy lehet ilyet tenni, a bűntől nem lehet ilyen könnyen megszabadulni, hogy levágom mint egy gombot ” . De igen meg lehet! A ma reggeli Igénk éppen ezt mondja. Sátán igyekszik a bűneinkkel megkötözni bennünket, de Isten „ megbocsátja a bűnt …. nem tartja harag

A hű szolga jutalma

Kép
„Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett háznépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál.  Bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölött gondviselővé teszi.” Máté evangéliuma 24:45-47 Középiskolás éveim alatt gyakran előfordult, hogy az oktatónk hosszabb-rövidebb időre magukra hagyott bennünket a tanműhelyben. Ma is nagyon jól emlékszem, hogy mi történt ilyenkor. Hiába volt kiadva a feladat, ez nem mindenkit érdekelt egyformán. A lusták elkezdtek lustálkodni, a vagányok vagánykodni, a viccesek viccelődni, a rendetlenek rendetlenkedni… a lelkiismeretesek pedig mindettől függetlenül tették a dolgukat. Általában ez volt a kisebbség. A helyzet akkor változott meg, mikor újra nyílt az ajtó. Akkor hirtelen mindenki úgy csinált, mintha tényleg a rábízott feladatot végezné. A mi Mesterünk is elment egy időre és feladatot bízott ránk. Senki nem tudja, meddig kell még rá vá

Megállni „az Emberfia előtt”

Kép
„Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.” Lukács evangéliuma 21:34-36 Belegondoltál már milyen lesz majd, amikor mindenkinek meg kell állnia Isten előtt? Milyen lesz majd életedben először belenézni a szemébe, és meghallani egyenesen hozzád intézett szavait? Milyen lesz majd először meglátni őt, akit csak elképzelni tudsz? Milyen lesz majd a tükör homályossága nélkül ismerni az Istent?  C. S. Lewis Narnia krónikáinak utolsó kötetében fantasztikus képet fest arról, hogy ő milyennek látja a végítéletet. A teremtett lényeknek mind Aslan elé kell állniuk, a szemébe kell nézniük, és eszerint dől el örök sorsuk. Akiknek szemében gyűlölet és rettegé