Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december 9, 2012

Mennyibe kerül?

Kép
„ Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. ” Efézus 5,15-16 A kérdések közül talán ez a leglényegretörőbb, leggyakorlatiasabb, amit felteszünk mostanában. Vagyis ez a lényeg. A választól függ, hogy mit lépünk. Sok ember jó sok pénzt hajlandó fizetni olyan tanácsokért, amik segítik őt az üzleti életben, megóvják a rossz lépésektől. Egyre népszerűbbek az életmódtanácsok is, hiszen kifizetődő hallgatni rájuk; és egyre több ember érdeklődik az életvezetési, szervezési útmutatók iránt. Kelendő lett a bölcsesség és nem is adják olcsón. Mivel világunk nagyon anyagiassá vált, azt gondoljuk, hogy ami ingyen van az már nem is értékes. Ez alatt konkrétan azt értjük, hogy amiért nem kell fizetnünk, az nem lehet igazán jó. De tévedünk, ha a Bibliáról van szó. Isten Igéjéhez bárki hozzáférhet, szinte ingyen. Mégis ezernyi könyv és hiteles író állítja milyen sok értékes

Isten nem személyválogató

Kép
„Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: "Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.” Apostolok cselekedetei 10:34-35. (Új prot.ford) Előfordult már veled, hogy valakit származása vagy bőrszíne alapján beskatulyáztál? Hát velem már sajnos előfordult ilyesmi. Néha aztán alaposan meglepődöm, hogy a számomra persona non grata, milyen sok értékkel bír, ami sok-sok emberben még nyomokban sem található. Milyen jó a mi Istenünk, hogy Ő nem személyválogató. Bármilyen nemzetiségű vagy, akármilyen a bőrszíned, bármilyen magas vagy alacsony az IQ-d – kedves vagy előtte. Feltéve, ha… tehát, azért van itt egy feltétel! Azaz kettő. -           Aki féli Őt. Ebben az esetben azt jelenti: aki respektálja, elfogadja, tekintélyként tiszteli, felnéz rá. -           Aki igazságot cselekszik. Azaz, aki igazságosan, méltányosan, és jogosan jár el – más szóval, önzetlenül, nem a maga ha

Bocsásd meg bűneimet!

Kép
„Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!” 25. Zsoltár 7. vers A megváltás tanítása oly egyszerű, és egyben oly bonyolult. Miért? Mert jelenlegi szellemi kapacitásunk szerint annyira érthetetlen és hihetetlen, sőt igazságtalan, hogy egy ártatlan szenvedjen a bűnösök miatt. No persze vannak, akik egyáltalán nem tőrödnek ezzel a kérdéssel, mert önmagukat igaznak tartják, „nem ölök, nem lopok, nem csalok, miért mondják, hogy bűnös vagyok?” Sajnos a bűn rendezésének Bibliai tanítása mára a kereszténységen belül is felhígult emberi vélekedésekkel. így sokszor két véglet között ingadozik a bűnhöz való viszonyulásunk. Egyrészt az ’olcsó kegyelem’ elve szerint, mindegy hogyan élünk, mit teszünk, Isten a végén úgyis mindent megbocsát. Másrészt vannak, akik azt mondják, Isten kegyelmét ki kell érdemelni, a bűnöket csak a vezeklés útján bocsátja meg az Úr. Dávid Zsoltára bemutatja számunkra, hog

A töviskoronás király

Kép
 „Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: „Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!” Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva:„Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla.”                                                   János evangéliuma 12,12-16 A keresztény világ ünnepel. Advent ünnepe van és nekem, adventista lelkipásztornak ilyenkor kell, hogy legyen mondanivalóm. Advent, eljövetelt jelent, várjuk vissza Királyunkat, Jézus Krisztust. Nem a kisgyermek Jézuskát várjuk, hanem azt a Krisztust, aki dicsőségben meg fog jelenni másodszor, és elvisz magához. Jeruzsálemben is ünnep volt, páskaünnepre készültek. Ilyenkor nagyon sok ember meglátogatta a szent

Örökkévaló szeretet

Kép
„ A messzeségből is megjelent nekem az ÚR: örök szeretettel szeretlek, azért vonzottalak kegyelmemmel .” Jeremiás könyve 31:3 Izrael népe fogságban van. A foglyokat elhurcolták, otthonuktól, templomuktól távol vannak. Talán csak a szívük vonzza őket haza, vissza mindahhoz, amit Istentől kaptak. A legnagyobb baj mégsem ez volt, hanem az, hogy újra és újra eltávolodtak Istenüktől, és más bálvány-isteneknél kerestek menedéket. Isten mégsem feledkezett meg róluk és ígéretéről. Hazavitte őket. Ahogy az idő halad, mi is egyre távolabb kerülünk Istenünktől. A gonoszság, a szeretetlenség, a közönyösség egyre nagyobb méreteket ölt. Már-már úgy tűnik magunkra maradtunk, és csak idő kérdése, hogy soha nem látott tragédiák józanítsák ki kábult világunkat. A korábban szégyenletes bűnök ma már teljesen „normálisak”. Az értékek helyére az érdekek kerültek, és közben lázasan keressük a menekülő utakat, hogy túléljük valahogy. De ahogy annak idején az Úr a fogságban lévő népét is megk

Aki keres...

Kép
„Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét.” Hóseás könyve 10:12 Ma van itt az ideje, barátom! Ma van itt az ideje annak, hogy keress, áss, szánts, kutass az igazi kincs után. Ma van az ideje, hogy vess igazságot, vess reményt, bizalmat, és várd, mi is nő ki majd belőle. Ma még megteheted. A ma, és csak a ma a tiéd.  Év vége felé közeledve unos-untalan számadásba botlasz. Magad előtt pörgeted az elmúlt évet, a sikereket, kudarcokat, csalódásokat. Ahogy gyújtod egyik gyertyát a másik után, és emlékezel egy-egy fájó eseményre, szívedben egyre csak nő a vágy, hogy megtaláld végre, amit oly régóta keresel, ami egyszer talán a tiéd volt, de egy költözés során már nem is tudod, hová dobozoltad el.  Valaha megvolt, de annyi minden történt azóta, annyi minden megváltozott. Most pedig végre igazán érzed a szükségét, hogy újra megtaláld. Megtalá