Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 30, 2011

Mi a fontosabb?

Kép
„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled.” 5 Mózes 31,6 Életünk válaszútjai során többször is találkozunk ezzel a kérdéssel. A játszótér mellett figyeltem a kisfiát biciklizni tanító apukát. A gyermek egyre ügyesebben tartotta az egyensúlyát és a szülő tekintete vegyes érzelmeket tükrözött. A büszkeség és a féltés keveredett egymással. A – „Milyen ügyes!” – és az – „El ne essen, ne legyen semmi baj!” – érzése. Mi a fontosabb? Elengedni vagy megóvni? Az uszodában a gyerekek úszni tanultak. A nebulók bátran lubickoltak az edző bácsi közelében, aki most először adta ki a következő utasítást: - Lássam, mit tanultatok! Most mindenki önállóan elúszik a medence végéig, ott kimászik a szélére és lassan visszasétál hozzam. Na, indulás! A kicsik közül ki bátrabban, ki félénkebben fogott neki a végrehajtásnak. Mi a fontosabb? „Menjek, vagy maradjak?” – gondolhatták. „Még so

A kereszt hordozása

Kép
„ Ezután mindannyiukhoz szólva ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, annak meg kell tagadnia önmagát. Naponta föl kell vennie a keresztjét és követnie kell engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. De aki értem elveszíti az életét, az megmenti azt. Mert mit ér az, ha az ember az egész világot megnyeri, önmaga azonban elpusztul vagy elveszik? Mert aki szégyell engem és a szavaimat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya, és a szent angyalok dicsőségében” Lukács 9:23-26. Kulcsszavak: Önmegtagadás, keresztfelvétel, ha menti – elveszíti, ha elveszíti – megmenti, elpusztul, elveszik, szégyell Vajon mi lehet ma reggel ebben a szakaszban az evangélium, az örömhír, ami neked és nekem örömöt hoz életembe? 1.) Az első, hogy ez egy recept – magától Jézustól. Szeretnél követni? – kérdi. Jó! Akkor légy önmegtagadó! Ez meg mit jelent, Uram? – kérdezheted. Hát csupán csak annyit, hogy tegyél az első helyre életedben. Ne a te – saját s

Szabadíts meg, Uram!

Kép
"Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek." Jeremiás próféta könyve 17:14 Ezékiás meggyógyult, mert Istentől kért segítséget. Noé megszabadult, mert Isten óvta. Ahazjá nem gyógyult meg, mert Baálzebúbot kérdezte betegsége kimeneteléről. Dávid megszabadult, mert nem a maga erejéből akart győzni, mint katona, hanem Isten felkentjeként cselekedett. Péter anyósa meggyógyult, mert Jézus meggyógyította. A gadarai megszállottak megszabadultak, mert Jézus Úr a démonok felett is! A gazdag ifjú nem gyógyult meg a gazdagsághoz fűzött viszonya tekintetében, mert a földi hívogatóbb volt az örök életnél. Júdás nem szabadult meg a bűne terhétől, mert a bűn következményét, de nem a maga romlottságát bánta meg. Az igazi szabadulás és gyógyulás Istentől származik, de érdemes-e mindenáron meggyógyulni akkor is, ha Isten éppen nem a gyógyulást szánta nekünk? Isten mindig meg akar gyógyítani, de nem biztos, hogy azt ezen a Földön adja nekünk

A szülők tisztelete

Kép
„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.” (Mózes második könyve 20. fejezet 12. vers) Társadalmunk válságos állapotát jól jelzi erkölcsi értékeink válsága, mely leginkább társas kapcsolataink torzulásában mutatkozik meg. Ezen kapcsolatok közül mindannyiunk életében különösen kiemelt helyet foglal el a család. Sajnos, láthatjuk, milyen messze kerültünk attól Isten által tervezett szeretetközösségtől, melyet a családnak jelentenie kéne. Férj és feleség külön él. Válás. Csonka családban felnövő gyermekek. Házasságon belüli erőszak. Félelem. Bizalmatlanság. Szemünk láttára teljesedik: amit a gyermekeknek kell átélni: „Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is” (Luk.21:16) Illetve, amit a szülők és nagyszülők tapasztalnak: „Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek.” (2Tim.3:2) Milyen szomorú, átélni a megbecsülés elhalványulását és eltűnését. Gyerm

Bizalompróba

Kép
„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!”     Jeremiás 17,5 Tegnap sokan megdöbbentünk a hír hallatán, meghalt Albert Flórián az egyetlen aranylabdás magyar labdarúgó.   Amikor gyerekként kergettük a labdát, sokunknak ő volt a példakép. Elképzelni sem tudtuk, hogy ő is meghallhat. Ő volt a labdarúgás Császára. Az elmúlt napokban sokan kilátogattunk a temetőkbe meghalt szeretteinkhez és ott a sírnál rádöbbenhettünk mennyi is egy ember élete. Holt, volt, nincs – ahogy a költő mondaná. Akiket szerettünk nincs többé, itt hagyott, elment tőlünk. Akikben bíztunk azokat elragadta a halál.   Szeretnéd egy olyan valaki barátságát, aki örökké veled van, akivel nem történhet meg, hogy elhagy? Akivel megoszthatod gondjaidat, problémáidat? Milyennek kell lenni egy ilyen Valakinek?     Egy biztos, örökké kell, hogy éljen! Én egy ilyen személyt ismerek, aki, ha sírba is kerül

Nyugodtan várni az Úr tetteit

Kép
" Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az ÚR. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az ÚR! " Krónikák 2. könyve 20:17 Talán nem vagy a csatamezőn, de érezheted úgy, hogy körülvesz az ellenség, és ötleted sincs, hogyan oldd meg a helyzetet. Az ellenség nem feltétlenül gonosz emberek sokasága, nem is minden esetben látható dolgokról van szó, de érzed a veszélyt, és érzed a magad tehetetlenségét. Amikor látjuk az ellenség túlerejét, nehéz meghallani azt, hogy "ne félj, és ne rettegj". Mi okunk lenne a nyugalomra? Mi változtatna a reménytelen helyzeten? Csak állj meg, és nézd Isten szabadítását! Micsoda vakmerőség, micsoda vakság! Vagy inkább: mekkora bizalom!? A Biblia nagyon sokszor úgy hogy megoldást a leglehetetlenebb helyzetekben is, hogy azt mondja: "veled lesz Úr." Mózes aggodalmaskodott küldetése miatt, erre Isten a

Mondd, hogy elég...

Kép
„Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!” Példabeszédek könyve 30:8-9 Mondd, milyen lenne a világ, ha megtanulnánk kimondani a szót: elég. Ha a „még többet” helyett csak annyi hagyná el szánkat: köszönöm, elég. Ha mindenki csak annyit venne és annyit enne, amennyire szüksége van. Ha nem halmoznánk értelmetlenül, ha megtanulnánk egyszerűbben élni. A világ fél. Válság van mindenfelé. Pénzintézetek dőlnek be, emberek ezrei válnak egyik percről a másikra munkanélkülivé, otthontalanná, reményvesztetté. Mindenki kiált a szegénység ellen, és ha imádkozik, ezt megemlíti: Uram, ne adj nekem szegénységet. És vajon mennyi fohászt küldünk a gazdagság ellen? Inkább a lottó ötösöket és hatosokat foglaljuk imába, semhogy azt, „Ne adj nekem gazdaságot!” Isten ma reggel azt kéri tőled, tan