Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 18, 2016

Mindig hiteles

Kép
"Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is." 2Korinthus 8,21 Mondhatjuk úgy is: Légy mindig hiteles!  A tisztesség: ragaszkodás a becsületes elvekhez; erkölcsös viselkedés; tiszteletre méltó állapot; tiszteletadás; magas pozíció. - írják a szótárak. Becsületes ember az, aki ragaszkodik az elveihez minden körülmények között. Az, aki a kísértő körülményekben is képes mindig erkölcsös választ adni saját kihívásaira. Mert az ilyen ember tiszteletre méltó, hiszen maga is mélységesen tiszteli a másikban az embert, annak méltóságától vagy méltatlanságától függetlenül; csupán önmagáért. De mit ért Pál az alatt, hogy nekünk erről gondoskodnunk kell nem csak az Isten, hanem az emberek előtt is? Való igaz: "Isten szeme mindent lát." De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az emberek könnyen megzavarhatók, becsaphatók. A látszattal sokan visszaélnek. Viszonylag ritkán tapasztaljuk, hogy a Magasságos büntetése azonnal les

Minél kisebb, annál hatalmasabb!

Kép
Mármint az énem. Minél kisebb, minél kevésbé vagyok fontos a magam szemében, minél kevesebbre tartom magamat, Ő annál hatalmasabb. Ha az énem óriási, nem tud velem mit kezdeni. Ha én vagyok a magam számára a legfontosabb, Ő szerényen a háttérbe vonul. Ha folyton a magam jóságát, fontosságát, pótolhatatlanságát hangoztatom, akkor engedi, hogy fürödjek a magam kreálta hírnévben. Erre jött rá Pál apostol is. Azt mondta: lehetek beteg, szerencsétlen, nyomorult, de ha Ő velem van, akkor gazdag vagyok. Akkor erős vagyok. Érhet bántalmazás, Vele a teher elviselhetőbb. Lehetek erőtlen, de az Ő ereje elég nekem. Bőségesen elég. Rájött, hogy minél inkább háttérbe vonul, annál inkább megdicsőül Krisztus. Ezt írta: „Legszívesebben azért az én erőtlenségemmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzon bennem. Gyönyörködöm az erőtlenségben, bántalmazásban, nyomorúságban, üldözésben és szorongattatásban a Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős!”  2Korintus 12:9-10. Ne e

"Ismer és olvas minden ember"

Kép
„A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira.” Pál második levele a Korinthusiaknak 3:2-3 A járőr kocsi lassan gurult előre, mikor az egyik rendőr egy goromba autóvezető hölgyre lett figyelmes. Az asszony szemmel láthatóan nagyon ideges volt. Hangosan kiabált, és a lassabban totyogó járművek sofőrjeinek durván bemutatott. A járőr kocsi egy darabig tisztes távolságból követte a szemtelen hölgyet, majd bekapcsolva szirénáját, félreállította az autóst. Az asszony igencsak megijedt, amikor a visszapillantó tükörben megpillantotta a rendőrautóból élesre töltött fegyverrel kiszálló zsarukat. – Szálljon ki a kocsiból, és helyezze a kezét a motorháztetőre! – kiáltott a rendőr. Az asszony sietve engedelmeskedett. Míg az egyik rendőr folyamatosan

Íránytű és térkép

Kép
„ (Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmagoknak törvényük: Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.) ” (Rómabeliekhez írt levél 2. fejezet 14-15.vers) A bűneset után, mielőtt Ádám és Éva átlépte volna az Édenkert kapuját, a Teremtő egy különös dolgot ajándékozott nekik. Egy belső ’szerkezetet’, ami honvágyat ébreszt bennük és segíti őket hazatalálni, bármennyire is eltávolodnának. Ez a különleges „szerkezet”, a lelkiismeret, mint egy belső iránytű, mely mindannyiunkban ott működik, kinél gyakrabban, kinél ritkábban bekapcsol és felébreszti bennünk az elvesztett Éden utáni vágyat. Ahogy, azt az Ősevan

A lámpás

Kép
„A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. ” Lukács evangéliuma 11. fejezet 34. verse Egy előadásra készülve bukkantam rá a városi közvilágításnak a történetére. Érdeklődve olvastam, hogy míg Franciaországban 1558-ban megvalósították az első utcai közvilágítást, Magyarországnak ekkor a legnagyobb problémája a török uralom volt, úgyhogy nem igazán ezen gondolkoztak az emberek. Az első villamos energiával működtetett lámpákat 1880-ban a New- York-i Broadway-on gyújtották meg 1880-ban. Magyarország erre már hamar reagált, és egy évvel később Budapesten is működtek villamos lámpák. Érdekes, hogy komolyabb városi közvilágítás kiépítésére csak 1909-ben határozta el magát a Fővárosi Tanács. Városi közvilágítás 1884-re Temesvárott valósult meg. Milyen fontos is a fényforrás. Amíg nem volt fény, ami megvilágítsa az utat, addig azok az emberek, akik naplemente után próbáltak hazabotorkálni a Hold fénye mellett, rettegv

Azonnal...

Kép
"Jézus pedig azonnal kinyújtva kezét, megragadta őt, és mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Máté 14.31   Hányszor mondtuk szüleinknek vagy hallottuk gyermekeinktől: "mindjárt". Ami azt jelentette: "várj, még nem most". Időnként pedig a "mindjárt"-ból soha lett. Ezért is mondjuk néha egymásnak: "nem mindjárt, MOST!"... Ebben a szakaszban (Máté 14.22-33) háromszor találkozunk az "azonnal" kifejezéssel. Amikor a tanítványok és a tömeg lelkesen királlyá akarták Jézust tenni, akkor ő azonnal elküldte a tanítványait a Galileai-tó túlsó partjára és elbocsátotta a sokaságot. Talán a tanítványok nem kerülnek bele az éjszakai, embert próbáló viharba, ha késedelem nélkül "azonnal" engedelmeskednek... Másodszor akkor olvassuk ezt a szót a történetben, amikor a tanítványok kétségbe esve küszködnek a viharban, és egyszer csak látnak valami furcsát és ijesztőt: mintha valaki közeledne feléjük a háborgó víze

Mondd, miért teszed?

Kép
„Szeretett testvéreim, ti mindig engedelmesek voltatok, amikor közöttetek éltem. Most, hogy távol vagyok, még fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Tegyétek teljessé, és biztossá a megmeneküléseteket! Mindezt pedig Isten iránti teljes tisztelettel, sőt istenfélelemmel vigyétek véghez! Hiszen maga Isten az, aki bennetek munkálkodik. Segít benneteket, hogy akarjátok azt tenni, ami Istennek örömet szerez. Ő ad hozzá erőt, hogy valóban meg is tudjátok tenni ezeket.” Pál levele a filippiekhez 2:12-13 (Egyszerű fordítás) Biztosan te is tettél már meg számos olyan dolgot, ami nem jött volna tőled természetesen azért, mert valakinek örömet akartál okozni, tetszeni akartál neki, vagy esetleg a megfelelés vezérelt. Meghallgattál kedvességből néhány zeneszámot azokból, melyek Valakinek tetszettek, pedig neked nagyon nem passzolt az ízlésvilágodhoz.  Elolvastál pár könyvet azok közül, amiket ajánlott, hogy még több legyen a közös témátok, és a végén pedig meg is szeretted őket. Vagy megt