Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 1, 2015

Út Istenhez

Kép
"Megkeresni hagytam magamat azoktól, akik nem is kérdeztek. Megtaláltattam magamat azokkal, akik nem is kerestek. Ezt mondtam: Itt vagyok, itt vagyok a népnek, amely nem a nevemről neveztetett." Ézsaiás 65,1 Istentelen családban nőtt fel, apja sokat káromkodott, minden rosszért, ami érte őket a fentieket okolta. A fiúnak mégis fájt minden csúnya szó. Bántotta érzékeny lelkét, mert belül érezte, nem helyes. Bár tiltották, szeretett titokban a templomba menni, főleg nyáron élvezte a szent hely csendes hűvösét. Figyelte az imádkozókat, akik térdelve, áhítattal fordultak a szép arcú "istenke" és édesanyja felé. Alaposan megnézte, hogy járnak összetett két kezükben az olvasó gyöngyszemei, miközben ajkuk hangot ki nem adva mozog. Furcsállta, maga inkább kint, az erőben, amikor egyedül volt, csak akkor beszélt. Mivel az írott ájtatosságokat nem ismerte, inkább maga szólt a saját hangján. Elmondta az égnek, ha örült; a fűnek, ha szomorú volt, de tudta, leginkább

Fél lábbal itt - fél lábbal ott

Kép
"Illés odament az egész sokasághoz, és azt mondta: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. De nem felelt neki a nép még csak egy szót sem.”   1Királyok 18:21. Ma reggel megütötte fülemet ez a szó: ’sántikáltok’. Tudom, az akkori Baál kultusz istentiszteleti része volt, hogy vagdosták magukat, miközben fél-lábon ugráltak, de most nem erre gondolok. Tudod milyen az, amikor valaki fél lábbal itt van, fél lábbal meg máshol? Képzeld csak el egy családban a kicsapongó férjet. Fél lábbal még itt van, hisz mosnak, vasalnak rá, de fél lábbal már a barátnőjénél, aki elhalmozza őt mindenféle énjét erősítő szavakkal. Vagy amikor valaki fél lábbal a gyülekezetben van, fél lábbal meg a disco-ban. Fél lábbal Istennek szolgál, fél lábbal meg valaki egészen másnak. Tudod mi lesz ennek a vége? Vagy összeomlik, vagy elveszíti identitását, vagy a tükör elé áll és azt mondja: Egész életemben alakoskodtam, bolond voltam. Hova is tartozom

Öröm a hívő gyermekek miatt

Kép
"Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az Atyától." János apostol 2. levele, 4. vers Fiúnk egy éves és egy napos volt, mikor kapaszkodás nélkül átment az ágytól a polcig. Micsoda öröm volt. Utána feleségemmel egymással szemben leültünk a szőnyegre, és fiúnknak át kellett szaladnia egyikünktől a másikig. Elég közel ültünk egymáshoz ahhoz, hogy ha elvesztené az egyensúlyát, valamelyikünk el tudja kapni. Még fotón is megörökítettük ezeket az első derűs lépéseket. A játékot ő is nagyon élvezte. Boldog nevetéssel jutalmazott minden egyes sikeres megérkezést. Nagyszerű élmény volt mindhármunk számára.  (Ma már némileg módosult a helyzet. Most már annak is örülünk, ha nem szaladgál annyit, hanem nyugodtan leül egy helyre.) Épp ilyen öröm gyermekeink hitbeli tipegése is. Ebben is álljunk ott mögötte, hogy elkaphassuk, ha elvesztené lelki egyensúlyát. Fontosak a közös imák, közös éneklé

Megadni, ami jogos

Kép
„Ő pedig monda nékik: Adjátok meg azért ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek.” (Lukács evangéliuma 20. fejezet 25. vers) Megadni, ami jogos – nem is olyan egyszerű ez a kérdés ma sem, hiszen mi az, mennyi az, ami még jogos és mi vagy mennyi, ami már jogtalan? Mert, ahogy általában megfogalmazzuk: jogtalan, ha önkényesen elveszik azt, amiért megdolgoztunk, és jogos, ha olyanról van szó, melyért cserébe közvetlen, vagy közvetett módon valamiféle szolgáltatást kapunk. Persze vannak, akik ez utóbbit /víz, gáz, villany, egészségügyi, stb. szolgáltatás/ is jogtalannak érzik, azt hangoztatva, hogy az nekik alanyi jogon jár. S mielőtt elkezdenénk számolgatni, kinek, melyik szolgáltatónak, melyik mai császárnak mennyi is jár, nézzük Jézus felszólításának másik felét, feltéve a fontosabb kérdést: Mi az, ami az Istennek jár? Mi az és mennyi az, ami nemcsak a hit, hanem a jog szerint is Őt illetné meg? Mennyi a jogos, ha arra gondolsz; létezel, h

Szeretet, igazság, békesség, hűség

Kép
"Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből." 85. zsoltár 10-12. verse Az amerikai siker produkciókban az utolsó öt percben születik meg a megoldás. Jön a főhős, és egy csodaképességével megmenti a világot a biztos pusztulástól. A gonoszok, akik a föld pusztulását akarták elpusztulnak, az ártatlanok pedig megmenekülnek, és éljenzik, a megmentőjüket. Gyakran érezzük, úgy hogy rabságban élünk? Ha igen, akkor milyen szabadítást várunk és kitől? Az aktuális ország elnöktől? Vagy az ellenzéktől? Vagy egy különleges képességekkel megáldott egyéntől? Egyedül csak Jézus Krisztus alkalmas arra, hogy megmentsen bennünket. Nem kell tudósnak sem lennünk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a Föld a vesztébe rohan. Olyan fogalmakat olvashatunk itt, mint a szeretet , a hűség , a békesség , az igazság . Azt

A szombat jele

Kép
"És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök." Ezékiel 20:12 Nem kell sokezer kilométert utazni, hogy részünk lehessen benne. Nem feljegyzések segítégével vizsgálhatjuk meg, hanem időben érkezik el hozzánk minden 7. napon. Ha várjuk, ha nem, eljön hozzánk és pontosan 24  óráig vendégeskedik nálunk. Szombatnak hívják. Isten különleges módon, a kész teremtés után adta az emberiségnek pihenőül és a Vele való örök kapcsolat jeleként. A Teremtő alkotó hatalmának és megszentelő munkájának örökkévaló ünnepe. PIERRE ABÉLARD:  SZOMBAT ESTI HIMNUSZ Óh milyek s mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog! Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben Ő honol. Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a Béke lesz örökös örömünk; ahol a tény előtt nem fut az epedés, s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mily kirá