Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 4, 2011

Önvizsgálat

Kép
„Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek - e. Tegyétek csak próbára magatokat! Nem ismeritek föl, hogy bennetek él Jézus Krisztus? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.” 2Kor 13,5 Önvizsgálat. Egyre nagyobb szükségünk van rá. Sok olyan betegség van, amit még időben, a lehető legkorábbi szakaszban kellene felismernünk, hogy ne legyen bajunk. Sok olyan szórólap található az orvosi rendelőkben, a klinikákon, ami ebben segít bennünket. Következzen most egy lelki önvizsgálat három lépésben! Első lépés: Vedd elő a Bibliád! Gond van, ha a következő tünetek jelentkeznek: nincs Bibliád. Van, de nem tudod, hol van. Ha poros. Ha az jut eszedbe, hogy miért tennéd. Ha lelkiismeret-furdalásod, vagy más kellemetlen érzésed van, mikor a kezedben tartod. Minden rendben, ha: hamar megtalálod, mert ott van a közeledben. Csak egy pillanatba telik, mire kinyitod a kedvenc fordításod annál a könyvnél, amit épp reggel olvastál. A szíved örömmel teli, mert végre olvashatod Barátod üzenetét,

Hit és élet

Kép
„Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” Zsidókhoz írt levél 10:38-39. A Szentírásban többször olvashattál arról, hogy aki megfordult, az ráfizetett. Ezt maga Jézus is megmondta: Aki az eke szarvára teszi kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lukács 9:62.) Emlékszel Lót feleségére? Szíve Sodomában maradt. Sajnálta vagyonát, kapcsolatait, azt az életformát, amit ott kialakított – hátrafordult, és földbe gyökerezett a lába. Sóbálvánnyá változott. Vagy Démás. Háromszor olvashatsz róla a Bibliában. Először úgy, hogy „ Továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim” Filemon 1:23. Aztán: „Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás. (Kolossé 4:14.) Végül: „Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába” (2Timóteus 4:10.) Megfigyelted? Először úgy említi P

Beteljesített igéretek

Kép
" Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még "egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik ." Zsidókhoz írt levél 10:25-37 Ugye ismerős neked az az érzés, hogy vársz valakire, akit még csak nem is ismersz, csak úgy sejted, hogyan nézhet ki...? A találkozó sikerében valami jelben és helyben egyezzünk meg, mert különben nem találnánk egymásra. Ehhez hasonlóan Isten is jeleket ad, útmutató táblákat helyez ki, azért hogy ne érezzük:hiába várakozunk, rossz helyen, vagy rossz időben ne várjuk Őt. Mivel az útjelzőket gyakran lombos fák is eltakarják, a lelkesedés, a bizalom lankad. Ezért figyelmeztet a Biblia - a kitartásra, hiszen az ígéret nem vész el, csak időben teljesedik. Nehéz Isten ígéreteiben bízni, amikor nem látjuk, nem érezzük az irányító táblákat. Amikor a vihar előtti nagy csendben vagyunk. S mégis

A szelídek boldogsága

Kép
„Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.” (Máté evangéliuma 5. fejezet 5. vers) Sok embertől hallottam már azt, hogy; - Nem olvasom a Bibliát, mert az eleje, mármint az Ószövetséget túl véres, a vége, az Újszövetség pedig tele van elvont jelképekkel, paradox parabolákkal. A boldogmondások is, a felületes olvasó számára ilyen látszólagos ellentmondást hordozó üres, megfoghatatlan frázisként konganak. Boldogok a szelídek? De hiszen már gyermekkorunkban arra nevelnek; Ne hagyd magad! Állj ki magadért! Csapj az asztalra! Örökségül bírják a földet a szelídek? Jézus korában a rómaiak erőszakkal elvették a földet, de ugyanez ment végbe később a gyarmatosítás idején és korunkban is. Bizony, a földet nem a szelídek öröklik. De akkor mit akar Jézus ezekkel a szavakkal? A szelídség, nem tutyimutyiságot takar, hanem azt az Istennek való élést és odaszánást, megelégedést és lelki békét, amit egyedül Tőle leshetünk el, ahogy mondja: „tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos s

Járjatok világosságban

Kép
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, a míg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Míg a világosságotok megvan, higyjetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük. János evangéliuma 12,35-36 Jézus mondja: "Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket." Gyűjts össze minden sugarat, ne menj el egy mellett sem! Járj a fényben! Valósíts meg minden igazságot, melyet az Úr megmutatott! Élj azok szerint a szavak szerint, melyek Isten ajkáról származnak, s így követni fogod Jézust, amerre jár! Amikor az Úr bizonyosságra bizonyosságot, fényre fényt ad, miért van az, hogy a lelkek bizonytalankodnak, hogy kövessék-e a világosságot? Miért utasítják el az emberek, hogy világosságban haladjanak a még nagyobb világosság felé? Az Úr nem tagadja meg Szentlelkét azoktól, akik kérik tőle. Amik

Istentől jövő bölcsesség

Kép
„Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.” Zsoltárok 32:8 Egy alkalommal a hat éves kislányunkkal sétáltunk és meglátott egy anyukát, aki hisztis gyerekét próbálta valahogyan lecsillapítani. Miután kevés sikerrel járt, a lányunk megjegyezte „Apa, úgy látom a gyereknevelés elég sokáig tart.” Aki változást szeretne elérni emberi életekben ugyanezt tapasztalja: óriási kihívás valakit jóra bírni. A zsoltár következő gondolatában így kérlel az Úr: „ Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád.” Érdekes, hogy egy-egy állat viselkedésében hasonlóságot lehet felfedezni az emberi jellemtulajdonságokkal. Néhány állat egészen közel került az emberhez és igazi társává, segítőjévé vált. Lehet velük kommunikálni, meg lehet őket tanítani akár különböző mutatványokra is. Kitartó munkával és megfelelő jutalmazással még egy vadállatot is rá lehet venni arra, hog

Van bocsánat!

Kép
"Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!" Zsoltárok könyve 51:4 Egy fájó emlék, ami nem hagy nyugodni. Egy dátum, ami vissza-visszakísért a magányos éjszakákon. Egy illat, egy íz, egy mozdulat... minden arra emlékeztet. Igen, amikor tetted, édes volt, és nem gondoltál semmire. Búcsút intettél az elveidnek, a józan észnek, és engedted, hogy magával ragadjon az örvény. Az örvény, ami akkor még jónak tűnt és kívánatosnak, de ma már nem enged szabadulni.  Azóta mindent másként tennél, de az idő kereke nem fog érted visszafelé forogni. Tehetetlennek érzed magad, és legszívesebben a fejedet vernéd a falba, hogy "Hogy tehettem ezt?". A teher sokszor elviselhetetlen, és mindent megadnál azért, hogy egyszer újra szabadnak érezd magad.  Ma reggel előtted áll egy lehetőség. Isten hív, hogy hozd elé azt a dátumot, az emléket, a bűnt, és ő megbocsát. Elveszi tőled a vétkes múltat és helyébe az Ő tiszta előéletét adja neked. Ledobja csomagodat a tenger