Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 26, 2009
Jézus temetésére „Azt tette, ami telt tőle. Előre megkente testemet a temetésre.” Márk evangéliuma 14. fejezet 8. verse „A jó illatú kenetet, melyet Mária a Megváltó holttestére szándékozott kenni, az élő alakra önthette. A temetéskor annak édessége csak a sírboltot járhatta volna át, most azonban Jézus szívét töltötte be a bizonyossággal, hogy hisz benne és szereti Őt. Arimathiai József és Nikodémus nem ajánlották fel szeretetük ajándékát Jézusnak, amíg élt. Keserű könnyekkel hozták viszont drága kenetüket hideg, öntudatlan testére. Az asszonyok, akik keneteket vittek a sírhoz, hiába fáradtak, mert Ő már feltámadott. Mária azonban akkor öntötte szeretetét a Megváltóra, amikor Ő még láthatta odaadását - temetésére kente föl. Amikor azután Jézus nagy próbatételének sötétjébe szállt le, magával vitte ennek a cselekedetnek az emlékét: annak a szeretetnek a zsengéjét, melyet majd megváltottaitól fog kapni mindörökké. Sokan a holtaknak viszik értékes ajándékaikat. Ott mondják el nyíltan sze
Teljes szívből keresni az Urat „És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.” Jeremiás 29:13 Isten hozzáférhetetlen magasságban lakozik (1Timótheus 6:16). Az ember lehetőségei között nincsenek olyan eszközök, amelyek által Isten megismerhető, megvizsgálható lenne. Csak annyit tudhatunk meg Istenről, amennyit önmagáról elárul (kinyilatkoztat). Isten önkinyilatkoztatásának az egyik legfontosabb csatornája az írott Ige, vagyis a Biblia. Mi sohasem rejtőzhetünk el Isten színe elől (lásd: zsoltár 139. fejezet), de ő megtehetné, hogy örökre rejtve marad az emberi elme előtt. Mai igénk azonban arról biztosít bennünket, hogy Isten kész feltárulkozni az Őt igazán keresők előtt (Ésaiás 57:15). Más helyen Jézus szavai is arra utalnak, hogy Isten megismerhető, de csak a hozzá őszintén, gyermeki alázattal közeledők számára: „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.” (Má
Ne valljunk szégyent! " Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét " 2Timóteushoz írt levél 2:15 Miközben a következő sorokat írom, igen későre jár, sötét van és nagy csend körülöttem. Nem tudom milyen lesz a csütörtök reggel, amikor olvasni fogjátok a blogomat, mindenesetre felkészültem akartam megérni a csütörtököt reggeli dicséret szempontjából, ugyanis gyerektábor kellős közepén leszek sem internet, sem számítógép közelében. Izgatottam várom a következő napokat, ahol közel 50 gyerek ill. felnőtt lesz együtt, akiket még nem is ismerek, és ők sem tudják ki vagyok. A fent idézett igeszakasz egy nagyszerű tanács lehet azoknak, akik naponta bizonyságot tesznek hitükről, akik az Igét hirdetik, akik életüket erre tették fel. Isten előtt mindig van számadás, amikor hozzá megyünk mindig van egyfajta "áttekintés", ha úgy tetszik. Isten előtt becsületesen úgy lehet megállni, ha ne
Isten védelmében „De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok.” (Lukács evangéliuma 12. fejezet 7.vers) A tömegtermelés korában élünk. A gyárak egymás után ontják az egyszer használatos dolgok millióit. Hiszen nem a tartósság a cél, hanem a mennyiség. Persze igaz, ezáltal olcsóbban jutunk hozzá az árucikkekhez, no de milyen áron… Az egyedi holmiknak az értéke pontosan abban áll, hogy nincs belőlük még egy ugyanolyan a világon és nem egy élettelen mechanikus szörnyeteg ’hozza világra’, hanem emberi kéz. Ám ma, ha elromlik ez vagy az; azt mondjuk nem baj, van másik, majd veszek egyet a boltban, vagy egy tucatot. A legnagyobb probléma azonban az egésszel az, hogy ez a gondolkodás elvezet a ’nincs pótolhatatlan ember’ frázisig. Mindenki pótolható? Aki már vesztette el valamely családtagját, aki maradt már egyedül az életben, mert mindenki kihátrált mögüle, az valószínűleg, másképp gondolkodik. A Biblia pedig még egyértelműben bes

A kapcsolódási pont

Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Ján. 15,4 Ma reggel álljunk meg egy pillanatra, és csendesedjünk el ennél az Igénél. Jézus példázatát olvastuk a szőlőtőről és a szőlővesszőről. Ki ebben a példázatban Jézus Krisztus? Ő a szőlőtő. Ki vagyok én? A szőlővessző. Mit kell nekünk tennünk? Gyümölcsöt kell teremni. Mire kell figyelnünk, ha gyümölcsöt akarunk teremni? A kapcsolódási pontra, köztem és Jézus között. Ha megvan ez a kapcsolódási pont, akkor biztos a gyümölcstermés, de milyen gyümölcsöt fogok teremni? Pál apostol azt írja: „De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Gal. 5:22 Mi történik, ha egy vihar letöri a szőlővesszőket a tőről, ha egy törés áll be a kapcsolatba? A szőlők nem érnek be, savanyúak lesznek. Valaki a következő történetet mondta el: „Nemrég egy trolibusszal ut
Öröm az Úrban „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” Filippibeliekhez írt levél 4:4 Egy kis segítség Fabiny Tamástól, hogy tudjunk örülni: Epilógus ÁLLJ MEG ÜRES KÉZZEL ISTEN ELŐTT, és emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad: gondolj egy napfelkeltére az alvó város fölött, gondolj egy rohanó folyóra, a Balatonra, vagy a csillagokra, amint tükröződnek a sötét tengerben, gondolj a szobádba bezúduló fényre, a cserépben növő virágra – emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad, S ADJ HÁLÁT, HOGY ÁLDÓ HATALMAK OLTALMÁBA REJTVE ÉLSZ. Emlékezz arra, amikor jól érezted magad a bőrödben: gondolj arra, ahogy korcsolyáztál a szélben, vagy ahogy ástál a kertben, ahogy hajnalig táncoltál, vagy hegyet másztál, gondolj arra, mikor gyermeknek adtál életet, vagy megsimogattad kistestvéred fejét, vagy ahogy tartottál valakit a karodban, akit szeretsz – emlékezz arra, mikor jól érezted magad a bőrödben, S ADJ HÁLÁT, HOGY ÁLDÓ HATALMAK OLTALMÁBA REJTVE ÉLSZ. Emlékezz arr
Fehér ruha „és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti" Jelenések 19:8 A hét egyik meleg napján több dolgot is el kellett intézzek. Jártam a várost, cipekedtem, törölgettem a homlokom. A hőség valahogy még az ember csontjáig is elhat. Izzadtam. Az út pora pedig rám ragadt. Ahogy hazaértem, azonnal lezuhanyoztam. Élveztem, ahogyan minden kosztól és izzadságtól megszabadultam. Aztán törülközés következett és friss új, tiszta ruha. Amilyen mindennapi ez a történet, mégis végtelenségig ismételhető élmény marad. A tisztaság érzetét és komfortját nem lehet megunni! Milyen nagyszerű lesz a mennyben! Egy új, tiszta és friss világban, ahol a bűnnek nyoma sem lesz! Mi magunk is teljesen újak leszünk, akikből hiányzik majd a szenvedés vagy a betegség nyoma. El tudunk képzelni egy világot, melyben nincsen hegesedett seb, fájó szív vagy szorongató torok, sőt még bánat miatt hulló sós könnycsepp sem? Mi lenne, ha már ma belekós