Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 4, 2010
Szabadító Istenünk "Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából" Ézsaiás próféta könyve 12. fejezet 2-3. verse Mindannyian küzdünk különböző félelmeinkkel, amik lehetnek valósak ("talán elveszítem az állásomat, a következő leépítéskor?") és lehetnek minden valóságot nélkülözők ("nem is biztos, hogy komolyan gondolja a dicséretét"), de egy biztos, hogy ezektől a félelmektől kétségbeesett igyekezettel próbálunk szabadulni. Ézsaiás próféta szavai egyszerű útmutatással vágnak ösvényt a mi legtöbbször elvetélt kísérleteink között. A szabadulás egyszerű és világos útját tárja fel előttünk, amelynek kapuja akkor nyílik meg előttünk, ha képesek vagyunk a következőkre: "Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik" (Zsolt 37:5). Manapság azonban talán épp ez okozza a legnagyobb gondot, tudniillik, hogy nem tudunk bizalommal lenni, és
A hit ereje "Jézus így válaszolt: „Higgyetek Istenben! Igazán mondom nektek: Ha valaki azt mondja ennek a hegynek:» Emelkedj fel, és ugorj a tengerbe!«, és szívében kételkedés nélkül hiszi, amit mond, megtörténik. Ezért mondom nektek: ha bármit is kértek imában, higgyétek el, hogy megkapjátok, és a tiétek lesz az!" Márk 11:22-23 Nem hiszem, hogy Jézus itt a hegyek tengerbe-dobálására gondolt! Mi történt itt? Reggel Jézus „munkába indult” tanítványaival Jeruzsálembe. Megéheztek. Egy leveles fügefa hívogatta őket. Levelek alatt minden esetben már ott voltak a termések. Kivéve most. Csak levél mindenütt, termés sehol. Jézus – a tanítványok nem kis meglepődésére – megátkozta a fát. (Ha érdekel, MIÉRT tette ezt Jézus, szívesen megírom neked!) Másnap reggel megdöbbenve látták, hogy a fa gyökerestül kiszáradt. Péter nagyon elcsodálkozott ezen. Neki válaszolta a bevezetőben leírt mondatokat. Higgy! Ha Isten mond valamit, miért kételkedsz? Ha igazán hiszel, minden lehetséges! De va
Istené az ítélet " Legyen azért az Úr ítélőbíró, és tegyen ítéletet közöttem és közötted, és lássa meg ;ő forgassa az én ügyemet és szabadítson meg engem kezedből "1 Sámuel 24:16 A fenti szavakat Dávid mondta Saulnak a "barlangos" gyilkossági helyzet után, ahol lehetősége nyílt Dávidnak, hogy Saul életét egy karsuhintással elvegye. Csak azért volt ellensége Saul Dávidnak, mert féltette tőle a királyi posztját, csak azért mert neki egy 0-val kevesebbet tulajdonítottak a táncoló asszonyok. Nagyon fel tud minket kavarni, ha úgy érezzük tekintélyünk alább hagyott. Ha úgy érezzük, hogy az emberek mellőznek, lefokoznak, és másokat nagyobb figyelemmel tüntetnek ki, azonnal megszólal bennünk egy vészcsengő és értéktelennek érezzük magunkat. Ha van egy Dávid, akit ugyanúgy elhívott az Isten egy szolgálatra, ha van egy barát, aki sikeresebb nálam, ha van egy lány, aki sokkal vonzóbb mint én, akkor belül valami keserű érzés lesz úrrá a lelkemen:lefokoztak. Saul is így érzett.
Isten jósága „Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.” (111. Zsoltár 4. vers) Ernest Hemingway, Az álmok városa című írásában elmesél egy madridi történetet egy Paco nevű vidéki fiúról - a Franciscókat becézték így -, aki apjával való nézeteltérését követően, elszökött otthonról. Ám az apa nem hagyta annyiban a dolgot. Madridba, a fővárosba utazott, hogy megkeresse fiát. Egy panzióban szállt meg és az El Liberal nyílttér rovatában egy hirdetést tett közzé: „Paco, kedden délben várlak a Montana szállóban, minden meg van bocsátva, apád.” Erre egy egész rendőrosztagot kellett kivezényelni, hogy szétszórja azt a nyolcszáz fiatalembert, akik mind a hirdetésre jelentkeztek. Ám Hemingway Pacojának nem volt apja, és nem is volt szüksége a megbocsátásra… A fenti Zsoltár idézet hasonlóképpen beszél Istenről, aki nap, mint nap csodák által keres bennünket, és emlékeztet arra a mennyei otthonra, ahonnan kiszakadtunk. De ma is vannak olyan ’Paco-k’, akik nem érz

HÚSVÉT UTÁN

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen” 1 Péter 5,8 A tegnapi nap mérlege: 365 ittas vezetőt igazoltattak a rendőrök és 87 jogosítványt vontak be. Sajnos tegnap sok részeg embert láthattunk. Mi jellemző az ittas emberre? Sokat beszél, de keveset mond, nem tudja kontrollálni tetteit. Az Ige ma reggel józanságra bátorít. Már bölcs Salamon is azt mondta a Példabeszédek könyve 31. fejezet 6. versében, hogy „Adjátok a részegítő italt az elveszendőknek …” , - ami igaz is, de itt Péter másféle józanságról beszél. A lelki józanságról. Lelkileg is megrészegedhetünk. Nem tudunk egyenesen járni a hitben, csökken a védekező képességünk Sátán csalásaival szemben. Nagy veszély ez! Ő igyekszik „ha lehet, még a választottakat” is elhitetni. Hogyan történhet ez meg? A múlt héten megkeresett valaki, hogy segítsek neki, mert nem tud mit kezdeni a fiával. Alkoholista, de ne
Téves megítélés „Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.” Példabeszédek 16:25 Amikor az ember végiggondolja, mit is tegyen, mi a helyes, és hol az igazság, akkor elkerülhetetlen tény, hogy saját szempontunkból hozunk ítéletet. A Biblia több szereplője is tipikus módon megformázza a halálos tévedés sztereotípiáját. Az Ószövetségből talán Saul az, aki végigmegy egy úton, mert azt tartja helyesnek – annak ellenére, hogy Isten számtalanszor próbálja megmenteni -, és a végén a kardjába dől. Az Újszövetség lapjain Júdás az, aki megtestesíti a halálosan tévedőt. Miközben Jézus tanítani próbálja és még az utolsó pillanatban is utána nyúl: „Barátom, csókkal árulod el az embernek fiát?”, Júdás megingathatatlan marad. Elképzelte Jézust, mint aki beteljesíti az saját vágyait és elképzeléseit. Várta, hogyan tör majd földi uralomra és alapítja meg a leghatalmasabb földi birodalmat. Jézus azonban nem a rómaiaktól akarta őt megszabadítani és hozzásegíteni földi hat
Húsvéti üzenet „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.” János első levele 5:14 Mit kérnél ma reggel, ha lenne egy kívánságod? Talán világbékét? A lottó főnyereményét? Egészséget magad, vagy valamelyik szeretted számára? Esetleg szeretnéd viszont látni azt, aki már nem lehet melletted? Napsütéses, boldog húsvétot? Tartozásaid kiegyenlítését? Megbocsátást? Feltámadást? Mi a szíved legnagyobb vágya? Mit kérsz ma reggel Istentől? Lehet, hogy már nem is kérsz semmit, mert nem hiszel abban, hogy valaha is megadja. Vagy lehet, hogy te magad gondolod értelmetlennek életed fő vágyát. Ezt én nem tudhatom, csak azt, hogy Istent érdekled. Ő szeretné tudni, mit kívánsz ma reggel, mi a kérésed, mire van szükséged. És tudom, hogy meghallgat. Lehet, hogy nem hull rögtön az öledbe, amire vágysz, lehet, hogy sokáig nem teljesül, de hidd el, Isten meghallgat. Ő figyel rád akkor is, ha azt hiszed, már senki se hallja kiáltásodat. Fon