Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 17, 2015

Különös gondviselés

Kép
„ Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.” Zsoltár 55:23 Amikor 1944. október 15-én a rádióban háromszor is beolvasták a kormányzó közleményét, amelyben bejelentette az ideiglenes fegyverszünetet és arra kért minden becsületes magyar embert, hogy kövesse őt „a magyarság megmentésének áldozatos útján”, a Székely Bertalan utca 13. szám alatti ház lakói is reménykedve gondoltak arra, hogy nincs már messze a megpróbáltatás vége. Michnay László legalábbis ezzel bátorította családját és azokat a zsidó származású embereket, akik az igazságtalan törvények miatt menekültek hozzá, és akiket gyülekezetének segítségével bújtatott. Az üzenet azonban nem jutott el a harcoló csapatokig, a kiugráspárti minisztereket leváltották és másnapra a kormányzást a nyilaskeresztes párt vette át, akik kíméletlenül folytatták az antiszemita törvények végrehajtását. Ebben az időben sokan imádkoztak és próbáltak segíteni az egyházelnöknek úgy B

Unod vagy lelkesedsz?

Kép
„Amikor eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik Őt hallották, álmélkodva mondták: Honnan vette ezeket? Miféle bölcsesség adatott neki, hogy ily csodadolgok történnek a keze által?”  Márk evangéliuma 6. rész 2. vers Senki nem maradt semleges. Mivel ma péntek van, holnap Jézus a Te gyülekezetedben is felmegy a szószékre és tanítást hallhatsz szájából lelkipásztorodon keresztül. Azonban Te sem maradhatsz semleges. Lehet, hogy unni fogod, hogy fárasztónak találod, talán el is bóbiskolsz közben – így is válaszolhatsz Jézus üzenetére. De álmélkodhatsz és csodálkozhatsz is. Engedheted, hogy a füledből a szívedig érjen a hallott Ige. Elámulhatsz azon a gondolatsoron, ami miatt éppen akkor, éppen ott kell lenned, és pont annak a mondatnak kell elhangoznia. Forgathatod szívedben, sőt utána is nézhetsz, hogy tényleg így van-e? Jól fejtegette-e az Igét az, aki ott fönt áll? Azt is megengedheted Istennek, hogy az Ő szava gyökeres változást hozzon létre, indítson

A hű szolga jutalma

Kép
„Jött az első, és azt mondta: Uram, a minád tíz minát nyert. Az erre így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött!” Lukács írása szerinti evangélium 19:16-17 „» Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velük. « Amikor az Úr elszámoltatja szolgáit, minden egyes talentum kamatját jól megvizsgálja. Az elvégzett munka árulkodik a munkás jelleméről. Aki öt talentumot kapott - és az is, aki kettőt -, haszonnal szolgáltatta vissza Urának a reá bízott képességeket. De semmi elismerést nem igényeltek. Talentumaikat kapták, és más talentumokat szereztek. A kölcsönkapott talentumok nélkül azonban nem lett volna nyereség. Tudták, hogy csak kötelességüket teljesítették. A tőke az Úré volt. A haszon is az övé. Ha a Megváltó nem árasztotta volna rájuk szeretetét és áldását, elvesztették volna az örökérvényű kincseket. Mégis, amikor a gazda átvette a talentumokat, olyan elismerésben és jutalomban részesítette a munk

A szeretet Istentől ered

Kép
„Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” (János apostol első levele 4. fejezet 10. vers) Szeretet? Sokan e szó hallatán egy rózsaszín cukros sziruppal leöntött édes süteményre asszociálnak. Egy érzelemre, mely ösztönszerűen és véletlenszerűen tör elő belőlünk. Ezzel szemben a Szentírást olvasva rá kell döbbennünk, hogy a szeretet teljesen idegen bűnös emberi természetünktől. S amit mi sokszor szeretetnek nevezünk az nem más, mint énünk álruhába bújtatott babusgatása.   Ahogy Jézus fogalmazott: „ Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik” (Luk.6:32) Tehát mi is az a szeretet? Többen úgy definiálják (Dr. Gary Chapman – öt szeretetnyelv), hogy a szeretet olyan, mint valami idegen nyelv, melynek tökéletes elsajátításához a folyamatos gyakorlás által juthatunk el. Megvá

A lélek kész!

Kép
Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. Pál levele a rómaiakhoz 7. fejezet 18-19. verse Az ember foglya a bűnnek, és ezért a legjobb cselekedeteink is olyanok, mint tisztátalan és megfertőztetett ruha. Amire szeretném helyezni a hangsúlyt ma, az az, hogy legyünk megértőek magunkkal és másokkal szemben is! Felteszem a költői kérdést? Nehéz vagy könnyű az átállás? Mármint a bűnös életből a bűntelen felé elmozdulás. Van egy kedves gyülekezeti tag, aki már az 50-es éveiben van. Hét vagy nyolc évvel ezelőtt keresztelkedett egy újonnan alakuló gyülekezetbe. Több mint 30 évig a dohányzás rabja volt, és amint meghozta az elhatározást, hogy ő már pedig nem teszi ezt többé, az Isten segítségével letette a cigarettát egy életre. Azért írom, hogy a jó Isten segítségével, mert a függőség olyan mértékű vo

A Lélek gyümölcse

Kép
"A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás." Pál levele a galáciaiakhoz 5:22-23 „Egyedül az isteni hatalom képes megújítani az emberi szívet és megtölteni a lelket Krisztus szeretetével, mely szüntelenül árad azokra, akikért Krisztus meghalt. A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Amikor valaki megtér Istenhez, erkölcsi ízlése megújul, indítékai megváltoznak, és azokat a dolgokat szereti, melyeket Isten. (…) Csalódni fognak azonban azok, akik eltökélt igyekezet nélkül valamiféle varázslatos jellemváltozásra várnak. Amíg Jézusra tekintünk, nincs okunk a félelemre és a kételkedésre, hisz Ő képes megváltani mindazokat, akik Hozzá jönnek. Szüntelen félhetünk viszont attól, hogy régi természetünk újra visszanyeri hatalmát és az ellenség valami olyan csapdát állít, ami által ismét foglyul ejthet bennünket. Félelemmel

Légy bátor!

Kép
„őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” Pál levele az efezusiakhoz 3:12 Hit. Néha olyan légiesen könnyűnek és megfoghatatlannak tűnik. Néha pedig véresen komoly és súlyos, életbevágó kérdés. Kiben hiszel? Miért hiszel? Meddig hiszel? Hol ér véget a hited, hol van az a pont, amikor már feladod, eldobod magadtól, és lesz, ahogyan lennie kell? Hol vannak a korlátok? Mi fér bele a bizalmadba, mire mondod azt, hogy ez már neked is sok, ezt már te sem tudod elfogadni? Meddig ér hited takarója? Egyáltalán mi is a hit? Úgy gondolom, hogy az igazi hit bátorság. Hinni, amikor sokak szerint nincs értelme, amikor minden ez ellen beszél, amikor kilátástalan a helyzet és egyszerűbb lenne feladni. Sokféle élethelyzet teszi mérlegre a hitet, sokféleképpen mutatkozhat meg, milyen is az ember bizalma. „Sokféleképpen lehetünk bátrak ebben a világban. Néha a bátorság azt jelenti, feláldozod az életedet valami nagyobbért, mint önmagad, vagy valaki másért. N