Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 11, 2013

A megtérésről őszintén

Kép
„Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.” Máté 3,2 Egyre többet tapasztaljuk, hogy „zaklatnak” bennünket a szekták . Egyre több a vallási műsor a tévében, úton útfélen találkozunk valamilyen keleti vagy nyugati szerzetessel, aki adományt koldul tőlünk. Máskor könyvekkel, szórólapokkal, vagy ingyenes újsággal bombáznak bennünket: „Ezt feltétlenül olvassa el, nagyon fontos! Az örök élete múlhat rajta, ha nem tér meg!” Miért lenne szükségem a megtérésre? – mondják sokan, mert úgy gondolják, nem akarnak belépni semmilyen vallási közösségbe, vagy nem akarnak egyházat cserélni. Jellemző ránk, hogy üzleties szellemben gondolkodunk még a hit dolgairól is, hiszen minden közösség nyer azzal, ha tagokat toboroz. Több tag, nagyobb súly a közéletben, politikában; tekintély az emberek előtt, nagyobb bevétel és még sorolhatnánk. Pedig ennek nem erről kellene szólnia! Egy tanárom mondta még a főiskolán: „Egy kis megtérés senkinek sem árt!” – és mosolygott, ahogyan mi

Újjászületés és Isten országa

Kép
„Jézus így válaszolt neki (Nikodémusnak): Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát!” János evangéliuma 3. rész 3. vers Hát ez mit jelent? Nagyon fontos lehet, mert a „bizony, bizony” kifejezés nyomatékosítja, amit Jézus szeretett volna megértetni Nikodémussal. Azt akarta világossá tenni, hogy látogatójának nem annyira ismeretekre, mint inkább a lelki újjászületésre van szüksége. Felülről való születésre. Hát ez meg mi? Emberileg elképzelhetetlen és lehetetlen, hogy valaki ’másodszor’ is megszülessen, méghozzá ’felülről’. De Istennél semmi nem lehetetlen! Ő képes arra, hogy egy egészen új, tiszta életet ajándékozzon neked. Képes arra, hogy fehér lappal indítson utadra. Bár ez emberileg nehezen érthető. Jézus azt üzeni ma reggel, hogy Ő képes eltörölni bűneidet. Képes egy egészen új célt mutatni. Képes reményt adni. Képes arra, hogy mindent újjá tegyen életedben. De csak akkor, ha igényled. Ha kéred. Ő nem erősza

Példaképünk Jézus

Kép
"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb." Pál levele a filippiekhez 2:5-9  A legnagyobb volt és a legkisebb lett.  Egyenlő volt Istennel, Ő volt a Teremtő azért, hogy Maga is teremtmény legyen egy időre - valószínűleg örökre.  Gyűlölte a bűnt, de a bűnössé vált emberi család tagjává lett. Semmije sem volt, amivel könnyebb lett volna Neki, sőt Ő nehezített pályán haladt. Nem uralkodni jött, hanem szolgálni.  Ember lett: tudta mit jelent, éhesnek, szomjasnak, fáradtnak, csalódottnak, szomorúnak lenni. A legkisebb lett: jelentéktele

Van az a pénz...

Kép
„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.” (Pál apostol Timóteushoz írt első levele, 6. fejezet 10.vers) Nincs az a pénz - mondják sokan, - amivel engem rá lehetne venni, hogy betörjek a bankba, hogy megöljek valakit, hogy… Valóban nincs az a pénz? Nem vagyunk pénzsóvárak? Vizsgáljuk csak meg egy kissé ezt a kérdést! Van, aki úgy véli a mammon imádásának problémája csupán a gazdagokat érinti. Hiszen Jézus is azt mondja: mily nehezen mennek be azok Isten országába, akiknek nagy vagyonuk van. (Mk.10:21) Ám a fukarsághoz nem kell milliomosnak lenni. Mert sokan vannak, akik a ’két fillérhez’, a kis ’szemétdombjukhoz’ jobban ragaszkodnak, mint az Istenhez, mint az ÉLET-hez. Sokan mondják: „Nekem most nincs időm imádkozni, nincs időm a lelki dolgokkal foglalkozni, nincs időm a gyülekezetbe menni, mert dolgozni kell, mert kenyeret kell tenni az asztalra.” Ugyanakkor ált

Mi a lényeg?

Kép
„Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri [is], ő magát pedig elveszti vagy magában kárt vall?”   Lukács evangéliuma 9:25   A nemes egyszerűséggel önmagát Pepének nevező Uruguay-i elnök a 2012-es riói fenntarthatósági csúcskonferencián őszinte, mély emberi szavaival keltett megdöbbenést , ilyeneket mondott: "..Nem azért jöttünk erre a bolygóra, hogy egyszerűen csak fejlődjünk, tekinteten kívül hagyva mindent. Azért jöttünk erre a bolygóra, hogy boldogok legyünk. Mert az élet rövid, és egy pillanat alatt véget ér. Egyetlen anyagi holmi sem olyan értékes, mint az élet.” Egy hónapja súlyos autóbalesetet szenvedtem. Egy ilyen esemény után az ember átértékeli az életét. Amikor megláttam a teljesen összetört autót, amiből csak a tűzoltók tudtak kiszedni, hálát adtam Istennek. Mit ér egy ember élete? Egyetlen szempillantás alatt véget érhet, tudjuk, de ilyenkor döbbenünk rá igazán, hogy az életünk Isten kezében van. Mit ér egy szép autó, mit ér eg

A világ mulandó

Kép
„Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van" (1Jn 2:16, új prot. ford.). „Ma a baj a világgal? Mit jelent szeretni a világot? János három dologról tesz említést: 1) a test kívánsága, 2) a szem kívánsága és 3) az élettel való kérkedés. János szerint ezek nem az Atyától, hanem a világtól vannak; bár testünk, szemünk és életünk egyaránt az Istené. Hol van akkor a probléma? Mitől akar óvni János? A test kívánsága nyilvánvalóan a szenvedélyekről szól, bár nem törvényszerű, hogy csak azokra korlátozódjon (lásd Gal 5:19-21). A szem kívánsága, bár kétségtelenül kötődik a testhez, a gondolatainkig, vágyainkig hat; azokra a dolgokra utal, amelyeket mihelyst meglátunk, rögtön meg is akarunk szerezni (lásd 2Móz 20:17). Az  „élettel való kérkedés"  gondolata az Istentől való függetlenedésre utal. Mintha csak mi magunk alkottuk volna életünket, és ezért minden megvalósított dolgun

Egy árnyalatnyi különbség

Kép
„Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.”   Példabeszédek könyve 8:13  (Károli ford.) Megelégedetten nézed a képernyőt, mert végre megtaláltad. Ez a Te igéd! Végre megteheted, hogy ne a legjobb szívvel gondolj a szomszédra, a kollégádra, az egyik nem kívánatos rokonra, és néha még a hozzád legközelebb állókra is. Igen, szabadkezet kaptál, és érezhetsz úgy, ahogy éppen „jól” esik, ahogy „jónak” látod, ahogy az a legkönnyebben jön, mikor a történések szenvedő alanya, természetesen a Másik miatt, Te vagy. Utálhatsz, gyűlölhetsz, hiszen Isten most megszentelte számodra ezt a magatartást. És akár még ártatlanul fel is emelheted a kezed, hogy te ezt nem akarod, de az Úrnak félelme ezt követeli meg. Vagy mégsem? Lehet, hogy nem ezt kéri Isten. Lehet, hogy ezt sosem kéri, sőt, megtiltja. Lehet, hogy itt valami másról van szó. Arról, hogy válaszd el egymástól az embert és annak cselekedetét, és érezz bátran