Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 8, 2011

Fel nem foghatom

Kép
„Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” Jeremiás 33,3 Nem tudom, mit tegyek. Teljes a tanácstalanság bennem. Akárhányszor végiggondolom, akármennyi variációt is találok, egy sem működik. Pedig tudom, hogy ennek kell lennie, de nem látom az utat. Sóhajtozom, de már annyit, hogy magam is belefáradok, mégse változik semmi. Ha tanácsot kérek, csak vonogatják a vállukat – fogalmuk sincs, mi lenne a jó. Nyomasztó a tehetetlenség, a kényszervárakozás, hogy nem jutok előbbre. Nyomasztó a kilátástalanság, mert nincs jó megoldás a gondomra, legalábbis nem találom. Ez az állapot mindig nagyon nehéz, lelkileg megterhelő. A stresszhelyzet állandósul és fizikai valómban is veszélyeztetett vagyok, bármikor megtámadhat egy nem várt betegség. De mit tegyek, sokáig nem bírom így? Ha ezek az érzések kavarognak benned, ha ez az állapot jellemző rád, csak egyet tehetsz: kiálts Istenhez! A megoldhatatlan, a lehetetlen helyzetek l

Gyermekek és a menny

Kép
„Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.” Máté 19:14 Milyenek a kisgyermekek? - Őszinték - Bíznak szüleikben - Egészen rábízzák magukat – nemcsak félig-meddig - Egyenesek - Tudnak feltétel nélkül szeretni, örülni - Boldogok - Tudnak és mernek sírni, ha baj van, és pontosan tudják, kihez kell menni vigaszért. Tudják, hol van a válasz. - Mernek nevetni, örülni. - Nem kételkednek - Komolyan veszik feladatukat, amit szüleik kérnek tőlük. - Engedelmesek „… ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.” „És odahívott Jézus egy kisgyermeket, közéjük állította azt, és monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.” Máté 18:2-3

Jóval fizetni a rosszért

Kép
"Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket." Lukács evangéliuma 6:27-28 S okkal jobb megbocsátani, és közben szeretni azt, aki nem szeretetreméltó, mint gyűlölködni. Jézus elvette tőlünk - és ezzel hatalmas ajándékot adott - a bosszú véget nem érő láncolatának kényszerítő erejét. Azt az erőt, aminek az alapja mindig az igazságérzet, amire hivatkozva vagyunk sokszor gonoszabbak, mint az ellenünk vétő. Minden mérőeszköz nincs a mi zsebünkben, ezért sokszor megtörténik, hogy nagyobbat ütünk, mint amekkorát ránk mértek. A nagyobbat az ellenfél még nagyobbal bosszulja meg, és megy az ördögi kör vég nélkül, lehet, hogy addig, amíg az ember élete tart, vagy amíg egy család teljesen ki nem halt. Borzasztó igazságtalanság, ha pont én hagyom abba az elcsattant pofonok törlesztését a másikon, mert egyedül én nem vehettem

Születésünk előtt már ismert az Isten

Kép
„Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.” (Jeremiás könyve 1. fejezet 5. vers) Fiatal vagy idős, szegény vagy gazdag, beteg vagy egészséges; bizony mindenki, mintegy tükröt teszi ismét és ismét maga elé teszi a kérdést: Mi az életem értelme? Miért élek ezen a világon? Tanulni, dolgozni, enni, inni, szórakozni, pihenni, szeretni, szenvedni, …, aztán végleg elaludni? Ennél többre vagyunk hivatva. Isten bennünket is kiválasztott, megszentelt, no persze lehet nem prófétának, mint Jeremiást, de talán jegyzőnek, mint Bárukot, az ő íródeákját. Ahogy Pál mondja: És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: (Ef.4:11) De mindegyikünket Jézus teremtett, mindannyiunknak elmondja; mi a terve velünk. „ha prófétaság, akkor gyakoroljuk a hit mértéke szerint; ha szolgálat, akkor fáradozzunk a szolgálatban; ha valaki taní

Fáradt vagyok….

Kép
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. „ Mt.11,28. Fáradt vagyok…. úgy érzem, hogy minden erőm elhagyott…. jó lenne pihenni egy kicsit, kikapcsolódni, feltöltekezni…. de mikor? Belekerültem a hétköznapok mókuskerekébe, és nem tudok kiszabadulni belőle…. programok, határidők, megoldatlan feladatok… Szerintem, tudod miről beszélek, nem?! Éppen az ilyen állapotban lévőkhöz szól Jézus! Ha ezek az érzések tombolnak lelkedben, akkor itt az esély arra, hogy ez megváltozzon! Rövidtávon lehet, hogy tud segíteni egy népszerű wellnes program, vagy egy nagy séta a természetben, de az Úr hosszútávon gondolkodik. Azt akarja, hogy egyszer és mindenkorra megoldódjanak ezek a problémáid. Ezért egy olyan receptet ad neked, ami mindenkor „bejön”! Jöjj Jézushoz, aki tud segíteni! Egy nagyon szép gondolatot olvastam a „ReményBlog” nevű internetes oldalon. Egy börtönben lévő elítélt írta: „De mi van azzal az ŰRREL ott benn a szív mélyén? Ugy

Az igaz barát hűsége

Kép
„ Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. ” Példabeszédek 17:17 Sokan írtak már a barátságról – könyveket lehetne megtölteni ezekkel a gondolatokkal. Számomra a barátság azt jelenti, hogy vannak emberek, akik közelebb állnak hozzám, mint mások; akik előtt önmagam lehetek; akikre számíthatok és akik számíthatnak rám. A barátaimért kész vagyok áldozatot hozni, jó velük lenni… Elvileg mindenkinek lehetnek barátai, mégis sokan szenvednek magánytól, az elszigeteltségtől. A Biblia egyik legnagyszerűbb üzenete, hogy maga Jézus Krisztus lehet a barátunk. Nézzük meg hogyan lehetséges ez! János evangéliuma 15:12-15 „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mon

Bizalom-játék

Kép
„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” Zsidókhoz írt levél 4:16 Azóta az eset óta egyszerűen nem megy, nem tudsz hinni az embereknek. Félve lépsz ki az utcára, és gyanakodva nézel mindenkire, aki elhalad melletted. Azóta oda minden biztonságérzeted, és minden apró zajra összerándul a szíved. Talán holnap már más lesz, talán megerősödöm… - suttogod magadban, de igazán te sem hiszel már az ilyen mesékben. Zuhansz csak egyre a mélybe, és nincs, aki megfogjon, mielőtt elérnéd a talajt.  Nem hiszem, hogy egyedül néznél farkasszemet ezzel a problémával. Ha betörnek valakihez, az egyik legnagyobb dolog, amit akarva-akaratlanul elvisznek tőle, az a biztonságérzet és a bizalom. Ma reggel Isten azt üzeni, hogy benne minden körülmény ellenére megbízhatsz. Ő az, aki zuhanás közben elkap, és még mielőtt elérnéd a talajt, már a karjaiba ölelt. Lehetsz bármennyire bűnös, hozzá fordulhatsz teljes bizalomm