Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 17, 2013

Kell ott fenn egy ország…

Kép
„Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket!” (Ézsaiás 35:1-4) Ezen a világon nagyon sok nyomorúságot élünk át, sok szenvedést látunk magunk körül. Ha bekapcsoljuk a TV-t, és megnézzük az esti híradót, belőle részletes beszámolót kapunk arról, hogy mit tett aznap Sátán. Sokan elcsüggedve, életkedvüket elveszítve élnek máról holnapra. Nem hiszik, hogy lehet valaha jobb, szebb az élet. Ezek a versek tavaszt hoznak a télbe, arról biztosítanak bennünket, hogy hamarosan eljön az a világ, ami merőben különbözni fog a mostanitól. Bánat helyett öröm, szomorúság helyett vígság, ny

Kié a szíved?

Kép
„Az odafenn-valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.” Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 2-4 versei Nemrég egy hivatalos ügyet intéztem. Az egyik ügyfél otthon felejtett valamit, Odafordult a férjéhez: - Drágám nem ugornál el azért a papírért? A férfi persze azonnal ugrott, mi pedig vártunk. Eltelt annyi idő, ami alatt illett volna megérkezni. Erre a feleség felhívta és táv irányítva rávezette, hogy hol az az okmány. Ezek a férfiak! – buggyant ki belőle. A jelenlevő hölgyek sorra mondták el, hogy mennyire csak egy dologra, vagy talán annyira sem képesek figyelni a férfiak. Sok ember úgy gondolja, hogy képes több felé is figyelni. A hívők úgy gondolják, elég az Istennek, ha az egyéb tevékenységek mellett a mennyeiekkel is törődnek. Egy lány azért szakított udvarlójával, mert míg telefonon beszélte

Az állhatatos imádság

Kép
„Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem.” Kolossé gyülekezetének írott levél 4:2-4. Egyik barátom mentős sofőrként töltötte polgári szolgálatát. Elmesélte, hogy egyszer egy nagyon súlyos beteget szállítottak a kórházba. Az idő szorított, de az útszakasz igen forgalmas volt. Bekapcsolta hát a szirénát, és taposta a gázt, ahogyan csak tudta. Az autósok lehúzódtak az útpadkára, útkereszteződésnél megálltak, csakhogy előre engedjék a mentőautót. A sofőrök jóindulatának, no és persze barátom forma-1-es vezetési stílusának köszönhetően nemsokára be is értek a kórházba, ahol egy másik stáb várta őket, és rohantak a beteggel a műtőbe. A műszak végén barátom indult haza, de a folyosón szembetalálkozott a műtős orvossal, aki megszólította: - Ön vezette azt a mentőkocsit

Jézus békét ad

Kép
„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Máté evangéliuma 11. fejezet 28-30. vers) Jól ismert Ige mellett hadd álljon ma egy jól ismert keresztény ének kevésbé ismert története, mely élő bizonyítéka annak, hogy Jézus békéje megtanulható és az élet legnagyobb viharai közepette a lázadás helyett, dicséretre ösztönöz. Horatio Spafford gazdag Chicagói ügyvéd és ingatlan-befektető volt. 1871-ben a nagy tűzvészben mindene odaveszett. Így, családjával úgy döntött, hogy áthajóznak az öreg kontinensre. A terv az volt, hogy felesége, Anna és négy lányuk az S.S. Ville Du Havre nevű hajóval útra kelve előre mennek, míg ő üzleti ügyeit elintézi. Ám a hajó sohasem érkezett meg Európába, mert egy ütközés következtében elsüllye

A fáradság jutalma

Kép
Akik sírva vetik a magot, örvendezve arassanak! Aki sírva viszi vetőmagját a földjére, ujjongással hozza be kévéit a mezőről.  126 Zsoltár 5-6 Nincs keresztény ember, akinek legalább egyszer ne futott volna át a fején az a gondolat, hogy ugyan mi értelme van éveken, évtizedeken keresztül küzdeni egy idegen emberért. Teljesítmény orientál világban élünk,  ahol a profit sokszor az egyetlen mérőszám. Íme Jézus mennyei matematika példája: ’"Amikor ebédet vagy vacsorát készítesz - mondja Jézus - ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem amikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat: és boldog leszel: mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor." (Lk. 14:12-14)     Ezekben az igékben Jézus bemutatja a világ önmagát kielégítő szokása és az önzetlen szolgálat közötti különbséget - ez

Lelki békénk titka

Kép
„Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok.” Zsoltárok könyve 119:165 Bosszantó lehet, ha valaki nem törvény szerint jár el, különösen, ha ezzel téged megrövidít. Kitörött a babakocsink kereke, s hogy újra használhassuk, megrendeltük az eltört alkatrészt  –  másod kézből. Használt alkatrészt kértünk, de használhatatlant kaptunk: töröttet, fúrtat, ragasztottat. Vajon milyen törvény alapján tette ezt az eladó? Egy biztos, nem Isten törvénye irányította, hiszen annak az alapja az egymásra figyelés, a szeretet: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény” (Máté evangéliuma 7:12). Amikor a fent említett eset után az eladótól az áru állapota felől érdeklődtünk, hebegni, habogni kezdett, és zavarában össze-vissza beszélt. A békesség messziről elkerülte. Nagyon sok mindent megvásárolhatunk manapság. A boltok, weboldalak teli s tele vannak különbnél különb árukkal. Mi

Igen vagy nem?

Kép
„Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” Máté evangéliuma 5:37 Most nem a magyarázkodás ideje van itt. Ha megtetted, vállald érte a felelősséget, mondj igent vagy nemet, de ne kertelj, ne próbáld tisztára mosni magad. Most ne térj el a tárgytól, csak felelj nyíltan és egyenesen. Igen vagy nem?  Ne legyen olyan, hogy igen, de... És az ellentéte se. Ha kimondtad, legyen szavad megbízható, ha pedig rájössz, hogy tévedtél, merd emeld fővel beismerni, nem te vagy az egyetlen ember, aki hibázott.  Annyiszor hoztad már le szavaiddal a csillagokat is az égből, annyiszor jártad meg egy-egy mondatodban a Makó és Jeruzsálem közötti távot. Most legyél végre egyszerű, átlátható, követhető. Most lehessen tudni, mi is igazán a véleményed, és kérlek, nagyon kérlek, ne prédikálj! Igen vagy nem?  Csak ezt az egyet kérdezi és kéri tőled ma reggel Isten is: Velem tartasz? Igen vagy nem? Nem kellenek a kifogások, hog