Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 7, 2013

Szeretetre utaló engedelmesség

Kép
„Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.” (János evangéliuma 14:21) Az engedelmességet megelőzi a szeretet. Nem azzal bizonyíjuk Isten iránti szeretetünket, hogy megtartjuk parancsolatait, hanem azért tartjuk meg a parancsolatokat, mert előzőleg már megszerettük Jézust, s a szívünkben iránta munkálkodó szeretet tesz bennünket képessé arra, hogy eleget tegyünk a parancsolatok követelésének. A parancsolatokat nem elég ismerni, hanem azoknak meg kell elevenedniük tetteinken keresztül. Az igaz hit ugyanis nyugtalan természetű. Addig nem nyugszik, amíg nem hozza összhangba a szívünket Isten akaratával. Ahogyan szeretni sem elegendő csupán szavakkal, ugyanígy a hit sem elegendő, ha a tettekben nem nyilvánul meg. „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal” (1János 3:18), „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei ni

Atyai tanács - avagy nem lehet elég korán kezdeni

Kép
„Fiam! Ha bölcs lesz a szíved, az én szívem is örül. És vigadoznak veséim, ha ajkad igazat szól. Ne irigykedjék szíved a bűnösökre, hanem az Úr félelmében maradj meg mindennap. Mert biztosan van jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Hallgass rám fiam, légy bölcs, és őrizd meg szívedet ezen az úton!” Példabeszédek könyve 23. rész 15-19. vers Nem tudom, Te hogy vagy vele, de az én szívemet mindig eltölti valami anyai büszkeség, ha a gyerekeimről jót hallok. Egy alkalommal fiam osztálytársai lelkendezve mesélték, hogy milyen jó volt az osztálykirándulás. Hogyhogy én nem is tudtam erről? – kérdeztem. Ja, anya, tudod pénteken és szombaton volt, és mondtam a tanár néninek, hogy én szombaton gyülekezetben leszek, ezért nem megyek kirándulni, így aztán neked erről nem is szóltam. Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor gyermekeink elvhűek, igazmondóak. A minap egy rettenetesen neveletlen kiskutyát láttam a TV-ben, aki szinte terrorizálta az egész házat. Segítségért folyamodt

Hit és látás

Kép
Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”   János evangéliuma 20:29 Ábrahám nem látta Kánaánt, sőt az övé sem lett, hanem jövevény és vándor maradt egész életében ott, az Úr is csak 400 évvel későbbre ígérte meg neki azt a földet - nem látott, mégis hitt. Ábrahám engedelmes volt, amikor Isten Izsákot kérte égőáldozatul - akkor, amikor már nem volt pótgyereke sem, mert Izmaelt elküldte a pusztába. Az utolsó szálat vágta volna el fia feláldozásával, ami a nagy nép ígéret beteljesedést tette volna teljesen lehetetlenné. Nem volt kiút - mégis hitt. Bár az az egyetlen út, amit el tudott képzelni (Isten fel tudja támasztani a feláldozott gyermeket) nem teljesedett, mert Isten más módját választotta a megoldásnak. Az nem hit, ha mi keresünk megoldást arra, hogy Isten hogyan oldja meg a mi problémáinkat. Boldogok, akik nem látnak - és nem is keresnek megoldásokat - és hisznek. Jákób hihetetlen hírt hallott 11 fiától, amikor Eg

Elsők és utolsók

Kép
„És ímé vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, a kik utolsók lesznek.” (Lukács evangéliuma 13. fejezet 30. vers) Az elbizakodottság gondolata örök kísértés Isten mindenkori népe számára. Hiszen könnyebb bűneinket takargatni, magyarázni, mintsem megbánni és elhagyni. Így volt ezzel Izrael népe, mikor az Örökkévaló megtérésre, életük megjobbítására hívta őket küldöttei, a próféták által. Ők kiváltságnak tartották kiválasztottságukat, és hamis biztonság illúziójával áltatták magukat: „Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!” (Jer.7.4) Ez nem pusztulhat el és mi sem, aztán jött a babiloni fogság… Jézus korában a farizeusok szintén úgy gondolták; a származás, hogy ők Isten kiválasztott népe, és a törvény megtartása duplán biztosítja számukra az örök életet. És hány, és hány keresztény gondolkodik ma is így, engem megkereszteltek, imádkozom Jézushoz, olvasom a Bibliát, templomba járok, alamizsnát osztogatok, így nekem jár az üdvösség . Jézus fent
Kép
Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat! Példabeszédek 23,26     „A gyermekek és ifjak korán kezdjék keresni Istent; mert a korai szokások és benyomások gyakran hatalmas befolyást gyakorolnak életükre és jellemükre. Azok az ifjak, akik hasonlítani akarnak Sámuelhez, Jánoshoz és különösen Krisztushoz, legyenek hűségesek a kicsiny dolgokban és forduljanak el azoknak a társaságától, akik gonoszt terveznek és akik azt gondolják, hogy a világban a gyönyörnek és az önző élvezetnek kell élniük. Sok kis otthoni kötelességet elhanyagolnak, mint jelentéktelen dolgot; ám ha a kicsiny dolgokat elhanyagolják, akkor a nagyobbakat is. Komoly férfiak és nők akartok lenni tiszta, egészséges, nemes jellemmel. Kezdjétek el a munkát családotokban; végezzétek el kis kötelességeiteket pontosan és lelkiismeretesen! Amikor az Úr látja, hogy hűségesek vagytok a legkisebben, akkor nagyobb felelősséget bíz reátok. Legyen gondotok arra, hogyan építkeztek és milyen anyagot haszná

Helyreállítás, világosság

Kép
„ Seregek Istene, állíts helyre minket, ragyogtasd ránk arcodat, hogy megszabaduljunk! ” Zsoltárok könyve 80:8 Talán te is voltál már úgy, hogy ha otthon valami elromlott, és először megpróbáltad te magad megjavítani (ha férfi vagy biztos volt ilyen). Lehet az egy tönkrement háztartási gép, műszaki cikk, vagy a gyerek valamelyik játéka. Forgatjuk, nézegetjük, szétszedjük és összerakjuk (vagy nem), aztán végül mégiscsak elvisszük a szakszervízbe, hogy javítsák ki a hibát, amit még lehet, hogy mi is csak tetéztünk. Aztán eljön a következő eset, mikor már nem is próbálkozunk, hanem rögtön megyünk a szakemberhez a problémáinkkal. Néha elrontunk dolgokat az életben. Tévedünk, figyelmetlenkedünk, lázadozunk, sértődötten dúzzogunk… hagyjanak bennünket békén, majd mi megoldjuk. Aztán addig-addig kínlódunk, még végül feladjuk, és azt mondjuk: „Rendben. Te jössz, Istenem! Én már megpróbáltam mindent, kérlek segíts talpra állnom, segíts rendbe hozni összekuszált dolgaimat. Bi

Aki a kérdések végén áll

Kép
„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János evangéliuma 3:36 Mi is a hit? - teszed fel magadban unos-untalan a kérdést. Mit jelent hinni Istenben, az Ő Fiában? Egyáltalán miért kellene hinni benne? Létezik Ő? És ha nincs, akkor mivégre van ez a világ? Ki tartja fenn, vagy mindez csak a véletlen műve? Mivégre vagyunk mi a világon? Honnan jöttünk és hová megyünk, és hol van a Haza? Hol van az Otthon, az igazi? Mi lesz azzal, aki távozik, és utolsó leheletével búcsút int ennek a létnek? Mi a halál és mi is az élet?  Ahogy egy csekély mennyiségű hókupac megindul lefelé a lejtőn, és végül erdőket tarol le, mint egy kicsorbult borotva, úgy hömpölyögnek benned a válaszra éhes kérdések, és valahol a szíved mélyén tudod, mindennek csak egy a vége: az Isten. Vele akarsz találkozni. Őt keresed, amióta ráeszméltél az életre, és végül minden Hozzá vezet el.  Őbenne nyernek értelmet