Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2017

Számvetés 2017.

Kép
„Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: »Uram, Jézust szeretnénk látni .« Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak.   (János 12:20-22) A fenti történet lényege nagyon egyszerű: Volt néhány ember aki látni szerette volna Jézust. Fülöp – akihez először mentek – odament Andráshoz, és Jézust megkeresve létrehozták a találkozást. A Reggeli Dicséret Blog célja is valójában az, hogy a naponta Istent kereső embereknek segítsünk közel kerülni hozzá. A Bibliának ma is élő és ható ereje van, mert a Szentlélek Isten meg tud szólítani rajta keresztül. Az napi Igézet írt gondolatok, reményünk szerint segítenek a régen megírt üzenetet, ma is élővé és alkalmazhatóvá tenni, „hogy jól induljon a nap…” Így, 2017. utolsó napján hadd tegyünk egy kis számvetést, és előre tekintést. VISSZATEKINTÉS A Reggeli

Visszaszámlálás

Kép
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” Zsoltárok könyve 90:12  Nálad még a heteket számolom, hogy mennyi ideje is vagy kint ebben a világban. A nővérednél már a hónapokat is egy nem annyira könnyű fejszámolás után tudnám megmondani. A nagyapám esetében pedig néha az években sem vagyok igazán biztos. Számoljuk őket, hogy mennyi is telt már el, hány hét, hónap vagy év, de azt egyikőnk sem tudja, mennyi van még hátra.  Számoljuk az eltelt eseményeket, a jókat, rosszakat, számoljuk, hogy mennyi minden változott egy év alatt, de fogalmunk sincs, mit hoz számunkra az új esztendő. És azt hiszem, ez így rendjén is van, bármennyire szeretnénk sokszor belelátni a jövőbe.  Ma reggelre Isten egy különleges üzenetet tartogatott. Ebben a rohanó világban tartsuk számon azt, ami eltelt, amit megéltünk. Kérjünk Tőle bölcsességet, hogy necsak végigszaladjunk azon a ki tudja mennyi időn, ami nekünk adatott, hanem igazán megéljük az életet. Keressük minden történ

Tanács 2018-ra

Kép
"A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők." Gal 5,24-26 Ha keresztény vagy, akkor Krisztusé vagy. Másnak nincs joga, hatalma feletted, nem határozhatja meg lényed értékét, de tetteidet, cselekedeteidet sem. Mivel Krisztus megszabadított minden bűntől és elkövetett vétkeid átkától, már szabad vagy. Teljes, boldog életet élhetsz úgy, hogy ne kelljen szégyenkezned, ne kelljen félned többé semmitől sem. Megélheted a teljes szabadságot, amit Isten ad neked. Szabad vagy a jóra! Ha mindez igaz rád, akkor Pál szerint a következőket tanácsolhatom az újévre: 1. Élj továbbra is közösségben a Szentlélekkel! Az új életed, a keresztény életed a Szentlélek által jött létre. Ő keresett meg, Ő vezetett a hit felé. Az Ő hangja buzdított mindig is a jóra. Hát, hallgass mindig Rá! Viselkedésedet alakítsd az Ő v

Év végi számadás

Kép
Elérkeztünk ennek az évnek is az utolsó napjaihoz. Kegyelem, hogy még élünk, hogy mindez ideig megtartott minket az Úr. Ilyenkor év-végén sokan számot vetnek. Mi-minden történt ebben az évben; Házat vettem, gyermekem született, iskolás lett az unokám, úszóversenyen voltam, eljutottam az Adriára, beteg voltam, meggyógyultam. Sorolhatnánk hosszan. Elgondolkodtál-e azon, hogy emberi kapcsolataidban történt-e változás? Ilyenekre gondoltam: végre meg tudtunk egymásnak bocsátani. Elmentem hozzá, és együtt imádkoztunk. Eddig ki nem állhattam, de most, hogy kezdem őt megismerni, egyre jobban szeretem. Történt-e valami a mögötted való évben az Istennel való kapcsolatodban? Ilyesmikre gondoltam; eddig nem nagyon olvastam a Bibliát, de már hónapok óta nem tudok úgy elindulni otthonról, hogy ne olvassak. Megtanultam ’beszélgetni’ Jézussal. Olyan boldog vagyok, mert érzem, hogy napi erőt kapok tőle. Barátommá lett. Örömmel megyek istentiszteletre, és ott tényleg jól érzem magamat. Jó, ha í

A Szegletkőre felépülve

Kép
"Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus." Efézusiakhoz írt levél 2:19-20 A házépítéshez nem értek, hiszen a legtöbb közöm házhoz eddig annyi volt, hogy tudok lakni bennük. Amit viszont biztosan tudok, az az, hogy a jó háznak erős alappal kell bírnia akkor, ha annak használatát hosszú távra tervezzük. Nem olyan régen egy vályogházat kellett lebontanunk, mert a falai már vészjóslóan kifelé dőltek, a teteje megrogyott, és így lakhatatlanná vált. Mindez azért, mert nem rendelkezett megfelelő alappal. A keresztény élet építéséhez sem értek túl sokat, bár azt minden nap igyekszem gyakorolni. Az ember nehezen válik profivá az ilyenben, ezért szükséges minél több segítséget kérni olyanoktól, akik többet tudnak a kérdésről: elsősorban a legjobb ácstól, aki a bolygónkon élt. Ha valaki, Jézus tud tanácsot adni abban a

Nincs kifogás!

Kép
„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.” (Zsidóbeliekhez írt levél, 12. fejezet 1. vers) Itt a vége. Befejeztem. Feladom. Belefáradtam, hogy mindig én segítsek, hogy mindig én próbáljam meg rendbe tenni mások elszúrt életét. És elegem van abból is, hogy miközben azon erőlködöm, hogy jobb legyen, olyanok szólnak be, akik nem csinálnak semmit, inkább csak ártanak. Minek törjem tehát magam? Abbahagyom az egészet, leülök én is, és szépen el leszek a sorok között. No meg, mivel mindenki olyan jól el van a maga kis világában, észre sem fogják venni, hogy eltűntem. Amúgy sem vagyok rendkívüli valaki, nincs olyan csodás megtérési történetem, mint Pál apostolnak, nincsenek olyan csodás tapasztalataim sem, mint a hithősöknek. Pedig, mikor megkeresztelkedtem azt gondoltam, hogy könnyebb lesz, hogy sikeres leszek, megoldódnak az anyagi

Te is megérdemled a legjobb ajándékot!

Kép
„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten.” Máté evangéliuma 1. fejezet 23. verse Karácsonyfa, család, barátok, kötött pulcsi, bejgli, napi ötszöri ebéd a rokonoknál, unásig hallott karácsonyi számok a rádióban... sok szép szívet melengető dolog ilyenkor és még mindig annyira szeretjük. Ilyenkor a legtöbb ember valamilyen féle hálaadással tekint vissza a múltra, a jelenre és kíváncsisággal, bizalommal, hittel néz a jövőre. Hálásak lehetünk a családért, a meleg otthonért, az ajándékokért, amiket kaptunk. Egy időben mindig ugyanazokat az ajándékokat kaptuk a bátyámmal. Ha ő kapott egy „Ájlávjús”-s kiskutyát, én is kaptam, ha én kaptam egy kisautót, ő is kapott egyet. Kettőnk közül ez engem zavart kevésbé, mert én így éreztem, még ha kisebb is vagyok, én is megérdemlem, amit ő, vagyok én is annyira érett, mint ő. Ettől, két évvel nagyobbnak éreztem magam. A tesóm ezért annyira nem repesett J ... Van, aki k

Örömhír mindenkinek

Kép
"Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában" Lukács Evangéliuma 2:11. Az angyal nagy örömről szólt a pásztoroknak. Olyan örömről, amely az egész nép öröme, hiszen az született meg, akinek az élete, halála, feltámadása minden ember életére pozitívan kihat. " Krisztus halálának köszönhetjük földi életünket. A kenyeret, amelyet eszünk, megtört testén, a vizet, amelyet iszunk, kiontott vérén vásárolta meg. Soha senki, akár szent, akár bűnös, nem eszi úgy mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével és vérével táplálkozna. A Golgota keresztjét minden falat kenyérre rányomták. Visszatükröződik minden csepp vízben. Krisztus mindezt nagy áldozata jelképeiben tanította meg nekünk." (Ellen G. White, Jézus élete; Az én emlékezetemre c. fejezet) Mi nem tudtuk megoldani a bűn okozta bajokat, de Isten elküldte a szabadítót, aki megváltott minket a bűneinkből, aki nem csupán megbocsátja a bűneinket, de megígérte, hogy meg is tisztít a

Betlehem istállója

Kép
„Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba.” Mikeás próféta könyve 5:1  Karácsony előtti napokra voltál kiírva, de te jobban tudtad, mikor jött el a te időd, és a világra küzdötted magad, amikor kellett. Egy csöppnyi Ember. Mindenben a segítségünkre, gondoskodásunkra szorulsz. Csupa talány vagy még előttünk. Milyen lesz a szemed színe, a személyiséged, mi fog érdekelni, mi lesz a hobbid, milyen hivatást választasz magadnak... Csupa kérdés, a válaszok pedig érkeznek majd sorjában.  De van, amit már tudok. Hogy te élni akartál. Nagyon. Velünk. Isten pedig valami gyönyörűt álmodott veled. Különleges terve van az életeddel. Beléd rejtette a legjobb dolgokat, és mi itt vagyunk, hogy segítséget, támogatást nyújtsunk neked ahhoz, hogy felfedezd és megvalósítsd életed célját, Isten akaratát. És bár még kényelmesen elférsz Apa alkarján,

Mit is ünnepeljünk?

Kép
"Minden ugyanis, ami Istentől született, győzedelmeskedik a világon. A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk." 1Jn 5,4 Gyermekkoromtól kezdve legkedvesebb ünnepem a karácsony. Annyira szép, kedves, látványos és izgalmas. Olyan boldogok tudunk ilyenkor lenni! Együtt a család, nagy beszélgetések és közös szórakozás, finom ételek. De mégis, ott az ünnepi kavalkád is. A kavargó érzések, a sürgető, feszítő készülődés és a rengeteg, ezzel járó fáradság.  Aztán mindenki akar az ünnepből valamit. A karácsony a keresztények ünnepe. Az ateistáknak fenyőünnep, Amerikában a  Télapó a  sztár. Sajnos sok-más helyen pedig a főszerep az ajándékoké és a pénzzé. Ezért gondoltam, jó lenne tisztázni valami nagyon fontosat: azt, hogy miről is szól eredetileg a karácsony. Az evangéliumok és más újszövetségi könyvek egyáltalán nem tesznek hangsúlyt Jézus születésének ünnepére. Tény, hogy a keresztények a negyedik század elejéig nem is tartották annak. A hangsúly a keres

Odaszánás

Kép
Életem során nagyon gyakran találkoztam olyan személyekkel, akiknek szinte semmi kapcsolatuk nem volt Istennel. Esetleg némelyikük konfirmált vagy bérmálkozott, aztán évente kétszer elment templomba, de semmi több. Nos, az ilyenek számára tartottunk bibliaismereti szemináriumokat. Néha a próféciákról, máskor a Szentírás és az egészség kérdéskörét összekapcsolva, vagy Ószövetségi - Újszövetségi kiemelkedő személyekről. Megfigyeltem, hogy milyen sokan voltak, akik, mint a szivacs, úgy itták, hallgatták, hogy mit mond a Biblia. Elcsodálkoztak történeteken. Megdöbbentek, amikor a kétezer évvel ezelőtti jelek beteljesedését látták. Megmozdult a szívük. Volt, aki jegyzetelt, volt, aki hozta a magnóját, és mindent felvett. Aztán amikor elérkezett az idő, hogy adják át életüket Istennek, akkor eltűntek. Amikor arról kezdtünk beszélni, hogy a drága Jézus micsoda határtalanul nagy áldozatot hozott értük, és csupán azt kéri, engedjék Őt a szívükbe, hogy ezután Ő irányíthassa életüket – köszönt