Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 26, 2019

Ellen-tűz

Kép
" Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körülötte és megdicsőítem magamat ő benne! " Zakariás próféta könyve 2.5 Gyermekkoromban az utca utolsó házában laktunk, magasan a domboldalon. Csak kiléptem a kapun és máris nyílt, szabad terület tárult elém. Szemben már nem volt szomszédunk, csak a rét csodaszép virágaival. A házunk mögött meredeken emelkedett a kertünk és a szomszéd kertje is ami mellett egy ösvény vezetett fel a "Mihály magosára" , ami nem más volt, mint a domb teteje. Gyermekként igencsak elfáradtam, mire felmásztunk odáig. Emlékszem, egy este különös, csodás fényekre lettünk figyelmesek. Én gyönyörködtem volna benne, ha nem látom meg édesapám aggódó arcát. Gyorsan öltözött, vette a cipőjét és odaszólt a bátyámnak és nekem: "Gyertek fiúk!" Egyenesen a pincébe ment, mi meg utána kíváncsian. Meglepetésünkre lapátot adott a kezünkbe és indult az ösvénynek a kert felé. Ahogy kiértünk láttam, hogy a tavalyi, magas, száraz fű lángolt tőlün

Jósua és a szennyes ruha

Kép
„Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged.” ( Zakariás 3:3-4 ) Jósuának piszkos volt a ruhája, pedig nem földműves vagy kőműves volt, hanem Izrael első számú vallási vezetője; főpap volt. Az volt a tisztje, hogy Isten előtt képviselje a népet, közbenjárjon értük. Izrael számára pedig be kellett mutatnia Istent, közvetítenie kellett az Úr üzenetét, képviselni az Ő akaratát. Feladatai között szerepelt még a nép bűneinek rendezésében való közreműködés, áldozati állatok bemutatása és az ehhez kapcsolódó összes ceremónia végzése. A főpap tehát Isten első embere volt. A mai ige felfedi a szennyes ruha titkát. Az angyal szerint ez nem más, mint Jósua bűne. Micsoda? Jósua bűnös? Hát nem Ő a mérce egész Izraelben, vallási kérdéseket illetően? Nem ő a követendő példa? Hogyan lehet főpap, hogyha bűnös? Ho

A mennyei Atya tökéletessége

Kép
Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. Máté evangéliuma 5:48 A mai alapgondolatunk, bár rövid, és egyértelműnek tűnik, meglehetősen sok port kavart és kavar ma is keresztény körökben. Nincs két őszinte, hívő ember, aki ugyanazt gondolná erről a néhány szóról, mint a másik. A felekezetek — és gyakran az egy közösségen belül lévők is — hosszasan tudnak vitázni azon, hogy mit is jelentenek Jézus fent olvasott szavai, melyek kísértetiesen egybecsengnek a  Mózes harmadik könyvének 19:2  versével, ahol Isten hasonlóképpen szól Izrael népéhez. Ma én se szeretnék ex katedra állást foglalni semelyik oldalon sem, helyette találjuk meg közösen, hogy mi is a jó hír ebben a rövid felszólításban! Ahhoz, hogy megérthessük, miről is beszél Jézus, meg kell fogalmaznunk, mit is jelent a bűn? - A Biblia szerint a bűn nem a lopás, csalás, hazugság, vagy a házasságtörés, mert ezek már a bűn létének következményei. Ezeket nevezzük inkább bűncselekményekne

Adakozás, vendégszeretet

Kép
„ A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok. ” ( Rómabeliekhez írt levél 12:13 ) Mit? Segítsük és fogadjuk be egymást? Hát ez természetes, ez magától értetődik, ezt le se kellett volna írni – volt az első gondolatom e két alapvető keresztényi kötelességre való felszólítást olvasva. Viszont számomra - és ezzel lehet, nem vagyok egyedül - az egyetemes elv ismeretén túl, sokkal nagyobb gondot okoz a Hogyan kérdése, azaz a gyakorlati megvalósítás. Mert hát, ki mondja meg, hogy egy adott helyzetben mivel tudok leginkább segíteni? Halat vagy hálót adjak? Ha adok, akkor mennyit adjak? Névtelenül, vagy névvel? Kölcsön vagy ajándékba? Ha vendégséget tartok, kiket hívjak meg? Mit főzzek? Mennyire bonyolítsam túl? Vagy ha mások hívnak meg engem, melyik meghívásra mondjak igent, melyikre nemet? Milyen ételt, italt fogadjak el és milyet ne? Bizony, akárhogy kerestem, nem találtam olyan választ, ami minden esetben megállná a helyét. Jézu

Az Úrban bízni

Kép
„Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az ÚRnak a nevét.”  Zsoltárok könyve 20. fejezet 8.  Általában is igaz, hogy a királyért az elöljárókért, vallási vezetőkért imádkozni szoktak, de különösen akkor van szükség imára, amikor őket valamilyen veszély fenyegeti. Amikor ez a zsoltár íródott, akkor is hasonló helyzet állt fent, a király épp háborúba készült. A felkészülést, sok dolog mellett nagy feszültség jellemzi, és még nagyobb akkor, ha Isten segítsége nélkül készülnek a harcba. Közel volt a „veszedelem napja” az ütköztet. Az egész zsoltár nem hosszú, érdemes elolvasni. Az első részben a királyért mondott imát láthatjuk. Ünnepi alkalmakkor használják a „Jákób Istene” kifejezést is. A király maga is részt vesz az ünnepélyes szertartáson. Hallja az érte elmondott imát és az Istenhez intézett kérést is. A papok kórusa ünnepélyesen kérte az Urat, hogy adjon a királynak segítséget szentélyéből, a Sionról. Áldozatokat mutattak be a

A megújulás titka

Kép
"Seregek Ura, állíts helyre minket! Ragyogtasd ránk arcod és megmenekülünk." Zsoltárok könyve 80.8 (Szent István Társulati Biblia)  Miben találhatunk segítséget, amikor úgy érezzük, hogy megújításra, szabadításra van szükségünk? Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben újra és újra találkozunk azzal a gondolattal, hogy az Istennel való találkozás katarzisa, Isten látása munkál bennünk változást. Jákób így fogalmazott: „...láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem.” 1Móz 32:30 Nikodémus azt kérdezte Krisztustól, hogyan lehetséges az újjászületés (vö. Ján. 3.1-9). Krisztus pedig ráirányította figyelmét a Mózes 4. könyve 21. fejezetében olvasható történetre, amikor a halálos kígyómarásból az gyógyult meg, aki feltekintett az érckígyóra, amelyet egy rúdra tűzve emeltek fel a tábor közepén. Eszerint a bűn halálos mérgétől az szabadul meg, aki feltekint Krisztusra a kereszten és szemléli őt. A 37. Zsolt

Mátkatál

Kép
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Pál levele az efezusiakhoz 2:8-9   Mátkatálnak hívjuk. A babahordozó klubunknak, ahol évek óta tag vagyok, van egy szolgáltatása. Egy csoport anyuka két-három hétig, vagy amennyire igény van, akár a hét minden napján meleg ebédet biztosít a gyermekágyas klubtag anyuka és családja számára. Legyen szó első, második vagy akárhányadik gyermekről. Nem számít, hogy valaki évek óta tag, és már többedszerre veszi igénybe, és az sem, hogy valaki épp csak most csatlakozott a klubhoz, és kéri a segítséget.  Onnan tudom, hogy a Kicsi születése után mi is igénybe vettük ezt a szolgáltatást. Két hétig minden hétköznap (így kértük) friss, kiváló minőségű, nagyon finom ebédet kaptunk, minden nap más anyukától. Volt, aki házisütésű kenyeret is hozott mellé, vagy süteményt, volt, aki még a sajtot is lereszelte, hogy csak rá kelljen szórnom a még forrón hozo