Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 3, 2012

Három levél

Kép
„És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.”  Jel 22,17 Kedves Barátom! Egy nagyon fontos ok miatt ragadtam tollat, hogy most levelet írjak neked. Ez pedig nem más, mint az, hogy itt az idő. Tudod, sokszor beszéltem már neked arról csendes perceidben, mikor a Bibliát olvastad, hogy Jézus Krisztus több annál, mit az emberek gondolnak róla. Emlékszel, megmutattam, hogy mit tett minden emberért akkor, amikor itt járt a földön. Legutoljára pedig arról beszélgettünk, mikor a próféciákat olvastad a Szentírásban, hogy Ő nemsokára visszatér. Hát örömmel tudatom veled, hogy eljött az idő, amikor dönthetsz úgy, hogy te is az övé légy, hogy csatlakozz azokhoz, akik várva várják vissza Őt, mint Urukat. Talán azt kérdezed, hogy mi legyen a következő lépés? Ne aggódj, csak hallgass rám továbbra is, majd vezetlek. Szeretettel: A Lélek Kedves Testvérem!    

Fontos igyekezet

Kép
„Mivel ilyen nagy áldásokat kaptatok, teljes erővel törekedjetek arra, hogy a hitetek mellett fejlődjön ki bennetek a jóság, tudás, mértéktartás, türelem, istenfélő magatartás, a testvéreitek iránti kedvesség, és az isteni szeretet is. Ha mindezek a tulajdonságok megvannak, és egyre erősödnek bennetek, akkor segíteni fognak abban, hogy eredményesek és hatékonyak legyetek. Ugyanakkor elvezetnek benneteket Urunk, Jézus Krisztus teljes megismerésére is. Akiből viszont hiányoznak ezek a tulajdonságok, az olyan, mintha vak lenne, vagy rövidlátó, mert elfelejtette, hogy régi bűneit Isten megbocsátotta Ezért, testvéreim, még inkább törekedjetek arra, hogy megerősítsétek: Isten elhívott és kiválasztott benneteket. Mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani, vagy elesni soha, és nagyszerű fogadtatásban lesz részetek Urunk és Megmentőnk, Jézus Krisztus örökké tartó Királyságában.”   2Péter 1:5-11. (ÚSZ egyszerű ford.) Olyan megható ez a szakasz. Rengeteg áldott gondolatot tartalmaz

Időszámítás

Kép
" Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van." (1János 5:13) Mindenki számolja az időt. A babiloniak csillagokkal. Az egyiptomiak vízórával. A rómaiak napórával. A középkoriak gyertyákkal. A modern ember karórával. Mindenki számára van legkisebb idő. Ükapánknak a hónap, dédapánknak a hét, nagyapánknak a nap, apánknak a perc, nekünk a másodperc tört része. Mindenki számol az idővel. Van, akinek drága. Van, akinek gyors. Van, akinek kincs. Van, akinek nincs. Hogyan van mindez a keresztény életében? Nem az eltelt időt számolja, hanem visszaszámol Jézus eljöveteléig. Nem a múltba merül, hanem a jövőbe tekint. Ez a remény-óra. Nincs rajta se óra, se perc, se másodperc, mert egyetlen mértékegysége az örökkévalóság. Sem nem siet, sem nem késik. Nem kevés és nem sok: van. Nézzünk rá erre az órára, amikor felkelünk. Nézzünk rá, amikor dolgozunk, amikor  kellemetlenség ér, vagy ha valaki a figyelmünket kéri. Éljünk

Áldások

Kép
„Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt.” 72. Zsoltár 17. vers Az értelmező szótár úgy írja, hogy az áldás: hálaadást, dicsőítést, magasztalást és ugyanakkor adományt és jótéteményt is jelent.  Hívő emberként pedig úgy fogalmazhatunk: Isten áldása, adománya, mely mindent felülmúl az alapja annak, ahogy mi áldjuk Őt, azaz hálát adunk neki. Dávidhoz hasonlóan ma reggel tegyük meg mi is ezt egy énekkel! Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked. Megtartod életem, köszönöm neked. Köszönöm a Golgotát, a szent Fiadnak halálát. Köszönöm neked, köszönöm neked! Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked. Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked. Megtartod életem, köszönöm neked. Köszönöm az éjszakát, a ragyogó holdsugárt. Köszönöm neked, köszönöm neked! Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked. Megtartod életem, köszönöm neked. Köszönöm az életet, a mindennapi kenyer

Mi lesz veled harcos?

Kép
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró. Nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” 2Tim.4,7-8. Mostanában egyre többször visszatérnek az emlékek életem nagy eseményeiről! Amikor az ember megér egy bizonyos kort, elgondolkodik azokról a dolgokról, amely vele történtek és eszébe jutnak azok a személyek, akik hatással voltak rá. Vannak közöttük olyanok, akik már nem élnek, vagy időközben megváltozott velük a kapcsolatom, de mindenképpen befolyással voltak sorsomra! Elgondolkodom azon is, hogy mi lett volna ha….? Sokszor érünk életünk kereszteződéseihez, amelyek meghatározzák jövőnket, sőt még örök sorsunkat is! Hatalmas harc folyik értünk! Ez a háború „nem test és vér ellen” van, hanem a lelkünkért! Kié vagyok? Kivel foglalkoznak gondolataim? Kinek engedelmeskedem? Itt dőlnek el a dolgok! Pál apo

Hosszan tűr az Úr

Kép
"Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzánk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen." Péter 2. levele 3:9 "Majd az idő megoldja" – halljuk időnként, ha valamilyen problémára pillanatnyilag nem látszik a megoldás.  Az idő azonban önmagában nem old meg semmit. Az idő lehetőségeket ad, amelyeket vagy jól használunk, vagy rosszul. Sajnos nem egy olyan több éves-évtizedes konfliktus maradványaira bukkantam már, amelyeket csupán az idő nemhogy nem gyógyított, hanem inkább növelte a neheztelést, sértődöttséget. Lehet, hogy egy alázatos, őszinte beszélgetés és bocsánatkérés megoldotta, lezárta volna az ügyet, de helyette inkább csöndben maradtak, elkerülték egymást, azt gondolván, hogy majd az idő megoldja… Amikor Isten időt ad nekünk, az nem az ő tehetetlensége. Nem arról van szó, hogy csak hitegeti az egymást követő generációkat, hogy "azonnal jövök" – mint a bolt aj

Megbocsátottam

Kép
„Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: Tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt.” Zakariás próféta könyve 3:4-5 Amit tettél, nagyon fájt. Igazságtalan voltál velem, átlépted a határokat, és igazából nem is gondolkoztál, csak mentél az elborult esztelenséged után. Nem hallgattál senkire és semmire, csak engedted, hogy a felhevült érzelmek vezessenek. De én megbocsátottam. – szól hozzád Isten szelíden. Én megbocsátottam, mert szeretlek, mert fontos vagy nekem. Tudom, hogy így letisztultan már te is másként döntöttél volna akkor, de az idő kerekét nem lehet visszafordítani. Tanultál az esetből, most pedig lépjünk együtt tovább. Én már megadtam neked a feloldozást, vérem ezt a hibát is elfedi, mert tudom, hogy igazán megbántad.  Most újr