Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 28, 2017

Most

Kép
"Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak." Prédikátor 3,1 Különleges viszonyban vagyunk az idővel, vagyis azzal, hogy a velünk kapcsolatos dolgok mikor történjenek és mikor ne történjenek meg. Amikor gyermek voltam, nem volt türelmem kivárni a dolgokat, mindent azonnal akartam. Anya azonnal legyen itt! Most akarom megkapni a szülinapi ajándékom! Már most azonnal fenn akarok lenni a hegy tetején, hogy csúszhassak is le a szánkóval!  És így tovább. Természetesen, ahogy nőttem, ez változott. Meg kellett tanulnom, hogy nem történhet minden jó akkor, amikor szeretném és olyan sincs, hogy a rossz dolgok örökké váratnak magukra. Megtérésem idején járta az országot egy könyvecske, egy fiatal hívő lány írta Amerikában a vég idejéről, ahogy azt ő elképzelte. "MOST" - ez volt a címe. Arról szólt, hogy a próféciák valóra váltak és Isten gyermekeinek menekülnie kellett, miközben ő még élni szerette volna azt az életet, amit még

Tudás vagy bölcsesség

Kép
Ma ezt üzeni nekünk az Úr: „Ha valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja.” Jakab apostol levele 1. rész 5. vers Tudás, vagy bölcsesség? A kettő nem ugyanaz. Sokszor elgondolkodtam, de jó lenne mindent, sok-sok mindent tudni. Kémiából, matekból, földrajzból. Jó lenne a világ legokosabb emberének lenni. Érdekes, hogy Isten a bölcsességet sokkal nagyobbnak tartja. Tanulni lesz időnk. Egy egész örökkévalóság áll majd rendelkezésünkre. De a bölcsességet most kell megszereznünk. És hogy hogyan? A példabeszédek könyvében (2:1-7) ezt olvassuk: „Fiam! Ha megfogadod beszédeimet, és parancsaimat magadba zárod; ha füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved; igen, ha bölcsességért kiáltasz, és értelemért emeled föl szavad; ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az Úr félelmét, és eljutsz Isten ismeretére. Mert az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret

Isten tekintetét közvetíteni

Kép
"...és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon." Jelenések könyve 22:4 Egyszer meglátogattam egy embert, aki valamikor az egyház aktív tagja volt. Egy lemez-házikóban élt, minimális bevétellel, az alkohollal küszködve, mindenkitől elhagyatva. Elmesélte életét, tönkrement házasságát, csalódásait, keserűségeit. Mikor a legnagyobb szüksége lett volna támogatásra, azok is cserbenhagyták, akiket barátainak gondolt. Egyedül egy valaki állt ki mellette, egy lelkész (az a lelkész, aki akkor nekem mentorom volt). Mikor a mesélés ezen szakaszához ért, könnybe lábadt a szeme: – Te Tamás, az az ember olyan volt, mint Jézus! Amikor olyanokkal találkozunk, akik gondjaikkal, nehézségeikkel, megpróbáltatásaikkal küszködnek, vajon kit látnak bennünk? Az ítélkezőt, aki azt mondja: „Ez a dolog azért történt veled, mert…”? Vagy esetleg a tudálékost: „Én már korábban is megmondtam neked, hogy…”? Netán az érzéketlen flegmatikust: „Ugyan már, mit kell egy ilyen aprósá

Jób fájdalma

Kép
„És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!”   (Jób könyve 1. fejezet 21. vers) Jób kétségkívül az egyik legkülönlegesebb a hithősök sorában, aki az őt ért tragédiasorozat ellenére sem átkozta meg az Istent, sőt jellemében megmaradt, mint „feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűn-gyűlölő” (Jób 1:1). Története bemutatja és leleplezi Sátán gyilkos szándékát, ugyanakkor reményt ad, és megerősít, hogy bár néha úgy tűnhet, hogy erőnket meghaladó próba ér, ám Isten soha nem hagy feljebb kísértetni, mint elszenvedhetjük; sőt a megoldást is mindig megadja. (1Kor.10:13) S mielőtt hozzá hasonlóan szembenézel ma saját kihívásaiddal, E.G.White, Nagy küzdelem című könyvének (439.o.) bátorító sorai ösztönözzenek kitartásra! „Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, aki

A végső jutalom

Kép
„Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. ” Ézsaiás könyve 53. fejezet 12. verse. Hogy érzed magad, amikor igazságtalanságot szenvedsz? Hogy esik, amikor valaki megbánt, de te úgy érzed, csak segíteni akartál? Mit teszel akkor, amikor valaki csak korhol téged, de te nem érted mit tettél? Belül már majdnem felrobbansz, talán kiabálnál is, hogy valaki tegyen igazságot, de nem történik semmi, csak csendesen elviseled a sorsodat. Jézus, aki bűnt nem ismert csak sok bűnöst, tűrte a megaláztatást a fájdalmak útján. Kicsúfolták, leköpték, megverték... Sokszor feltettem már magamnak a kérdést, hogy én vajon a történet melyik részénél mondanám, hogy elég, melyiknél kezdenék üvölteni, és vajon melyiknél használnám isteni erőmet. Amikor rájövök, hogy mennyire nem bírtam volna még csak töredékét sem annak, am

Öröm, amit nem lehet elvenni

Kép
"Ti is most ugyan szomorkodtok, de majd viszontlátlak titeket: akkor örülni fog szívetek és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek."  János 16,22 A tanítványok nem értettek meg mindent Jézus szavaiból, de amit megértettek, az elszomorította őket. A jövő sötétnek és félelmetesnek tűnt Jézus jelenléte nélkül. Valami egészen mást vártak attól az utolsó jeruzsálemi úttól, s az újbóli találkozás reménységét eltakarta előlük a csalódottság, és a Krisztus haláláról szóló fájdalmas üzenet. Át kellett menniük a gyötrelmes, keserű tapasztalatokon, el kellett engedniük nagyratörő várakozásaikat. Mindezek végén mégis olyan örömöt nyertek, amit semmilyen körülmény nem tudott többé elrabolni tőlük. Krisztus feltámadásának tapasztalatával sokkal többet nyertek, mint amit korábban elképzelni tudtak volna.  Nem szívesen mondunk le dédelgetett vágyainkról, terveinkről, pedig sokszor ezek akadályozzák meg azt, hogy elfogadjuk azt, amivel Isten akar megajándékozni bennünket. Isten

Adj egy esélyt!

Kép
„Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, Uram, Seregeknek Ura! Ne érje gyalázat miattam azokat, akik hozzád folyamodnak, Izráel Istene!” Zsoltárok könyve 69:7  Túl könnyen általánosítunk. Te is, én is. Találkozunk egy emberrel, aki egy bizonyos országból jött, egy adott vallási háttérrel és szociális státusszal rendelkezik. Szerzünk vele egy kevésbé jó tapasztalatot, és rögtön levonjuk a tanulságot. Ők ilyenek. A keresztények, a muzulmánok, a szlovákok, a szerbek, az amerikaiak, a homoszexuálisok, a gyesen lévő anyák, kendősök, a babakocsisok, a piaci árusok meg a tescós eladók, a pénzügyi tanácsadók, a lelkészek, a fodrászok, az orvosok és nővérek meg persze a betegek.  Ők. Ők ilyenek. Mind. És a kivétel csak erősíti a szabályt. Elhiszem, hogy az egyik legrosszabb példával találkoztál. De hidd el, én is voltam rossz példa. És szerintem mindannyian. Talán akkor, amikor bele sem gondoltunk, vagy épp utólag vettük észre, hogy ezt aztán nagyon elszúrt